Εθνική στρατηγική για το εμπόριο ουδέποτε υπήρξε σε αυτόν τον τόπο. Η κυβέρνηση, ωστόσο, την εγκαινιάζει στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ο κ. Στέφανος Κομνηνός, γενικός γραμματέας Εμπορίου στο ΥΠΑΑ, εξηγεί πώς η στρατηγική αυτή απαλλάσσει την αγορά από την παρουσία του κράτους εκεί που δεν χρειάζεται, ενισχύει τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της αγοράς προς όφελος της ανταγωνιστικότητάς της και δίνει στις επιχειρήσεις το έναυσμα για οικονομίες κλίμακος, βάσει λογικών δικτύωσης.

Δύο πλέον είναι τα βασικά μητρώα καταγραφής και παρακολούθησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της χώρας: το TAXIS και το νεοσύστατο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Έτσι, από τη στιγμή που η οποιαδήποτε αλλαγή στην επιχείρηση εισάγεται σε κάποια από αυτές τις δύο βασικές πλατφόρμες, όλα τα διασυνδεδεμένα με αυτές υπηρεσιακά μητρώα ενημερώνονται αυτόματα, οπότε η επιχείρηση δεν είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει μία προς μία τις διάφορες υπηρεσίες για την κατάστασή της. Ως γνωστόν με βάση το ΓΕΜΗ, φτιάχτηκε η πολυδιαφημισμένη Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ), με τη διαδικασία του επείγοντος κατ’ απαίτηση της τρόικας…

Όπως εξηγεί ο κ. Στέφανος Κομνηνός, «με την εγκαινίαση στις 4 Απριλίου της ΥΜΣ, προκειμένου να ιδρυθεί μια νέα ΑΕ ή ΕΠΕ ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται μόνο σε έναν συμβολαιογράφο, έχοντας την ταυτότητά του και την εξουσιοδότηση ότι εκπροσωπεί έναν αριθμό μετόχων, και ξεμπλέκει σε μιάμιση ώρα.

Φεύγοντας, έχει τελειώσει και με την πληρωμή του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου, μέσω ηλεκτρονικής μεταβίβασης του ποσού, ενώ έχει στα χέρια του τον ΑΦΜ και αριθμό ΓΕΜΗ της εταιρείας του. Η ίδια διαδικασία ισχύει και για την ίδρυση ΟΕ και ΕΕ, όπου ο επιχειρηματίας απευθύνεται στο Επιμελητήριο. Αν, αντίστοιχα, μια επιχείρηση αναστείλει τις δραστηριότητές της, η σχετική πληροφορία διοχετεύεται αυτόματα από το TAXIS στο ΓΕΜΗ, οπότε διαχέεται αυτόματα παντού.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο η εικόνα των εμπορικών επιχειρήσεων στη χώρα μας είναι ανά πάσα στιγμή έγκυρη και διαφανής, είτε για λογαριασμό του εκάστοτε υπηρεσιακού φορέα που αναζητά σχετική πληροφόρηση ανά επιχείρηση είτε για την κυβέρνηση, τους επιχειρηματικούς και ερευνητικούς φορείς, τα ΜΜΕ, τα πανεπιστήμια κλπ, που αναζητούν σύνθετες και κωδικοποιημένες πληροφορίες, πχ σε επίπεδο κλάδου δραστηριοτήτων, ανά περιφέρεια ή στην επικράτεια κοκ.

Έτσι, σήμερα πλέον γνωρίζουμε ότι λειτουργούν συνολικά στη χώρα περί τις 800 χιλιάδες εμπορικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων και των μεγεθών.
Το σπουδαίο είναι ότι με τη δημιουργία του ΓΕΜΗ όλες οι υπηρεσίες που σχετίζονται με τη ζωή των επιχειρήσεων, προκειμένου να διασυνδεθούν με αυτό, υποχρεώθηκαν οι ίδιες να αποκτήσουν εσωτερική δικτύωση, όπως ο ΟΑΕΕ, ενώ εκκαθαρίστηκαν επιτέλους τα μητρώα των εμπορικών επιμελητηρίων, κάτι που κανείς δεν πίστευε. Η λειτουργία για πρώτη φορά στη χώρα μας Μητρώου Επιχειρήσεων, αντιστοιχημένου προς τα ΑΦΜ των επιχειρήσεων, αποτελεί μια εξαιρετικής σημασίας καινοτομία, σε σχέση με τα ως τώρα δεδομένα των λειτουργιών μας στην Ελλάδα!».

