Στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ δημοσιεύθηκε στις 30 Αυγούστου η αίτηση καταχώρισης της Φακής Εγκλουβής στο Ενωσιακό Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ ως προϊόντος με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ). Με τη δημοσίευση της αίτησης, ξεκινά η περίοδος τριών μηνών στη διάρκεια της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει δικαίωμα ένστασης κατά της καταχώρισης, ενώ μετά την ολοκλήρωση της περιόδου αυτής, και εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις, θα είναι πλέον θέμα χρόνου η ένταξη της Φακής Εγκλουβής στο Ενωσιακό Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ.

Όπως τονίζεται, η Φακή Εγκλουβής, ένα μοναδικό ελληνικό προϊόν που παράγεται στο οροπέδιο της Εγκλουβής στη Λευκάδα, σε υψόμετρο άνω των 750 μέτρων, διακρίνεται από ορισμένα χαρακτηριστικά, τα οποία την καθιστούν ιδιαίτερη. Γενετικά χαρακτηριστικά: λόγω του ότι η φακή είναι αυτογόνιμο φυτό και η περιοχή καλλιέργειάς της στην Εγκλουβή απομονωμένη, δεν έχει υποστεί γενετική διάβρωση, με αποτέλεσμα την προσαρμογή του πληθυσμού στις κλιματικές συνθήκες της περιοχής και κατ’ επέκταση την σταθερότητα, την ανθεκτικότητα στην ξηρασία, στους εχθρούς κ.ά. Χαρακτηριστικά του σπόρου: οι σπόροι της Φακής Εγκλουβής έχουν επιφάνεια λεία και είναι λιγότερο πεπλατυσμένοι από τους σπόρους άλλων ποικιλιών φακής, ενώ χαρακτηρίζονται από το ιδιαίτερα μικρό μέγεθός τους.

Η Φακή Εγκλουβής, ούσα μικρόσπερμη, κατά το μαγείρεμα θερμαίνεται γρηγορότερα σε σχέση με τις μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους ποικιλίες και το γεγονός αυτό συνεπάγεται την μικρότερη καταστροφή θρεπτικών συστατικών της. Διατροφικά χαρακτηριστικά: Ως προς τη χημική τους σύσταση, οι σπόροι της «Φακής Eγκλουβής» είναι πλούσιοι σε θρεπτικά συστατικά και με υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος (υψηλή διατροφική αξία). Επί του τελευταίου, σημειώνεται ότι είναι εμφανής η υπεροχή σε λιπαρά της «Φακής Εγκλουβής» (μέσος όρος 1,8%) έναντι των αντίστοιχων τιμών άλλων φακών της ελληνικής αγοράς (μέσος όρος 0,9%) και των αντίστοιχων βιβλιογραφικών τιμών (USDA 1,1%).

Πρόβλημα η νοθεία
Η αίτηση καταχώρισης στο Ενωσιακό Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ κατατέθηκε από την Ομάδα Παραγωγών Φακής Εγκλουβής Λευκάδας τον Αύγουστο του 2020, αρχικά στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και κατόπιν στην ΕΕ. Με την αναγνώριση της Φακής Εγκλουβής ως προϊόντος ΠΟΠ επιδιώκεται -πέρα από την προώθηση του προϊόντος στο εξωτερικό και την εξασφάλιση καλύτερων τιμών και καλύτερης προβολής στα ράφια- η αντιμετώπιση του προβλήματος της νοθείας, που ειδικά για τη Φακή Εγκλουβής είναι σοβαρό, καθώς εκτιμάται ότι η ποσότητα φακών που πωλείται στην Ελλάδα κάθε χρόνο ως «Φακές Εγκλουβής» είναι έως και τετραπλάσια από την πραγματική παραγωγή του αυθεντικού προϊόντος.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter