Ποιο είναι το ζητούμενο μιας τεχνολογικής επένδυσης σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από μέγεθος, κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας και αντικείμενο εργασιών; Ποια άλλη θα μπορούσε να είναι εκτός από την πολυχρηστικότητα, από την δυνατότητα δηλαδή να εξυπηρετήσουν ανάγκες σε πολλές διαφορετικές πτυχές της επιχείρησης; Ποια άλλη εκτός από την αυξημένη διάρκεια ζωής, τις δυνατότητες κλιμάκωσης και ανάπτυξης και την απαλοιφή της ανάγκης για αντικατάστασή της; Αυτή είναι η υπόσχεση των ασύρματων δικτύων WiFi.

Η εγκατάσταση ενός ασύρματου επιχειρησιακού δικτύου στις εμπορικές επιχειρήσεις δεν είναι μονάχα μία επιλογή που οδηγεί σε μείωση της εγκατεστημένης καλωδίωσης -με τα συνήθη και γνωστά οφέλη- αλλά μία επιλογή ανάπτυξης των μελλοντικών συστημάτων της επιχείρησης με ορθολογικό τρόπο. Ακόμα, η ίδια εγκατάσταση μπορεί να χρησιμεύσει πολλαπλώς στον εκμοντερνισμό των συστημάτων, οδηγώντας στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης της επιχείρησης. Το περιοδικό Retail Technology μίλησε με τον κ. Στέργιο Αλεξίου, product manager – Unified Communications της Cisco Europe σχετικά με τις προοπτικές που δίνει η αγορά και εγκατάσταση ενός ανάλογου συστήματος στις ελληνικές επιχειρήσεις.

RT: Τι έχει αλλάξει ή προστεθεί στην πρότασή σας προς τις ελληνικές επιχειρήσεις από τεχνολογική άποψη, ή ακόμα περισσότερο ως υπηρεσία, η οποία μπορεί να βασιστεί στην εγκατάσταση ασύρματης υποδομής δικτύου WiFi σε μία επιχείρηση;
Στέργιος Αλεξίου: Πρώτα και κύρια έχει αλλάξει ο τρόπος διαχείρισης του συστήματος με στόχο τον καλύτερο και ευκολότερο έλεγχο της νέας επένδυσης στην οποία θα προχωρήσει η επιχείρηση. Ετσι, έχουμε πλέον δύο διαφορετικά είδη access points, τα “αυτόνομα” και αυτά που ελέγχονται από ένα κεντρικό σημείο. Η ουσιαστική διαφοροποίηση της τεχνολογίας αφορά στα δεύτερα, τα οποία ονομάζουμε Lightwave. Αυτά είναι ευκολότερα στην εγκατάσταση, αφού η τοποθέτησή τους και οι απαραίτητες ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν μία και μόνο φορά κεντρικά, και φυσικά οι αναβαθμίσεις ή αλλαγές γίνονται με ανάλογο τρόπο.
Η σημαντικότερη όμως αλλαγή που έχει συντελεστεί είναι η δυνατότητα ύπαρξης ενός μικτού περιβάλλοντος υπηρεσιών τόσο για υπηρεσίες φωνής όσο και για υπηρεσίες δικτύου δεδομένων, πάνω στο ίδιο ασύρματο δίκτυο, με τρόπο τέτοιο ώστε και οι δύο “κόσμοι” -τόσο αυτός της φωνής όσο και αυτός των δεδομένων- να παρουσιάζουν υψηλή ποιότητα υπηρεσίας, χωρίς να χρειαστεί διπλάσια επένδυση.

Σύμμειξη τεχνολογιών ασύρματου δικτύου και RFID
RT: Ποιες καινούργιες υπηρεσίες εισάγει αυτό το μοντέλο υιοθέτησης της νέας τεχνολογίας;
Στ.Α.: Μία από τις καινούργιες υπηρεσίες με μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα είναι η επένδυση στη σύμμειξη τεχνολογιών ασύρματου δικτύου και RFID, η οποία μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα στις λιανεμπορικές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, με την χρήση RFID tags και ειδικού server -που στην εταιρεία μας ονομάζουμε “location services”- μπορούμε να μαρκάρουμε τα προϊόντα και να ξέρουμε πού βρίσκονται. Φυσικά, με τον τρόπο αυτό έχουμε την πρώτη ύλη αναφορικά με το τι πραγματικά συμβαίνει κάθε στιγμή, δηλαδή τι προτιμά ο καταναλωτής, πώς κινείται, κλπ. Εκτός αυτού, η εν λόγω εγκατάσταση μπορεί να χρησιμεύσει πολλαπλώς. Με την βοήθειά της ο καταστηματάρχης μπορεί να ελέγξει καλύτερα την απώλεια προϊόντων από κλοπή, την τιμολογιακή του πολιτική αναφορικά με το ποιά προϊόντα είναι περισσότερο ευπώλητα και πότε κοκ.

RT: Ωστόσο, οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται εν πολλοίς ήδη από απλούστερα συστήματα που χρησιμοποιούν barcode…
Στ.Α.: Οχι ακριβώς, διότι στην περίπτωση του barcode θα πρέπει να υπάρχει κάποιος άνθρωπος να χειρίζεται το σύστημα, ενώ επιπλέον το barcode δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο των περιπτώσεων που αναφέραμε. Η ουσία του συστήματος που προτείνουμε είναι ότι δεν απαιτείται ανθρώπινη παρέμβαση. Επίσης, σημαντική είναι η δυνατότητα δημιουργίας μίας αναγνωρίσιμης “γραμμής προϊόντων”, από την εκφόρτωσή τους και την τοποθέτησή τους στην αποθήκη μέχρι και την πώλησή τους. Μάλιστα διευκολύνεται η χωροθέτηση και τακτοποίησή τους στα ράφια, διότι κατά την εκφόρτωσή τους μαρκάρονται, πρακτικά δηλαδή τα προϊόντα είναι ήδη ταξινομημένα από εκείνη ακριβώς τη στιγμή, γεγονός που μειώνει σημαντικά τον απαιτούμενο χρόνο τακτοποίησης. Εξίσου σημαντικό θέμα είναι βεβαίως η διαχείριση αποθεμάτων που μπορεί να γίνει χωρίς επανέλεγχο, αφού οι κεραίες του ασύρματου δικτύου θα μεταδώσουν σε κεντρικό σημείο -ή, μέσω μίας αυτοματοποιημένης διαδικασίας, απευθείας στην κεντρική αποθήκη- την πληροφορία ότι η διαθεσιμότητα κάποιου προϊόντος κινείται σε οριακά σημεία.

Αξιοποιώντας πολλαπλά το ασύρματο δίκτυο
RT: Ποιες άλλες συμπληρωματικές ή/και συνδυαστικές υπηρεσίες μπορούν να αναπτυχθούν σε ένα κατάστημα με την υιοθέτηση υποδομής ασύρματου δικτύου;
Στ.Α.: Στην Cisco πιστεύουμε πολύ σε μία οικογένεια προϊόντων που ονομάζουμε digital signage. Στην οικογένεια αυτή ανήκουν λύσεις με κάμερες για μονόδρομη ή αμφίδρομη επικοινωνία. Στην πρώτη κατηγορία, αυτή δηλαδή της μονόδρομης επικοινωνίας, στην οποία εντάσσονται τα συστήματα επίβλεψης με κάμερες ασφάλειας, η λύση μας προσφέρει όχι μόνο την δημιουργία του απαιτούμενου κυκλώματος αλλά και την εξυπηρετική κονσόλα διαχείρισής του. Αμφίδρομη επικοινωνία μπορεί να αναπτυχθεί πάνω στην ίδια πλατφόρμα με την χρήση σημείων με κάμερες, ειδικών IP τηλεφώνων ή ακόμα και υπολογιστή. Με τον τρόπο αυτόν είναι εφικτή η διασύνδεση συγκεκριμένων σημείων του καταστήματος, από τα οποία ο υπάλληλος ενδεχομένως χρειάζεται να επικοινωνήσει με ένα κεντρικό σημείο, είτε για να επιδείξει εικόνα του χώρου είτε για να λάβει πληροφορίες ή οδηγίες.
Γενικά, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι όλες οι λύσεις που απαιτούν διασυνδεσιμότητα κάθε σημείου του καταστήματος για οποιονδήποτε λόγο, μπορούν να εξυπηρετηθούν αποτελεσματικότερα, πιο ευέλικτα και στις περισσότερες φορές οικονομικότερα, εφόσον υπάρχει υποδομή ασύρματου δικτύου, στιβαρού και ικανού όπως της Cisco.

RT: Υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες εξελίξεις που αφορούν στο σκέλος της εξυπηρέτησης φωνής από τα δίκτυα για τα οποία συζητάμε;
Στ.Α.: Ναι, βεβαίως! Υπάρχουν ποικίλες εξελίξεις αναφορικά με τις λύσεις που ονομάζονται IP, αν και εμείς προτιμούμε τον όρο Unified Communications βασιζόμενοι στην πληρότητα των λύσεών μας. Εκτός από την χρήση IP τηλεφώνων ως information desks σε κάθε σημείο του καταστήματος, ή ως υπολογιστών, όπου και όταν αυτά τα τηλέφωνα έχουν βασικές δυνατότητες διάδρασης και αμφίδρομης επικοινωνίας μέσω μίας οθόνης, υπάρχει κάτι νέο: κάθε υπάλληλος του καταστήματος εκτός από το κινητό του τηλέφωνο -την γραμμή που έχει στο κινητό του τηλέφωνο από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας- μπορεί να έχει πλέον και την εσωτερική του γραμμή, δηλαδή και το σταθερό εταιρικό του τηλέφωνο και το κινητό του σε μία συσκευή, ενόσω φυσικά βρίσκεται στον χώρο του καταστήματος. Ετσι, η επιχείρηση, εφόσον προμηθευτεί το σύστημά μας και συμβατά κινητά τηλέφωνα, τα οποία θα δώσει στους εργαζόμενους της ως παροχή, διασφαλίζει την 100% διαθεσιμότητά τους καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο κατάστημα.
Μια άλλη εξέλιξη που θα δείτε μέχρι το τέλος του χρόνου σχετική με αυτό το ζήτημα είναι ότι θα μεγιστοποιηθεί η γκάμα κινητών τηλεφώνων, τα οποία θα είναι συμβατά με αυτή την υπηρεσία, καθώς έχουμε προχωρήσει -μέσω πρόσφατης σχετικής εξαγοράς- στην ανάπτυξη ειδικού  λογισμικού (Java client), το οποίο δίνει αυτή την δυνατότητα και σε άλλα τηλέφωνα που κανονικά δεν την έχουν.

Η παρούσα συνέντευξη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Retail Technology, τεύχος 33 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2007)