Συντονισμένες με το ρυθμό επιδόσεων της ΕΥΣ είναι οι εταιρείες παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων συμφερόντων της οικογένειας Σκλαβενίτη. Όλες τους εμφανίζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, καθώς η δραστηριότητά τους τα τελευταία χρόνια ακολουθεί την εξέλιξη του δικτύου της αλυσίδας, όπως διαμορφώθηκε μετά και την απορρόφηση των 361 καταστημάτων άλλοτε της Μαρινόπουλος ως την εντυπωσιακή φέτος ανάπτυξη των πωλήσεών της, όπως συνέβη σε όλο τον κλάδο, από την έναρξη του lockdown.

Οι παραγωγικές εταιρείες του ομίλου, προκειμένου να ανταποκριθούν επαρκώς στην αυξημένη ζήτηση του δικτύου Σκλαβενίτης, αναβάθμισαν τα τελευταία χρόνια τις υποδομές τους κατόπιν της πραγματοποίησης νέων επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία Γλάρος, που παράγει χαρτικά αποκλειστικά για τη ΕΥΣ εμφανίζει φέτος ιδιαίτερα υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, όπως και η εταιρεία Baker Master, παραγωγής προϊόντων σφολιάτας, αλλά και η Meat House, που ειδικεύεται στην παραγωγή κρεοσκευασμάτων και την τυποποίηση κρέατος. Το ίδιο ισχύει για τις εταιρείες Borona, η οποία διακινεί καφέδες, γλυκίσματα και παγωτά –δεν παράγει, αλλά διαθέτει προϊόντα της Baker Master στο δίκτυο της ΕΥΣ, έχοντας ταυτόχρονα την ευθύνη της διαχείρισης των χώρων καφέ της αλυσίδας– και Genfroco, εταιρεία διακίνησης φρέσκων αλιευμάτων, στην οποία η ΕΥΣ έχει μειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής. Έντονη ανάπτυξη εμφανίζει και ο τομέας της παραγωγής έτοιμων φαγητών, ο οποίος, αν και υποστηρίζεται από ξεχωριστή μονάδα παραγωγής, δεν αποτελεί ξεχωριστό νομικό πρόσωπο, αλλά είναι ενσωματωμένος στην ΕΥΣ.

Οι εν λόγω εταιρείες έχουν έναν αθροιστικό ετήσιο τζίρο, που υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, παρά το γεγονός ότι οι εν λόγω μονάδες αναπτύσσονται με γρήγορο ρυθμό, η διοίκηση της ΕΥΣ δεν προτίθεται να επεκταθεί επενδυτικά περισσότερο στο πεδίο της παραγωγής προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Ωστόσο, ένα σενάριο που πιθανώς θα εξετάσει μελλοντικά είναι να συγκεντρώσει το παραγωγικό δυναμικό αυτών των επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων σε κοινό χώρο, ειδικότερα σε κτιριακές εγκαταστάσεις που θα γειτνιάζουν με το σχεδιαζόμενο ενιαίο εταιρικό κέντρο logistics, ώστε να εξασφαλίζονται οικονομίες κλίμακος από τη διαχείριση και τη διακίνηση του παραγόμενου όγκου των προϊόντων. Υπενθυμίζεται ότι η ΕΥΣ ήδη βρίσκεται σε αναζήτηση έκτασης ικανής να χωρέσει την εγκατάσταση όλων των αποθηκευτικών και παραγωγικών υποδομών της, που σήμερα είναι διάσπαρτες. Το ενδιαφέρον της είναι προσανατολισμένο στο Θριάσιο Πεδίο, δεδομένου ότι η εν λόγω περιοχή προσφέρεται από άποψη καταλληλότητας θέσης και εκτάσεων για μια τέτοιας κλίμακας επένδυση.

Οικονομικά μεγέθη ανά εταιρεία
Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών των προαναφερόμενων εταιρειών, το 2018 (τελευταίοι δημοσιευμένοι ισολογισμοί) καταγράφηκε αύξηση των πωλήσεών τους. Ειδικότερα, η Γλάρος είχε κύκλο εργασιών 35,98 εκατ. ευρώ έναντι 31,68 εκατ. ευρώ το 2017 και κέρδη 8,25 εκατ. ευρώ, η Meat House εμφάνισε έσοδα 10,13 εκατ. ευρώ έναντι 7,07 εκατ. ευρώ το 2017 και κέρδη 0,327 εκατ. ευρώ και η Baker Master τον ίδιο χρόνο είχε κύκλο εργασιών 14,4 εκατ. ευρώ έναντι 12,98 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος και κέρδη 0,148 εκατ. ευρώ. Επίσης η Borona εμφάνισε τζίρο 8,72 εκατ. ευρώ το 2018 έναντι 6,7 εκατ. ευρώ το 2017 και κέρδη 0,159 εκατ. ευρώ, ενώ η Genfroco την ίδια χρονιά παρουσίασε κύκλο εργασιών 35,6 εκατ. ευρώ έναντι 32,9 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση και κέρδη 0,501 εκατ. ευρώ.