Σε επίπεδα αυξημένα σε σχέση με το 2020, αλλά και με το 2019, που ήταν και η τελευταία χρονιά προ πανδημίας, κινήθηκε ο τζίρος και η κερδοφορία της Στέλιος Κανάκης το 2021, ανακάμπτοντας από τις απώλειες που επέφεραν το 2020 τα lockdowns, δεδομένης της εξάρτησης που παρουσίαζε η εταιρεία από το κομμάτι του HoReCa. Ειδικότερα, η εταιρεία κατά την διάρκεια του 2021 παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών της σε ετήσια βάση κατά 21,4%, με καθοριστικό παράγοντα της αύξησης αυτής την άρση των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν το 2020 τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και την προσαρμοστικότητα της εταιρείας στις απαιτήσεις της αγοράς και της οικονομικής συγκυρίας. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο τζίρος της εταιρείας, που εξαγοράστηκε από την Orkla το 2019, διαμορφώθηκε πέρυσι στα 20,96 εκατ. ευρώ, έναντι 17,27 εκατ. ευρώ το 2019, 19,56 εκατ. ευρώ το 2018 και 20,18 εκατ. ευρώ το 2017, που ήταν και η κορυφαία της επίδοση μέχρι πρότινος.

Οι αυξήσεις στις τιμές περιόρισαν το περιθώριο κέρδους
Παράλληλα, σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, η Στέλιος Κανάκης αύξησε σε επίπεδα προ πανδημίας το περιθώριο τόσο της μικτής όσο και της καθαρής κερδοφορίας της (αύξηση 31,2%), παρά το συνεχιζόμενο δυσμενές περιβάλλον εξαιτίας της COVID-19 και τις έντονες ανοδικές τάσεις των διεθνών τιμών ενέργειας και πρώτων υλών. Ωστόσο, οι αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων που εισήγαγε η εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 επηρέασε το ποσοστό του περιθωρίου κέρδους, που μειώθηκε κατά 32,4%. Το αποτέλεσμα προ φόρων παρουσίασε σημαντική αύξηση της τάξης του 27,8%, αφενός μεν λόγω της αύξησης των πωλήσεων, αφετέρου δε λόγω της συγκράτησης των λειτουργικών εξόδων της εταιρείας.

Συνεχίζει ανοδικά και το 2022
Όσον αφορά στο 2022, κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους οι πωλήσεις της Στέλιος Κανάκης συνεχίστηκαν κανονικά με αύξηση του όγκου τους, ενώ οι ενδεχόμενες απώλειες του μικτού περιθωρίου κέρδους λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης των διεθνών τιμών παραγωγής εκτιμάται πως θα αντισταθμιστούν από την αναμενόμενη αύξηση των πωλήσεων. Επίσης, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε τροποποίηση της διαδικασίας λήψης και εκτέλεσης των παραγγελιών, μέσω της πλήρους μηχανογράφησης αυτών.

Κατά τ’ άλλα, οι στόχοι της εταιρείας για φέτος είναι μεταξύ άλλων η αξιοποίηση των ωφελειών από την ένταξή της σε ένα πολυεθνικό όμιλο, και ιδίως των συνεργειών που μπορούν να προκύψουν τόσο σε προϊοντικό, όσο και σε γεωγραφικό επίπεδο, η αξιοποίηση κάθε ευκαιρίας που θα παρουσιαστεί τόσο στην αγορά του εσωτερικού όσο και ιδίως του εξωτερικού, η συγκράτηση και ο περιορισμός των δαπανών και εν γένει εξόδων, καθώς και η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης, διοίκησης και κυρίως εμπορικής προβολής της δραστηριότητας της εταιρείας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter