Στα ιστορικά υψηλά επίπεδα των 25,85 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε το 2022 ο κύκλος εργασιών της Στέλιος Κανάκης ΑΒΕΕ, καταγράφοντας σημαντική αύξηση της τάξεως των 5 εκατ. ευρώ περίπου σε σχέση με το 2021. Με την επίδοση αυτή κλείνει ουσιαστικά η «παρένθεση» της πανδημίας για την εταιρεία, που το 2020 είχε δει τον τζίρο της να υποχωρεί στα 17,27 εκατ. ευρώ, από τα 20,18 εκατ. του 2018 και τα 19,56 εκατ. του 2019.

Ανοδικά κινήθηκε όμως, παρά τις δυσκολίες που προκάλεσε γενικότερα στην αγορά ο πόλεμος στην Ουκρανία, και η κερδοφορία της εταιρείας: τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 3,32 εκατ. ευρώ, έναντι 2,50 εκατ. το 2021, και τα κέρδη μετά από φόρους έκλεισαν στα 2,57 εκατ. ευρώ, έναντι 1,94 εκατ. το 2021.

Από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το 2022 προκύπτει επίσης μία σημαντική αύξηση των απαιτήσεων από πελάτες, από τα 7,79 εκατ. ευρώ του 2021 στα 9,47 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή αφορά κυρίως στα μη ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα (αυξήθηκαν από τα 5,37 εκατ. ευρώ στα 6,60 εκατ.), και λιγότερο στα ληξιπρόθεσμα (2,87 εκατ. ευρώ, έναντι 2,42 εκατ.). Σημειώνεται ότι πάνω από το 50% των ληξιπρόθεσμων υπολοίπων των εμπορικών απαιτήσεων αφορά σε υπόλοιπα άνω των 90 ημερών.

Αυξημένες οι πωλήσεις και το 2023
Όσον αφορά στο 2023, η διοίκηση της εταιρείας επισημαίνει πως, παρότι το φαινόμενο της συνεχιζόμενης αύξησης τιμών των προϊόντων είναι σε πλήρη εξέλιξη, το θέμα αυτό δεν διαμορφώνει συνθήκες ουσιώδους αβεβαιότητας για την συνέχιση της δραστηριότητας της Στέλιος Κανάκης ΑΒΕΕ. Όπως σημειώνεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, οι πωλήσεις κατά την τρέχουσα περίοδο του 2023 συνεχίζονται κανονικά με αύξησή τους, ενώ ενδεχόμενες απώλειες του μικτού περιθωρίου κέρδους λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης των διεθνών τιμών παραγωγής, εκτιμάται ότι θα αντισταθμιστούν από την αναμενόμενη αύξηση των πωλήσεων.

Ανοδικά κινήθηκε στο πρώτο τρίμηνο του έτους και ο μητρικός όμιλος της Στέλιος Κανάκης ΑΒΕΕ, η νορβηγική Orkla, η οποία είδε τον λειτουργικό τζίρο της να ενισχύεται κατά 22% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 16,2 δισ. νορβηγικές κορόνες (1,36 δισ. ευρώ), ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,7 δισ. νορβηγικές κορόνες, (142,3 εκατ. ευρώ), σημειώνοντας ετήσια αύξηση 12%. Κι αυτό παρά τη μείωση του όγκου πωλήσεων, ως αποτέλεσμα της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter