Συμφωνία με τη «Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων» υπέγραψε η Μ. Αραμπατζής ΑΒΕΕ, επισφραγίζοντας την προσήλωσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη. Στόχος της Συμμαχίας είναι η ανάπτυξη πρωτοβουλιών από επιχειρήσεις, κοινωνικούς φορείς και δημόσιες αρχές, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της σπατάλης τροφίμων. Η Μ. Αραμπατζής πέρυσι ενίσχυσε σημαντικά το πρόγραμμα προσφοράς τροφίμων σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες όπως παιδιά, πολύτεκνες οικογένειες και ηλικιωμένους, προσφέροντας περισσότερους από 70 τόνους (590.000 μερίδες φαγητού) καταψυγμένα προϊόντα ζύμης, συμβάλλοντας σημαντικά στην αξιοποίησή τους και τη μείωση της σπατάλης των τροφίμων. Η εν λόγω δράση υλοποιήθηκε με τη συνεργασία κοινωνικών φορέων και σωματείων, κοινωνικών παντοπωλείων, εκκλησιαστικών ιδρυμάτων και τραπεζών τροφίμων.