Εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η ένταξη του επενδυτικού σχεδίου της Χαλβαδοποιίας Ελλάδος Αφοί Παπαγιάννη Όλυμπος στο καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα».

Το επενδυτικό σχέδιο αναφέρεται στην επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας στην υφιστάμενη μονάδα παραγωγής εντός της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στον Πλατύκαμπο Λαρίσης, προς την επαυξημένη παραγωγή των κύριων δραστηριοτήτων της εταιρείας: Παραγωγή χαλβάδων, κουφέτων και λουκουμιών.

Το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης φθάνει τα €999.990. Από το παραπάνω κόστος, το 48%, ήτοι €479.995,20 αφορά φορολογική απαλλαγή για την επιχείρηση. Η τελική ένταση ενίσχυσης φθάνει έως τα επίπεδα του 60% βάσει σχεδίου δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων ανά τόπο εγκατάστασης για μεγάλες επιχειρήσεις και προσαύξηση ποσοστού για επιλέξιμες δαπάνες. Ακόμη, το επενδυτικό σχέδιο αφορά συνολικά έξι νέες θέσεις απασχόλησης στη χαλβαδοποιία, εκ των οποίων οι δύο θέσεις έχει προγραμματιστεί να αφορούν πτυχιούχους.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter