Σε 98,6 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις της Creta Farms για το οικονομικό έτος, σε έναν σχεδόν πενταπλασιασμό της αξίας πωλήσεων συγκριτικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2020.
Η εταιρεία κατέγραψε κέρδη EBITDA, δηλαδή αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, 7,01 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,6 εκατ. ευρώ, έναντι €191.000 το 2020. Ο τζίρος του 2021 προσέγγισε τον καλύτερο τζίρο της ιστορίας της εταιρείας, εκείνον του 2018.

Στόχοι η αύξηση μεγεθών, η αύξηση μεριδίου αγοράς και η μεγαλύτερη διείσδυση σε εξαγωγές
Η εταιρεία εμφανίζει αύξηση μεγεθών μετά τη στήριξη του στρατηγικού επενδυτή, Δημήτρη Βιντζηλαίου και ουσιαστικά ανέκαμψε με θετικά οικονομικά αποτελέσματα ήδη από το οικονομικό έτος 2021, δύο έτη νωρίτερα από τον χρόνο που προέβλεπε το επιχειρηματικό σχέδιο στο πλαίσιο της συμφωνίας εξυγίανσης.

Πράγματι, κατά τη διάρκεια του 2021, η Creta Farms αποκατέστησε πλήρως την ομαλή προμήθεια ευρείας γκάμας προϊόντων της, τόσο στο κανάλι της λιανικής, όσο και στα συνεργαζόμενα σημεία. Ho.Re.Ca.

Σύμφωνα με την ίδια την Creta Farms, το μερίδιο αγοράς της εταιρείας στο τέλος του 2021 βρισκόταν στο 18,7%, εμφανώς αυξημένο από το αντίστοιχο μερίδιο του 2019 στην ίδια αγορά, πριν δηλαδή από την είσοδο του στρατηγικού επενδυτή, το οποίο επίσης υπολογιζόταν με στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η ίδια η εταιρεία, στο 4,1%.

Σύμφωνα μάλιστα με δήλωση του ίδιου του Δημήτρη Βιντζηλαίου, «η εταιρεία υπερβαίνει πλέον το 20%, ως μερίδιο αγοράς, που αντικατοπτρίζει τη δυναμική της ανάκαμψη, η ο-ποία συνεχίζεται με ανοδικούς ρυθμούς και φέτος».

Αύξηση σημείωσαν σε ετήσια βάση τα ταμειακά διαθέσιμα της Creta Farm, διαμορφώνοντας τη συνολική ρευστότητα της εταιρείας στα 17,64 εκατ. ευρώ, από 12,58 εκατ. ευρώ το 2020.

Επενδύσεις ύψους 5,5 εκατ. ευρώ σε νέες τεχνολογίες και ανθρώπινο δυναμικό
Η Creta Farms, στο μεταξύ, συνεχίζει τις στρατηγικές επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό. Οι αναπτυξιακές επενδύσεις από τη νέα διοίκηση της εταιρείας συνολικά ανέρχονται σε 5,5 εκατ. ευρώ, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων με την προσθήκη νέων τεχνολογιών και παραγωγικών δυνατοτήτων. Μέσω των επενδύσεων αυτών που συνεχίζονται εντός του 2022, η εταιρεία αποσκοπεί στην περαιτέρω ανάπτυξή της στην ελληνική αγορά, όσο και στην ενίσχυση των εξαγωγών.

Η Creta Farms προχώρησε και σε σημαντικό αριθμό προσλήψεων εντός του 2021, με επιπλέον παροχές και προνόμια, αναγνωρίζοντας το ανθρώπινο δυναμικό ως βασικό πυλώνα ανάπτυξης. Το προσωπικό της εταιρείας αυξήθηκε κατά 7,5% το 2021 και σε παρόντα χρόνο, ο αριθμός των εργαζομένων ανέρχεται σε 653.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter