Έκλεισε η συμφωνία με την οποία ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος αποκτά το 45% των μετοχών της σοκολατοβιομηχανίας ΙΟΝ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στα τέλη του Μαρτίου. Ο κ. Θεοδωρόπουλος μελλοντικά θα δύναται να αποκτήσει την πλειοψηφία του μ.κ. της εταιρείας, η διοίκηση της οποίας, πάντως, παραμένει στα χέρια των σημερινών μετόχων της.