Για εισπρακτική πολιτική του Δήμου Αθηναίων έναντι του κλάδου των περιπτερούχων κάνει λόγο ο πρόεδρος του Σωματείου Περιπτερούχων - Καπνοπωλών Αθήνας «Η Ενότητα», κ. Νίκος Παλιογιάννης, μετά την 1492/2002 Πράξη του Δήμου, που αφορά τη χορήγηση αδειών για τοποθέτηση ψυγείων στα περίπτερα.

Για εισπρακτική πολιτική του Δήμου Αθηναίων έναντι του κλάδου των περιπτερούχων κάνει λόγο ο πρόεδρος του Σωματείου Περιπτερούχων – Καπνοπωλών Αθήνας «Η Ενότητα», κ. Νίκος Παλιογιάννης, μετά την 1492/2002 Πράξη του Δήμου, που αφορά τη χορήγηση αδειών για τοποθέτηση ψυγείων στα περίπτερα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, με την 1492/2002 Πράξη του, εγκρίνει τη χορήγηση αδειών καταλήψεως κοινόχρηστου χώρου στους εκμεταλλευτές των περιπτέρων για το έτος 2002 ως εξής: Α) Εντός του παραδοσιακού κέντρου, όπως αυτό καθορίζεται από τα ΦΕΚ 567/79 και 411/89, την τοποθέτηση δύο (2) ψυγείων παγωτών ή αναψυκτικών, διαστάσεων μέχρι 1 τ.μ. έκαστο, εντός των ρολών ασφαλείας του περιπτέρου.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση ψυγείων εντός των ρολών ασφαλείας, παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για την τοποθέτηση ενός (1) ψυγείου παγωτών ή αναψυκτικών, εμβαδού μέχρι 1 τ.μ. και ύψους 1 μ., εφαπτόμενο με τη μεγαλύτερη πλευρά του περιπτέρου. Β) Εκτός του παραδοσιακού κέντρου, την τοποθέτηση δύο (2) ψυγείων παγωτών ή αναψυκτικών, διαστάσεων μέχρι 1 τ.μ. έκαστο, εντός των ρολών ασφαλείας του περιπτέρου. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση ψυγείων εντός των ρολών ασφαλείας, παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για την τοποθέτηση δύο (2) ψυγείων παγωτών ή αναψυκτικών, εμβαδού μέχρι 1 τ.μ. και ύψους 1 μ., εφαπτόμενα με τη μεγαλύτερη πλευρά τους στις πλευρές του περιπτέρου.

Περαιτέρω –όπως τονίζεται στην απόφαση αυτή– σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σταντ ή λοιπών εμπορευμάτων εκτός των προστατευτικών ρολών ασφαλείας, ενώ η τροποποίηση των όρων χορήγησης των αδειών συνεπάγεται την ανάκλησή τους και την επιβολή των νόμιμων κυρώσεων.

Η θέση του Σωματείου «Η Ενότητα»

 Για το θέμα αυτό ο πρόεδρος του Σωματείου Περιπτερούχων – Καπνοπωλών Αθήνας «Η Ενότητα», κ. Νίκος Παλιογιάννης, δήλωσε: «Με την 1492 Πράξη του Δήμου Αθηναίων προκύπτει μεταξύ άλλων μία τεράστια ανισότητα μεταξύ των περιπτερούχων, όταν συνάδελφοι που ανήκουν στον ίδιο κλάδο αντιμετωπίζονται με διαφορετικά κριτήρια ως προς την παραχώρηση αδείας για την τοποθέτηση ψυγείων.

Ειδικότερα, με την Πράξη αυτή γίνεται διαχωρισμός μεταξύ των συναδέλφων που έχουν τοποθετήσει νέου τύπου περίπτερο σε σχέση με όσους διατηρούν το κλασικό περίπτερο παλαιού τύπου και μάλιστα όταν το περίπτερο νέου τύπου, με έγγραφο του κατ’ εξοχήν αρμόδιου Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έχει χαρακτηρισθεί ως αυθαίρετη κατασκευή. Στο κείμενο βέβαια της 1492/02 Πράξης σκοπίμως δεν αναφέρεται η φράση «περίπτερο νέου τύπου», για να μην φανεί η τεράστια ανισότητα –που όμως προκύπτει– αφού το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε υπ’ όψιν τις Π.Δ.Σ. 2908/98, 2699/00 και 1333/01 που αναφέρονται στην αντικατάσταση των κλασικών περιπτέρων με αυτά του νέου τύπου και διαφοροποιούν την πολιτική τους ως προς τη χορήγηση αδειών για την τοποθέτηση ψυγείων.

Περαιτέρω, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο γνωρίζει πως κατά παράδοση την τελευταία δεκαπενταετία τα ψυγεία είναι συγκεκριμένων διαστάσεων –και τα είχε αποδεχθεί μέχρι και την προηγούμενη από τη λήψη αυτής της απόφασης– έρχεται στα μέσα της ίδιας χρονιάς και σε περίοδο αιχμής και απαγορεύει τους συγκεκριμένους τύπους ψυγείων, βάζοντας όριο ύψους, χωρίς μάλιστα να δώσει τον απαιτούμενο χρόνο για την αντικατάστασή τους. Έτσι με τη συγκεκριμένη απόφαση όλοι ανεξαρτήτως οι συνάδελφοι θα έχουν αυθαιρετήσει και θα κληθούν να καταβάλουν αδίκως τεράστια ποσά με τη μορφή προστίμων! Το Δημοτικό Συμβούλιο εξάλλου θα έπρεπε να είχε λάβει την προηγούμενη χρονιά την οποιαδήποτε απόφαση για τη χρήση του τρέχοντος έτους, δίνοντας έτσι το χρόνο στους περιπτερούχους για συμμόρφωση ή μη προς αυτήν.

Τέλος, με τη συγκεκριμένη Π.Δ.Σ. προσδιορίζεται όχι μόνο ο αριθμός αλλά και οι διαστάσεις των ψυγείων που θα βρίσκονται μέσα στα ρολά του περιπτέρου, με αποτέλεσμα να θεωρείται παράβαση οτιδήποτε άλλο –πέραν των ψυγείων– βρίσκεται στον παραχωρούμενο χώρο. Για όλα αυτά και επειδή θεωρούμε απαράδεκτη αυτή την Πράξη –παρά την προφορική δέσμευση της αντιδημάρχου κ. Βελέντζα ότι για το 2002 θα επιτρεπόταν η ύπαρξη δύο ψυγείων 1 τ.μ. σε όλα τα περίπτερα του Δήμου– η «Ενότητα» άσκησε σχετική προσφυγή και ζητάει την ανάκλησή της, καλώντας τους συναδέλφους, έως ότου ενημερωθούν εκ νέου, να μην προβούν σε πληρωμή των δημοτικών τελών που αφορούν τις άδειες».