Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της μικρής αλυσίδας Αστήρ ΑΕ από την Αφοί Βερόπουλοι ΑΕΒΕ. Η Αστήρ λειτουργεί 4 καταστήματα, με τον διακριτικό τίτλο “Γαλαξίας”, στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας (στον Ασύρματο, το Νέο Ηράκλειο, τη Μεταμόρφωση και την Αγία Παρασκευή), τα οποία είναι επιφάνειας πωλήσεων μεταξύ 930 τμ και 2.950 τμ και απασχολούν 80 εργαζόμενους.

Οι πωλήσεις της εταιρείας το 2006 ανήλθαν στα 10,9 εκατ. ευρώ προ ΦΠΑ και 12 εκατ. ευρώ μικτές με ΦΠΑ. Μεταξύ 2001 και 2005 είχε παρουσιαστεί μικρή κάμψη πωλήσεων, αλλά το 2006 σημειώθηκε ανάκαμψη με θετική μεταβολή 3,5% ως προς το 2005. Εν τούτοις, από το 2001 έως το 2006 η εταιρεία εμφανίζεται κερδοφόρος. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2007 οι πωλήσεις της παρουσίασαν μικρή μείωση, με τάση να προσεγγίσουν τα επίπεδα του 2006.

Η συμφωνία εξαγοράς της από την Αφοί Βερόπουλοι, όπως υπαγορεύει η νομοθεσία, τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία ως είθισται θα δοθεί, δεδομένου του μικρού μεγέθους της εξαγοραζόμενης.

Ο όμιλος Βερόπουλος, θυμίζουμε, εξαγόρασε πρόσφατα και την Τροφίνο AE.