Σημαντική μεν ήταν η μείωση που καταγράφηκε το πρώτο τρίμηνο του έτους τόσο στην αξία όσο και στα τεμάχια των ακάλυπτων επιταγών (μικρή ήταν κι η αύξηση στην αξία των απλήρωτων συναλλαγματικών), πλην όμως η 'μαύρη λίστα' της Τειρεσίας ΑΕ εμπλουτίστηκε με 60.622 νέα ονόματα.

rn

 

rn

 

Με 60.622 νέα ονόματα εμπλουτίστηκε η ‘μαύρη λίστα’ της Τειρεσίας ΑΕ το πρώτο τρίμηνο του 2007. Πρόκειται για επιχειρηματίες που δεν μπόρεσαν να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους, οι οποίες το διάστημα αυτό ανήλθαν συνολικά σε 357,7 εκατομμύρια ευρώ και ήταν μειωμένες κατά 35,7 εκατομμύρια (ή ποσοστό 9,1%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2006. Αντιστοίχως και οι νέες εγγραφές στη ‘μαύρη λίστα’ ήταν μειωμένες κατά 6.500 άτομα, αφού το πρώτο τρίμηνο του 2006 είχαν φθάσει τις 67.122.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντική μείωση καταγράφεται τόσο στην αξία όσο και στα τεμάχια των ακάλυπτων επιταγών, ενώ μικρή αύξηση σημειώθηκε στην αξία των απλήρωτων συναλλαγματικών (683 χιλιάδες ευρώ).