Την αναδιοργάνωσή του σε ανθρώπινο δυναμικό και σε υλικοτεχνική υποδομή προωθεί ο Αστέρας.

Την αναδιοργάνωσή του σε ανθρώπινο δυναμικό και σε υλικοτεχνική υποδομή προωθεί ο Αστέρας.

Μετά την αποχώρησή του από την Εμπορικός Δεσμός, ο όμιλος σούπερ μάρκετ Αστέρας επιδιώκει την ταχύτατη αναδιοργάνωσή του, στοχεύοντας στη διαμόρφωση ενός νέου προφίλ ικανού να διεκδικήσει την αναβάθμιση των σχέσεών του με την αγορά των προμηθευτικών εταιρειών. Η διοίκησή του Αστέρα συνεχίζει να στηρίζει τα μέλη του μέσω των συμβάσεων που συνάπτει με τους προμηθευτές, όμως, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, δεν μένει μόνο σε αυτό διότι οι παροχές που προβλέπουν οι εν λόγω συμβάσεις είναι εύκολο να εκμηδενιστούν από την επιθετική πολιτική μιας και μόνο ισχυρής ξένης εταιρείας. Για το λόγο αυτό παράλληλα με την υπογραφή νέων συμβάσεων αναβαθμίζεται το προφίλ και οι υποδομές τόσο του ιδίου του Αστέρα όσο και των μελών του.

Η οργάνωση σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και σε ζητήματα που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή του ομίλου, αποτελούν στόχους πρώτης προτεραιότητας, αναφέρουν στο “σελφ σέρβις” στελέχη του Αστέρα, που προσθέτουν χαρακτηριστικά ότι για το 2001 προωθούνται επενδύσεις με τις οποίες θα αναβαθμιστεί στο σύνολό του ο όμιλος, ενώ παράλληλα επιδιώκεται η αύξηση της παραγωγικότητας του υφιστάμενου προσωπικού.

Όπως τονίζεται, το επόμενο διάστημα θα αναζητηθούν οι διαδικασίες, αλλά και οι απαιτούμενες συνεργασίες με τρίτες εταιρείες, για την κατηγοριοποίηση των καταστημάτων σε τρεις κύριους άξονες που αφορούν στις επιφάνειες των εμπορικών μονάδων, στις ομάδες προϊόντων και στους ίδιους τους κωδικούς των προϊόντων. Αποτέλεσμα της εν λόγω προσπάθειας θα είναι η δημιουργία νέων σχέσεων συνεργασίας με τους προμηθευτές που θα είναι πλέον ανταποδοτικές, η σύσφιξη των σχέσεων των μελών του ομίλου με τους καταναλωτές, η βελτίωση της οργάνωσης γενικότερα του ομίλου και η αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακος.