Ένα βήμα πιο κοντά βρίσκεται η κυβέρνηση στο να νομοθετήσει, προκειμένου η βιομηχανία και το λιανεμπόριο να αναγράφουν επί των τιμολογίων αγοράς τις παρεχόμενες εκπτώσεις-παροχές. Τα υπουργεία επί των Οικονομικών και της Ανάπτυξης συνεργάζονται στενά το τελευταίο δίμηνο, έχοντας κατανοήσει ότι το ζήτημα είναι τόσο περίπλοκο, ώστε είναι μάλλον αδύνατο να το αντιμετωπίσει χωριστά το καθένα...

Από την πλευρά του το Υπουργείο Οικονομικών θα επιδιώξει να προσδιορίσει με μεγαλύτερη σαφήνεια τα κέρδη των εταιρειών, ώστε να τα φορολογήσει, ενώ το ΥΠΑΑΝ από τη δική του σκοπιά προσπαθεί να φτάσει σε ασφαλέστερα συμπεράσματα σχετικά με τα πραγματικά περιθώρια κέρδους της οργανωμένης λιανικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο στόχαστρο των δύο υπουργείων έχουν μπει 10 + 1 περιπτώσεις χορηγούμενων εκπτώσεων από τους παραγωγούς- εισαγωγείς προς τα δίκτυα λιανικής. Πλέον αναζητείται ο κατάλληλος νομοθετικός χειρισμός, ώστε αφενός οι περισσότερες, αν όχι όλες, εξ αυτών να αναγράφονται επί των τιμολογίων και αφετέρου η κάθε έκπτωση να χορηγείται με σαφήνεια, να αφορά σε συγκεκριμένες παραγγελίες και να αφαιρείται «εύκολα» από την τελική τιμή του εκάστοτε προϊόντος.

Ανώτατοι υπηρεσιακοί παράγοντες δηλώνουν ότι το όλο εγχείρημα δεν θα είναι εύκολο, δεδομένου ότι η αγορά θα αναζητήσει εναλλακτικές οδούς, προκειμένου να κρατηθεί σε «απόσταση ασφαλείας» από τον σχεδιαζόμενο νόμο και να διατηρήσει εκτός τιμολογίων ορισμένες εκ των ανταποδοτικών υπηρεσιών-παροχών… Επισημαίνουν, μάλιστα, ότι το εν λόγω θέμα απασχολεί επί πολλά έτη τα δύο υπουργεία και ότι αποτέλεσε αντικείμενο αυτεπάγγελτων ερευνών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, δίχως, ωστόσο, να έχουν υπάρξει μέχρι σήμερα αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Αυτό, εξάλλου, προκύπτει και από τη «δυσκαμψία» των τιμών κατά την εξαετή περίοδο της ύφεσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Οκτώβριο, που ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο -2%, τα είδη διατροφής μειώθηκαν μόλις κατά -0,5% έναντι του Οκτωβρίου του 2012, ενώ την ίδια περίοδο η ανεργία σκαρφάλωσε κοντά στο 28% και οι απώλειες στα εισοδήματα ξεπέρασαν το 35%.

Εκπτώσεις-παροχές ανά περίπτωση
Οι περιπτώσεις των εκπτώσεων-παροχών που επιδιώκεται να αποτυπωθούν στα τιμολόγια είναι οι εξής: 1) Έκπτωση επί τιμολογίου για λόγους προώθησης και προβολής προϊόντων μεγάλης ποσότητας, τέλους εποχής ή κάποιας άλλης ειδικής συμφωνίας. 2) Έκπτωση λόγω ελαττωματικότητας προϊόντος. 3) Εκπτώσεις παρεχόμενες σε εκπλήρωση ποινικής ρήτρας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης ή μη πλήρωσης όρων συμφωνιών πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών. 4) Εκπτώσεις παρεχόμενες λόγω διακανονισμού σε σύντομο προσυμφωνηθέντα χρόνο ή πληρωμή τοις μετρητοίς. 5) Εκπτώσεις επί τιμολογίου για ορισμένα είδη, λόγω ημερομηνίας λήξεως. 6) Εκπτώσεις για προβολές προϊόντων σε ειδικούς χώρους (ράφια ή συγκεκριμένα σημεία του καταστήματος).

7) Εκπτώσεις χορηγούμενες για τη διεξαγωγή ερευνών καταναλωτών εντός καταστημάτων. 8) Εκπτώσεις έναντι της συμμετοχής προϊόντων σε διαφημιστικά φυλλάδια. 9) Υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων στις αποθήκες των καταστημάτων χωρίς να εξοφλούνται. 10) Εκπτώσεις που πραγματοποιούνται βάσει ειδικότερης συμφωνίας με συγκεκριμένο πελάτη. 11) Εκπτώσεις γενικά που δεν συναρτώνται άμεσα ή έμμεσα με τον κύκλο εργασιών, αλλά με άλλα εμπορικά κριτήρια, όπως τις ειδικές προσφορές, τα χορηγούμενα κουπόνια, την είσοδο προϊόντων σε νέα καταστήματα, την είσοδο νέων κωδικών στα καταστήματα, τις υπηρεσίες logistics, την αποθήκευση προϊόντων, τη συμμετοχή προϊόντων σε διαφημιστικά σποτ της λιανεμπορικής αλυσίδας, την αποζημίωση για επιστροφές προϊόντων ή για εμπορεύματα που έμειναν ακίνητα.