Η Foodlink Cyprus, μέλος του ελληνικού ομίλου FDL, όπως ανακοινώθηκε στις 28 Νοεμβρίου, συμφώνησε να εξαγοράσει από τον κυπριακό όμιλο Π.Μ. Τσεριώτης το 75% της εταιρίας Diapo.

Η συμφωνία τελεί υπό την έγκριση της κυπριακής Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η Diapo Ltd αποτελεί μετεξέλιξη μιας από των ιστορικές εταιρείες του ομίλου Π.Μ. Τσεριώτης, της Tseriotis Consumer Goods. Παρέχει υπηρεσίες 3rd Party Logistics για την εξυπηρέτηση εμπορικών εταιρειών που επιλέγουν το outsourcing στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Η Foodlink Cyprus, που παρέχει υπηρεσίες αποθήκευσης και διανομής σε όλη την Κύπρο, ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών που καλύπτουν το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας.