Την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών αναμένουν, πλέον, οι διοικήσεις της αλυσίδας σούπερ μάρκετ «Μασούτης» και της κρητικής ΣΥΝ.ΚΑ, προκειμένου να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση της στρατηγικής τους συνεργασίας η οποία, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, θα έχει οφέλη και για τις δύο πλευρές. Με βάση τις πρώτες πληροφορίες για την κατ΄αρχήν συμφωνία, η Μασούτης ΑΕ θα εξαγοράσει το 50% της ΣΥΝ.ΚΑ ενώ το υπόλοιπο 50% θα παραμείνει στην κατοχή των υφιστάμενων μετόχων. Βεβαίως για να ολοκληρωθεί η συμφωνία αναμένεται και η έγκριση της γενικής συνέλευσης των μελών του συνεταιρισμού αλλά και η σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Αν και οι περισσότερες πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας αναφέρονται σε εξαγορά, εν τούτοις πρόκειται περισσότερο για στρατηγική συνεργασία, καθώς εκτός από το 50% στους υφισταμένους μετόχους της ΣΥΝ.ΚΑ θα παραμείνει και το management και ενδεχομένως και η πλειοψηφία στο διοικητικό συμβούλιο.

Η απόσχιση του κλάδου χονδρικής και λιανικής
Προκειμένου να είναι σε θέση να συζητήσει αλλά και να καταλήξει σε κάποια συμφωνία, η διοίκηση του ΣΥΝΚΑ πριν σπό ένα μήνα, περίπου, προχώρησε στην λήψη απόφασης για την απόσχιση του κλάδου χονδρικού και λιανικού εμπορίου.

Η απόσχιση αυτή έγινε μέσω της σύστασης μιας νέας 100% θυγατρικής ανώνυμης εταιρείας με την ονομασία «ΣΥΝ.ΚΑ Κρήτης Υπεραγορές ΑΕ» και της εισφοράς του κλάδου σε αυτήν.
Στην νεοσύστατη εταιρεία πρόκειται να περάσουν όλες οι δραστηριότητες του ομίλου που αφορούν στη χονδρική και λιανική πώληση πάσης φύσεως αγαθών και ειδών σούπερ μάρκετ, καθώς και στην αποθήκευση και διανομή των πωλούμενων προϊόντων προς εξυπηρέτηση των ιδίων και συνεργαζόμενων καταστημάτων. Ακόμη, στη νέα εταιρεία περνάει η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας πάσης φύσεως καταστημάτων, πρατηρίων, γραφείων, εκθέσεων και κάθε άλλης εγκατάστασης και δραστηριότητας για τη διάθεση κάθε είδους προϊόντος,.

Σημεία πώλησης του ΣΥΝ.ΚΑ
Σε ό,τι αφορά τη λιανική πώληση, ο ΣΥΝ.ΚΑ εκτός από την Κρήτη δραστηριοποείται σε οκτώ νησιά του Αιγαίου (Τήνος, Κάλυμνος, Νάξος, Πάρος, Χίος, Μήλος, Σύρος, Σαντορίνη), καθώς και στην Κέρκυρα μέσω θυγατρικών εταιρειών επί των οποίων κατέχει ποσοστό 100% επί του μετοχικού κεφαλαίου (Γαλαξίας και Μαρκάτο).

Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, που καταρτίσθηκε για την απόσχιση, η καθαρή θέση (ενεργητικό μείον υποχρεώσεις) της υπό σύσταση εταιρείας εκτιμάται ότι στις 31 Οκτωβρίου 2021 ανερχόταν σε 3.614.410,76 ευρώ, που αναλύεται σε μετοχικό κεφάλαιο 3 εκατ. ευρώ και έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού 614.410,76 ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο θα διαιρεθεί σε 30.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η καθεμιά. Σημειώνεται ότι η έναρξη των διαδικασιών για τη διάσπαση αποφασίστηκε από το διοικητικό συμβούλιο του ΣΥΝ.ΚΑ στις 16 Δεκεμβρίου 2021, ενώ η τελική απόφαση για την έγκριση του σχεδίου διάσπασης και το καταστατικό της νέας εταιρείας θα ληφθεί από τη γενική συνέλευση των μελών του συνεταιρισμού.

Πωλήσεις 186,2 εκατ. ευρώ το 2020
Με βάση τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό του 2020, ο Συνεταιρισμός πραγματοποίησε πωλήσεις 186,21 εκατ. ευρώ από 189,18 εκατ. ευρώ το 2019. Τα προ φόρων κέρδη είχαν υποχωρήσει στα 751.895 ευρώ από 1,066 εκατ. ευρώ, τα καθαρά κέρδη στα 523.984 ευρώ έναντι 688.686 ευρώ ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα είχαν μειωθεί στα 3,221 εκατ. ευρώ από 4,482 εκατ. ευρώ.

Η αλυσίδα ΣΥΝΚΑ κατέχει τη δεύτερη θέση από πλευράς καταστημάτων στην Κρήτη μετά την αλυσίδα Χαλκιαδάκης. Διαθέτει συνολικά 74 καταστήματα και πάνω από 1.600 εργαζόμενους.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter