Μέχρι το τέλος Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των φακέλων που έχουν υποβάλει οι ενδιαφερόμενοι φορείς για τη δημιουργία συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων που διακινούνται από τις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου.

Μέχρι το τέλος Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των φακέλων που έχουν υποβάλει οι ενδιαφερόμενοι φορείς για τη δημιουργία συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων που διακινούνται από τις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου.

Οι προτάσεις που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, από άποψη μεγέθους των συστημάτων ανακύκλωσης, είναι αυτές του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ) και της Ελληνικής Εταιρείας Ανάκτησης και Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ). Ήδη το αρμόδιο τμήμα του ΥΠΕΧΩΔΕ εξετάζει με ιδιαίτερη σχολαστικότητα τα στοιχεία των φακέλων. Όπως μας ανέφερε ο προϊστάμενος του τμήματος εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων του υπουργείου, κ. Αδαμάντιος Σκορδίλης, «τώρα είμαστε στη διαδικασία της διατύπωσης των παρατηρήσεων των μελών της επιτροπής σχετικά με τα στοιχεία που περιέχουν οι φάκελοι.

Στη συνέχεια θα καλέσουμε έναν-έναν όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην υπόθεση για να κάνουμε ως αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις μας». Σύμφωνα με τον κ. Σκορδίλη, οι φάκελοι που έχουν υποβληθεί πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις που προβλέπει ο Ν 2939/01, αλλά χρειάζεται, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εξονυχιστικός έλεγχος όλων των οικονομικών στοιχείων που υπάρχουν σε κάθε πρόταση. Και ενώ το πακέτο με τους φακέλους βρίσκεται στο μικροσκόπιο των επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ, οι εκπρόσωποι των δύο μεγάλων συλλογικών συστημάτων ανακύκλωσης, της ΕΕΑΑ και του ΕΣΔΚΝΑ, θεωρούν ότι η διαδικασία έγκρισης των προτάσεών τους θα ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Όπως εκτιμά ο κ. Γ. Ραζής της ΕΕΑΑ, «σύντομα η πολιτεία θα αδειοδοτήσει το σύστημά μας, οπότε και θα ξεκινήσει η υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης των έργων ανακύκλωσης. Όλα τα έργα του σχεδίου αυτού είναι απολύτως συμβατά με τις επιταγές του νόμου και την ευρωπαϊκή πρακτική για την ανάπτυξη προγραμμάτων διαλογής στην πηγή». Ο κ. Ραζής πιστεύει ότι «σύντομα ή ανάπτυξη των έργων αυτών σε μαζική κλίμακα θα συνεισφέρει σημαντικά στην ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων στη χώρα μας και στην ουσιαστική προσφορά μας στην προστασία του περιβάλλοντος». Στο σύστημα της Ε.Ε.Α.Α. συμμετέχουν ήδη 85 εταιρείες διακίνησης συσκευασιών, 16 εταιρείες παραγωγής συσκευασιών και 16 οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης.

Αισιόδοξος δηλώνει και ο κ. Χ. Ζιώγας, επιστημονικός υπεύθυνος της πρότασης που υπέβαλε ο ΕΣΔΚΑ.Όπως μας ανέφερε: «Ο Σύνδεσμος έχει εξασφαλίσει συνεργασία με όλους τους μεγάλους δήμους της χώρας και τους συνδέσμους που διαχειρίζονται απορρίμματα, καλύπτοντας έτσι ένα πληθυσμό 6,5 εκατ. Το σύστημά μας καλύπτει και ορισμένες ορεινές και νησιωτικές περιοχές». Σύμφωνα με τον κ. Ζιώγα, το σύστημα του Συνδέσμου, με τη μονάδα που διαθέτει στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, θα έχει τη δυνατότητα ανάκτησης 80.000 τόνων υλικών συσκευασίας το χρόνο. Ήδη ο Σύνδεσμος έχει εξασφαλίσει τη συνεργασία φαρμακοβιομηχανιών, καπνοβιομηχανιών και εταιρειών συσκευασίας ποτών και τροφίμων.