Επενδύοντας στην ανάπτυξη και εκτός Κρήτης, ο Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός ΙΝ.ΚΑ. προχώρησε στις αρχές Νοεμβρίου στην εξαγορά της αλυσίδας Βιδάλης Μάρκετ.

Η συμφωνία κατατέθηκε προς έγκριση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η αλυσίδα Βιδάλης είχε το 2013 κύκλο εργασιών 43,74 εκατ. ευρώ, έναντι 42,86 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση (αύξηση 2,05%), και οργανικά κέρδη (καθαρά προ φόρων) 278 χιλ. ευρώ, έναντι 149 χιλ. ευρώ το 2012. Το δίκτυο καταστημάτων απαρτίζεται από 17 μονάδες.Από την άλλη, ο ΙΝ.ΚΑ, είχε σημειώσει μείωση στον κύκλο εργασιών και στα καθαρά προ φόρων κέρδη το 2013 έναντι του 2012. Διαθέτει όμως ένα ισχυρό δίκτυο πωλήσεων και brand name στην Κρήτη, το οποίο πλέον θα ενισχυθεί και με την εκτός νησιού παρουσία.