Ξεκινά εντός του Ιουλίου 2024 η δράση στήριξης για επενδύσεις σε μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων. Δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες σχεδιάζουν να μεταποιούν και να επεξεργάζονται γεωργικά προϊόντα ως πρώτη ύλη, βάσει του παραρτήματος I της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς την παραγωγή τελικών προϊόντων. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται μεταξύ €400.001 έως και 5 εκατ. ευρώ, με ανώτατο ποσοστό επιχορήγησης 75%.

Τα ποσοστά επιδότησης διαφοροποιούνται ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή: 65% σε Περιφέρειες Ιονίου, Κρήτης και σε μικρά νησιά του Αιγαίου, 50% στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και 40% στην Περιφέρεια Αττικής. Παρέχεται επιπλέον 10% για επενδυτικές δαπάνες με στόχους μείωση κατανάλωσης ενέργειας, ύδατος, εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και μείωση χρήσης αποβλήτων.

Η πρώτη ύλη και τα τελικά προϊόντα δύναται να ανήκουν σε τομείς, όπως κρέας, γάλα, αυγά, μέλι, ζωοτροφές, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οπωροκηπευτικά, οίνος, ξύδι, φαρμακευτικά φυτά, αρωματικά φυτά και άνθη.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter