Τη μεταφορά της έδρας στο Λουξεμβούργο αποφάσισε η διοίκηση του ομίλου ΦΑΓΕ.

 Όπως ανακοινώθηκε, την 1η Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε η εσωτερική αναδιάρθρωση του ομίλου. Ως αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης αυτής, η FAGE International SA, νεοσυσταθείσα εταιρεία με έδρα το Λουξεμβούργο, ελεγχόμενη από τους Ιωάννη και Κυριάκο Φιλίππου, είναι η μητρική εταιρεία για το σύνολο των δραστηριοτήτων του ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό, οι εγχώριες δραστηριότητες πραγματοποιούνται μέσω της ελληνικής θυγατρικής της Dairy Industry (πρώην μητρική του ομίλου), ενώ οι δραστηριότητές της στο εξωτερικό θα γίνονται μέσω της νεοσυσταθείσας θυγατρικής στο Λουξεμβούργο, της FAGE Luxembourg.