Η Vivartia Συμμετοχών ΑΕ και η θυγατρική της Μπάρμπα Στάθης ΑΒΕΕ ανακοίνωσαν την υπογραφή δεσμευτικού προσυμφώνου με τον κ. Μιχαήλ Αραμπατζή για την απόκτηση μετοχών του, που θα οδηγήσει στην αύξηση του συνολικού ποσοστού τους στις εταιρείες Ελληνική Ζύμη ΑΕ και Άλεσις ΑΒΕΕ, από 49% και 51% αντίστοιχα, σε 75%. Εξάλλου η ΔΕΛΤΑ, θυγατρική της Vivartia, μεταβίβασε το ποσοστό 43,2% που κατείχε στη ΜΕΒΓΑΛ προς μέλη της οικογένειας Χατζάκου αντί 25.863 εκατ. ευρώ.