Το 3ο τρίμηνο του 2018 αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί η μεταβίβαση του ιστορικού εργοστασίου της Ελαΐς-Unilever και των σημάτων όλων των μαργαρινών της που παράγονται στην Ελλάδα στην αμερικανική επενδυτική εταιρεία KKR.

Συγκεκριμένα, θα μεταβιβαστούν, αντί 6,83 δισ. ευρώ, όλες οι δραστηριότητες της Unilever παγκοσμίως στα προϊόντα επάλειψης, εξαιρέσει εκείνων της Ν. Αφρικής.

Στην Ελλάδα υπό τον έλεγχο της KKR περνούν η δραστηριότητα της Ελαΐς-Unilever, δηλαδή η παραγωγή του ελαιολάδου Άλτις και των σπορελαίων, το εργοστάσιο επί της Πειραιώς, οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού του και τα σήματα μαργαρινών Flora, Άλτις, Becel ProActiv, Super Fresco και Βιτάμ.

Εντός του 2018 η παραγωγή των μαργαρινών θα μεταφερθεί από το εργοστάσιο της Unilever στην περιοχή του Ρέντη στο εργοστάσιο της οδού Πειραιώς. Η Δέλτα θα συνεχίσει να παράγει τα γαλακτοκομικά Becel ProActiv για όσο διάστημα προέβλεψε η σχετική συμφωνία με τη Unilever (τριετής από το φθινόπωρο του 2016).

Στο εργοστάσιο του Ρέντη θα εγκατασταθεί γραμμή παραγωγής υγρών απορρυπαντικών, που σήμερα εισάγονται από την Ιταλία (Skip, OMO), για την κάλυψη των αναγκών της ελληνικής αγοράς. Οι δραστηριότητες της Unilever στην Ελλάδα που πωλούνται στην KKR έχουν ετήσιο τζίρο άνω των 100 εκατ. ευρώ.