Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 κατέθεσε η Ατλάντικ στα μέσα Ιουλίου (η κίνηση αυτή ήρθε μετά την ανακοίνωση της πώλησης της συμμετοχής της στη θυγατρική της Βήτα Πι ΑΕΒΕ, στην εισηγμένη ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ).

Στην επίσημη ανακοίνωση αναφέρεται: «Η εταιρεία Ατλάντικ Σούπερ Μάρκετ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατέθεσε αίτημα υπαγωγής στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007, η οποία πρόκειται να εκδικαστεί από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εταιρείας και της ευόδωσης των προσπαθειών που καταβάλλονται, ώστε να συνεχιστεί αδιάλειπτα η λειτουργία της, με στόχο τη μείωση του κόστους και την εξοικονόμηση ρευστότητας, ώστε να υλοποιηθεί το αναπτυξιακό της πρόγραμμα».