Σε αυτοδέσμευση σχετικά με συγκεκριμένους στόχους που προωθούν την αειφορία προχώρησε πρόσφατα η ολλανδική αλυσίδα Ahold, οι οποίοι ενσωματώθηκαν στην τελευταία έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητάς της.

Σύμφωνα με δηλώσεις του αντιπροέδρου της αλυσίδας, Lodewijk Hijmans vvan den Bergh, το κλειδί της επιτυχίας αυτών των στόχων είναι η διασφάλιση ισορροπίας μεταξύ φιλοδοξιών και ρεαλισμού. Η Ahold έθεσε συγκεκριμένους, μετρήσιμους και ξεκάθαρους στόχους σε ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία της και μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Μεταξύ αυτών, η δέσμευση της μείωσης κατά 20% των εκπομπών CO2 ανά τμ χώρων πώλησης μέχρι το 2015 (σε σχέση με το 2008, οπότε η επιβάρυνση ήταν 433 kg). Ως το τέλος του 2011, η Ahold δηλώνει πως θα έχει σε κάθε επιχείρησή της ένα πρόγραμμα διαχείρισης απορριμμάτων, ενώ μέχρι το 2012 θα υλοποιήσει ένα πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς και εκπαίδευσης των απασχολουμένων σε θέματα αειφορίας.