Στον «πάγο» επιχειρεί να βάλει η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή τις αθέμιτες πρακτικές των εμπορικών επιχειρήσεων, θεωρώντας ότι ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο που το εισόδημα των νοικοκυριών περικόπτεται, λόγω των μέτρων που λαμβάνει η κυβέρνηση, η αγορά οφείλει να περιορίσει τις προωθητικές πρακτικές της αυστηρά στο πλαίσιο της σαφήνειας που περιγράφει ο νόμος. Ήδη η ΓΓ έχει επιβάλλει αυστηρότατες κυρώσεις εις βάρος πολύ γνωστών επιχειρήσεων.

Όπως δηλώνεται στο σελφ σέρβις, οι υπηρεσίες της ΓΓ θα επιμείνουν στους ελέγχους και στα πρόστιμα, όσο διαπιστώνονται παραπλανητικές συμπεριφορές εκ μέρους των εμπορικών επιχειρήσεων.

Είναι αξιοσημείωτο ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει νομολογία σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές κι αυτό διότι κανένας καταναλωτής δεν έχει προσφύγει μέχρι σήμερα στα δικαστήρια για σχετικά ζητήματα.

Συνήθεις παραβάσεις
Κατά τη ΓΓ Καταναλωτή, οι αθέμιτες πρακτικές περιγράφονται στον Ν. 2251/94 περί προστασίας του καταναλωτή (άρθρα 9γ-9θ).

Με βάση αυτές τις διατάξεις, οι πιο συχνές παραβάσεις εκ μέρους των επιχειρήσεων που διαπιστώνονται σχετίζονται με:
• τη χρήση χαρακτηρισμών περί οικολογικών ιδιοτήτων των προϊόντων, ενώ αυτά δεν συνοδεύονται από σχετικά πιστοποιητικά από τις αρμόδιες αρχές,
• τη χρήση ισχυρισμών περί θεραπευτικών ιδιοτήτων προϊόντων, χωρίς αυτές να τεκμαίρονται επιστημονικά,
• τον ισχυρισμό ότι ένας προμηθευτής ή ένα προϊόν έχει την έγκριση-άδεια ενός φορέα, ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει,
• τον ισχυρισμό περί «συμφέρουσας» τιμής υπό συνθήκες που η προβαλλόμενη τιμή αφορά σε περιορισμένη χρονική διάρκεια, σε συμβάσεις μεγαλύτερης διάρκειας χρόνου,
• την αυτόματη εισαγωγή υπηρεσιών σε «πακέτο» παροχών (πχ διαδίκτυο), χωρίς προηγούμενη ενημέρωση για τη νέα υπηρεσία και τον νέο τρόπο χρέωσης,
• τον ισχυρισμό ή τη διαφήμιση περί εξοικονόμησης μέρους της υπηρεσίας ή του προϊόντος (πχ ενέργεια) όταν η μείωση αφορά μόνο σε ένα μικρό μέρος των καταναλωτών, που κάνουν χρήση του προϊόντος, κι όχι το σύνολο αυτών ή όταν το ποσοστό της μείωσης δεν αποδεικνύεται από την εταιρεία, όταν δηλαδή δεν αναφέρει την αρχική τιμή επί της οποίας υπολογίζεται η έκπτωση και η τελική τιμή μετά την έκπτωση, προκειμένου ο καταναλωτής να μπορεί να σταθμίσει την ωφέλεια που συνεπάγεται γι’ αυτόν η αγορά του προϊόντος από τον συγκεκριμένο προμηθευτή.

Παραπλανητικά τα παιχνίδια των εντυπώσεων
Σύμφωνα με τη ΓΓ Καταναλωτή, γενικά μια εμπορική πρακτική θεωρείται αθέμιτη ή παραπλανητική ακόμη κι όταν από τη συνολική παρουσίασή της δημιουργούνται σύγχυση και ανακριβείς εντυπώσεις στον καταναλωτή, σχετικά με τις ιδιότητες του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Επίσης ως παραπλάνηση νοείται όταν οι «κρίσιμοι, ουσιώδεις όροι αποσιωπώνται ή άλλως συσκοτίζονται, ώστε να μην είναι εύληπτοι από τον καταναλωτή».

Όπως δηλώνει στο σελφ σέρβις, ο ΓΓ Καταναλωτή, κ. Δημήτρης Σπυράκος, «πρακτικές όπως οι προαναφερόμενες παραπλανούν ή ενδέχεται να παραπλανούν τους καταναλωτές, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η συναλλακτική τους συμπεριφορά και να οδηγούνται σε αποφάσεις συναλλαγής, τις οποίες υπό διαφορετικές συνθήκες δεν θα λάμβαναν».

Προσθέτει επίσης ότι ως παραπλανητικές και άρα αθέμιτες κρίνονται όχι μόνο οι πρακτικές που οδηγούν σε απόφαση αγοράς, αλλά και σε αποφάσεις που προηγούνται ή έπονται της αγοράς. Όπως τονίζει, «μια απόφαση συναλλαγής περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την απόφαση μετάβασης σε κάποιο κατάστημα, αλλά και την απόφαση εισόδου σε αυτό –πχ μετά την ανάγνωση αφίσας προώθησης πωλήσεων στο παράθυρο του καταστήματος ή σχετικής διαφημιστικής πινακίδας στο δρόμο. Και αυτές οι πρακτικές χαρακτηρίζονται από τον νόμο παραπλανητικές, ακόμα κι αν τελικά δεν οδηγούν σε αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας».

Σύμφωνα με τον κ. Σπυράκο, «μέσω του εντοπισμού και της καταπολέμησης αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών, διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του εισοδήματός τους, η οποία στη σημερινή οικονομική συγκυρία, έχει ιδιαίτερη σημασία».