Στα 70 εκατ. ευρώ αναµένει ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Megas Yeeros ΑΒΕΕ, Νίκος Λούστας, να φθάσει ο ετήσιος κύκλος εργασιών του Οµίλου για το 2024, όπως δήλωσε στο FOODReporter. Ο τζίρος φέρεται να εναρµονίζεται µε το στόχο συνολικών πωλήσεων της για το τρέχον έτος. Στα οικονοµικά αποτελέσµατα για το 2023, που δηµοσίευσε ο Όµιλος, είχε καταγραφεί αύξηση κύκλου εργασιών κατά 7,7% σε σχέση µε το 2022: 61,23 εκατ. ευρώ, έναντι 56,84 εκατ. ευρώ. Αναφέρεται ακόµη για τις µελλοντικές προοπτικές: Η διοίκηση έχει σχεδιάσει «συντονισµένες δράσεις στους τοµείς της έρευνας και της καινοτοµίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας».

Με 10% στο εξάµηνο «τρέχουν» οι εν Ελλάδι πωλήσεις
Εξάλλου, ο κ. Λούστας αποκάλυψε στο FOODReporter ότι οι εντός Ελλάδος πωλήσεις εµφανίζονται αυξηµένες κατά 10% στο πρώτο εξάµηνο του 2024, συγκριτικά µε το περσινό πρώτο εξάµηνο. Η αντίστοιχη ανάπτυξη των πωλήσεων πρώτου εξαµήνου στις ΗΠΑ κυµαίνεται µεταξύ 8% και 10%. Η Megas Yeeros έχει επικεντρωθεί στην επέκταση των δραστηριοτήτων του πρότυπου εργοστασίου της στη Νέα Υόρκη (ΗΠΑ). Παρότι έχει ξεκινήσει η κατασκευή της πειραµατικής νέας γραµµής παραγωγής προψηµένου γύρου από τις αρχές του έτους, η επικαιροποιηµένη εκτίµηση για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας, διά στόµατος Νίκου Λούστα, είναι ο Δεκέµβριος του 2024, συνεπώς δεν πρόκειται να επιφέρει σηµαντικό αντίκτυπο στα οικονοµικά αποτελέσµατα του 2024.

Η παραγωγική δυναµικότητα της πειραµατικής µονάδας, η οποία στην πραγµατικότητα αποτελεί επέκταση του υπάρχοντος εργοστασίου, υπολογίζεται αρχικά σε 200 τόνους προψηµένου γύρου ανά έτος. Η Megas Yeeros εκτιµά ότι θα εισφέρει επιπλέον 6 έως 7 εκατ. ευρώ στον τζίρο του 2025. «Θα πρέπει, από τις αρχές του 2025, να δούµε και να εκτιµήσουµε διεξοδικά την ανταπόκριση του κωδικού του προψηµένου γύρου στο αµερικανικό κοινό. Αυτός είναι και ο λόγος που αρχικά κινούµαστε πειραµατικά: Αν δούµε την ανταπόκριση που θέλουµε, στόχος µας είναι η δηµιουργία εργοστασίου, αποκλειστικά για προψηµένο γύρο, σε επένδυση έως και 20 εκατ. ευρώ: Οραµατίζοµαι µια µεγάλη εγκατάσταση εµβαδού άνω των 10.000 τ.µ.», δήλωσε ο κ. Λούστας. Τα µεικτά κέρδη του Οµίλου Megas Yeeros έφθασαν το 2023 τα 10,28 εκατ. ευρώ σε αύξηση κατά 14,4%, µε κέρδη προ φόρων ύψους 2,7 εκατ. ευρώ (+11%) και κέρδη µετά φόρων στα 2,24 εκατ. ευρώ, αυξηµένα κατά 14,2%, σε σχέση µε το 2022.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter