Η έναρξη της Ημερίδας, η οποία έχει τίτλο Supply Chain Innovation and RFID Technology, θα γίνει από τον πρόεδρο των εργασιών της καθηγητή κ. Γ. Δουκίδη, διευθυντή του ELTRUN, και θα ακολουθήσει η παρουσίαση των ομιλιών σε επί μέρους ενότητες. Το πρόγραμμα της Ημερίδας, η οποία διοργανώνεται υπό την αιγίδα του ECR Hellas και με την χορηγία επικοινωνίας του site της Comcenter greekretail.gr, έχει ως εξής:

Ενότητα 1: Το RFID στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

 • Keynote speech: Supply Chain Innovation and RFID Technology, Dr. Shoumen Datta, Director, Forum for Supply
  Chain Innovation, Massachusetts Institute of Technology (ΜΙΤ), USA
 • Global EPC Developments and Standards, David Ketszeri, GS1 in Europe Co-ordinator, GS1
 • RFID in Germany: Empirical Results from a Cross-Sectoral Study, Dr. Jens Struker and Daniel Gille, Institut fur
  Informatik und Gesellschaft, Germany

Ενότητα 2: Εμπειρίες από Διεθνή Case Studies

 • Anti-counterfeiting in the Pharmaceuticals Sector: The BRIDGE project, Prof. Duncan McFarlane and Thomas
  Kelepouris, Auto-ID Labs, University of Cambridge
 • Impact of Partial RFID Implementation: Analysis of Wal-Mart Data, Dr. Shoumen Datta, Director, Forum for Supply
  Chain Innovation, Massachusetts Institute of Technology (ΜΙΤ), USA
 • Findings from UK: The TESCO case, Dr. Michalis Giannakis, Assistant Professor, University of Warwick, UK

Ενότητα 3: Εξελίξεις στην Τεχνολογία και Θέματα Εφαρμογών

 • Implementation Guidelines for RFID Infrastructures, Dr. Georgios Giaglis, Associate Professor, Athens University of
  Economics & Business
 • Implementing successful RFID projects from a technical viewpoint, Pietro Scanabissi, RFID Manager EMEA, Escort
  Memory Systems Inc.
 • Opportunities and challenges of mobile NFC in the supply chain environment, Andras Vilmos, STOLpan

Ενότητα 4: Πρακτικά Θέματα Υλοποίησης και το Ελληνικό Περιβάλλον

 • The impact of implementing RFID in different warehouse settings, Dr. Katerina Pramatari, Assistant Professor, Athens
  University of Economics & Business
 • Opportunities for consumer innovation through RFID, Aris Theotokis, Research Officer, ELTRUN, Athens University of
  Economics & Business

PANEL: Παρουσίαση και Ανάλυση Ελληνικών Περιπτώσεων Χρήσης και Αξιοποίησης του RFID. Συντονιστής Panel: Stamatis Andriannopoulos, Planning SA

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: Μ. Τσαούσογλου, τηλ: 210 8203 685, email: mariat@aueb.gr, Κ. Παραματάρη, k.pramatari@aueb.gr, http://www.eltrun.gr,

http://www.eltrun.gr