Η εταιρεία Εμφιάλωσης Νερού Δίρφυς ΑΕ, μετά και την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας πλειστηριασμού, γνωστοποίησε την αγορά του 42,34% των μετοχών της από την Λουξ-Μαρλαφέκας ΑΒΕΕ αντί 1,2 εκατ. ευρώ.