σελφ σέρβις: Πάντως, το TAXIS τους τελευταίους μήνες τελεί σε πλήρη αταξία!

Στέφανος Κομνηνός: Οι όποιες δυσκολίες είναι έκτακτες. Δεν οφείλονται σε ζητήματα δομής του TAXIS -του οποίου, άλλωστε, αξιοποιείται μόλις το 10%-15% των ικανοτήτων–, αλλά στη διαδικασία επέκτασης και ολοκλήρωσης του λογισμικού του, επειδή σηκώνει πλέον όλο και περισσότερες εφαρμογές. Σημασία έχει ότι τώρα οι πονοκέφαλοι ρουτίνας των επιχειρήσεων, πχ για τη λήψη φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας, ανήκουν στο παρελθόν και ότι αυτό δεν είναι πια εξαγγελία. Συμβαίνει!


Το ΓΕΜΗ επεκτείνεται συνεχώς
σελφ σέρβις: Οι επιχειρήσεις καλούνται να εισάγουν στο σύστημα περισσότερα στοιχεία της ταυτότητάς τους, όπως απασχολούμενο δυναμικό, εύρος δραστηριοτήτων κοκ;

Στέφανος Κομνηνός: Το ΓΕΜΗ επεκτείνεται συνεχώς, με νέα πεδία δεδομένων που αναφέρονται, για παράδειγμα, στις εξαγωγικές δραστηριότητες, στην εμπορική πολεοδομία κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, πχ, φτιάχνουμε σήμερα το Εθνικό Παρατηρητήριο Εμπορίου –ένα έργο ανάδοχος του οποίου είναι η ΕΣΕΕ και η ICAP και που πέρασε στα χέρια μας στην κατάσταση του «εν αναμονή» από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Η βασική του ιδέα είναι η συγκέντρωση πληροφοριών πέραν των τυπικών-νομικών στοιχείων ταυτότητας των επιχειρήσεων, όπως ο τζίρος, η απασχόληση που προσφέρουν, τα προσόντα του προσωπικού τους, οι περιοχές δράσης τους κλπ. Το ζητούμενο είναι η καταγραφή της σχετικής εικόνας ανά επιχείρηση και κλάδο επιχειρήσεων σε κάθε περιοχή της χώρας.

Κάτι τέτοιο θα συνδράμει τις ερευνητικές αναζητήσεις των νέων επενδυτών, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικά τα εγχειρήματά τους, αλλά και το έργο της πολιτείας που χρειάζεται μια αξιόπιστη βάση πληροφόρησης για τη χάραξη στρατηγικής ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Σήμερα επικαιροποιούμε τις προδιαγραφές του έργου, ώστε να είναι συμβατό με τη λογική της δικτύωσης που προωθούμε, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Η τομή στις σχέσεις κράτους-πολίτη
σελφ σέρβις: Δεν μας είπατε, όμως, για το περίφημο ζήτημα της αδειοδότησης των εμπορικών επιχειρήσεων, χωρίς την επίλυση του οποίου το πρώτο βήμα, δηλαδή η ίδρυση μιας επιχείρησης, θα παραμείνει μετέωρο.

Στέφανος Κομνηνός: Ο νόμος για τις αδειοδοτήσεις των βιομηχανικών επιχειρήσεων είναι ήδη έτοιμος να εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή, ενώ με αντίστοιχη ΚΥΑ των υπουργείων Εσωτερικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θα απεξαρτηθεί η χορήγηση ΑΦΜ από την υποχρέωση προηγούμενης αδειοδότησης των υγειονομικού ενδιαφέροντος καταστημάτων. Όμως, η μεγάλη τομή που κάνουμε με αυτά τα νομοθετήματα, έγκειται στη μεταφορά της ευθύνης για την εγκυρότητα των προβλεπόμενων για την αδειοδότηση μιας επιχείρησης, από τις ελεγκτικές αρχές στον ενδιαφερόμενο επιχειρηματία.

Έτσι αίρεται το καθεστώς της υποβολής πολλαπλών αιτήσεων σε διάφορες υπηρεσίες, της συλλογής ποικίλων δικαιολογητικών, των ελέγχων κι επανελέγχων κοκ για το άνοιγμα ενός καταστήματος. Στο νέο καθεστώς θα αρκεί η υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία ή του μηχανικού του ότι είναι όλα εντάξει, για να τον εμπιστευτεί η πολιτεία. Πρόκειται για μια πραγματική τομή στη σχέση κράτους-πολίτη, καθώς το πρώτο παύει να θεωρεί τον δεύτερο εκ προοιμίου απατεώνα, που πρέπει να αποδείξει την αθωότητά του.

Μιλώ για τομή γιατί οι αδειοδοτήσεις είναι απλώς η αρχή, που ήδη την εγκαινιάσαμε με την προτυποποίηση των προβλεπόμενων σχετικών διαδικασιών ανά επάγγελμα και με τη σχετική δημοσιοποίησή τους στο site του ΕΡΜΗΣ (ΚΕΠ). Στόχος είναι η αλλαγή στις σχέσεις κράτους-πολίτη να εμπεδωθεί σύντομα σε όλο το φάσμα τους.

σελφ σέρβις: Πάντως, οι φορείς των ΟΤΑ φαίνεται ότι έχουν διαφορετική άποψη για την επάρκεια αυτής της προτυποποίησης, αφού εξακολουθούν να ζητούν επιπλέον «χαρτούρα» από τις επιχειρήσεις.

Στέφανος Κομνηνός: Υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα, που συνάπτεται με τη διασάφηση της αυτοτέλειας των αυτοδιοικητικών αρχών, που το Υπουργείο Εσωτερικών επιχειρεί σήμερα να επιλύσει μέσω της δημιουργίας ενός φορέα ελέγχου κι εποπτείας των ΟΤΑ. Νομίζω, όμως, ότι η προτυποποίηση των προβλεπόμενων για τις αδειοδοτήσεις και η δραστηριοποίηση στην κατεύθυνση αυτή των ΚΕΠ, θα άρουν στην πράξη τα εμπόδια. Είναι θέμα χρόνου η εμπέδωση των αλλαγών.

σελφ σέρβις: Τι γίνεται όταν το προαπαιτούμενο για τη χορήγηση άδειας είναι πχ μια περιβαλλοντική μελέτη; Θα την καταθέτει αρμοδίως ο ενδιαφερόμενος ή όχι;

Στέφανος Κομνηνός: Θα δηλώνει υπευθύνως ότι την κατέχει, φέροντας την ευθύνη της υπογραφής του. Οι κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης είναι γνωστές. Όσο για τους ελέγχους, σημειώστε ότι θα γίνονται ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση…

Σημασία έχει ότι σήμερα τα εξαγγελλόμενα υλοποιούνται στον προγραμματισμένο χρόνο κι ότι τα αποτελέσματα είναι απτά και στον πλέον καχύποπτο. Στον βαθμό που η επιχειρηματική κοινότητα αντιλαμβάνεται ότι το «δεν αλλάζει τίποτα» ανήκει στο παρελθόν, θα αλλάζει κι η δική της νοοτροπία.


Υπερκορεσμός και χαμηλή παραγωγικότητα
σελφ σέρβις: Προβληματίζει την ηγεσία του ΥΠΑΑ το έλλειμμα εθνικής στρατηγικής για το εμπόριο; Διότι, κακά τα ψέματα, χωρίς στρατηγική θεώρηση, οι καινοτομίες εκφυλίζονται. Πριν απ’ όλα τι σκέφτεστε για την κατάσταση του εμπορίου μας;

Στέφανος Κομνηνός: Η πολιτική ηγεσία έχει συνειδητοποιήσει το τίμημα του ότι ως τώρα δεν υπήρξε έστω υποτυπώδης εθνική στρατηγική για την εμπορική δραστηριότητα στη χώρα. Αυτό, άλλωστε, εξηγεί την εξόγκωσή της αντιστρόφως ανάλογα προς την παραγωγικότητά της.

Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, η κατά πλειονότητα μικρή επιχειρηματική εμπορική απασχόληση στην Ελλάδα δεν είναι απασχόληση επιλογής, αλλά ανάγκης. Τώρα προσπαθούμε να την καταγράψουμε όχι μηχανιστικά, αλλά βάσει της παραγωγικότητάς της, δηλαδή του κριτηρίου των πωλήσεων ανά τετραγωνικό μέτρο –πράγμα που ελάχιστοι επιχειρηματίες καταμετρούν.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα πρώτα συμπεράσματά μας, η οικονομία μας πάσχει από υπερκορεσμό εμπορικών μονάδων χαμηλής παραγωγικότητας, σε όλους τους κλάδους λιανικής εκτός ενός (του κλάδου λιανικής ηλεκτρονικών τεχνολογιών). Κι όμως, στην Ελλάδα των 12 χιλιάδων αρτοποιείων και των 18 χιλιάδων πρατηρίων ψωμιού ή των 10 χιλιάδων φαρμακείων, όταν ολόκληρη Δανία καλύπτεται μόλις από 500, ο διαδεδομένος μύθος είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερα σημεία πώλησης, αν όχι μικρά, σίγουρα μεγάλα! Μα και στα μεγάλα καταστήματα βρισκόμαστε στο άνω άκρο των ευρωπαϊκών δεδομένων, ακόμα και στα mall…

Το παράδοξο
σελφ σέρβις: Είναι σώφρον να συγκρινόμαστε με τους μέσους ευρωπαϊκούς όρους, όταν εκτός των γεωφυσικών και κοινωνικο-ιστορικών μας ιδιαιτεροτήτων, που εξηγούν την κατάσταση του εμπορίου μας ως συνέπεια και της απουσίας παραγωγικών δραστηριοτήτων, καθαυτή η επινόηση των «μέσων όρων» κρύβει το γεγονός ότι η Ευρώπη είναι ένα άθροισμα ιδιαιτεροτήτων;

Στέφανος Κομνηνός: Κανείς δεν αγνοεί τις ιδιαιτερότητες, αλλά τίποτα δεν μπορεί να κρύψει ότι έχουμε περισσότερες εμπορικές μονάδες απ’ όσες χωράνε στην οικονομία μας, πράγμα που αντανακλάται στη χαμηλή παραγωγικότητά τους. Αυτό πιθανώς συσχετίζεται με τον υψηλό βαθμό ιδιοκτησίας στη χώρα, που ωθεί τον μικροϊδιοκτήτη ενός καταστήματος όχι στην απλή εκμετάλλευσή του ως ενοικιαζόμενου χώρου, αλλά και στην άσκηση εκ μέρους του εμπορικής δραστηριότητας, κυρίως όταν δεν έχει άλλη πρόσφορη λύση βιοπορισμού.

Αλλά έτσι ζούμε το εξής παράδοξο: Ακόμα και σε περίοδο κρίσης ο τεράστιος αριθμός των εμπορικών επιχειρήσεων, προκειμένου να υπάρξει, εξακολουθεί να φορτώνει το κόστος των υποχρεώσεών του στις τιμές των προϊόντων που εμπορεύεται! Κι αυτό είναι πρόβλημα που ούτε η πλήρης απελευθέρωση του εμπορίου λύνει.

σελφ σέρβις: Ο κλάδος των σούπερ μάρκετ στη χώρα μας, κατά την εκτίμησή σας, είναι υπερκορεσμένος;

Στέφανος Κομνηνός: Γενικά το λιανεμπόριο τροφίμων, ναι. Και στα μικρά και στα μεγάλα καταστήματα είμαστε πολύ πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Στα υπέρ μάρκετ μπορεί να βρισκόμαστε στον μέσο όρο, αλλά αυτό το format έχει φθίνουσα πορεία. Το μικτό περιθώριο κέρδους του κλάδου στην Ελλάδα είναι από τα υψηλότερα της Ευρώπης, 22% ως 25%, αλλά το καθαρό κέρδος του πιάνει το 1%-1,5%, όταν στην Ευρώπη κυμαίνεται μεταξύ 2% και 3%!

Αυτό συμβαίνει γιατί στην Ευρώπη η αποδοτικότητα του κλάδου είναι πολύ μεγαλύτερη ανά τετραγωνικό μέτρο. «Δεν φταίμε εμείς αλλά το κράτος που μας δημιουργεί συνεχώς εμπόδια, με υψηλά ασφάλιστρα, εισφορές κλπ», λένε οι λιανέμποροι. Να, λοιπόν, που αναλαμβάνουμε προσπάθειες να μειώσουμε το κόστος του κράτους…


Ο κόμπος έφτασε στο χτένι
σελφ σέρβις: Συμφωνείτε, επομένως, ότι μια εθνική στρατηγική για το εμπόριο συνυφαίνεται με το αίτημα της μείωσης του κόστους που δημιουργεί το κράτος.

Στέφανος Κομνηνός: Αναπόφευκτα αυτό συνδέεται, όμως, με την αναζήτηση απαντήσεων για τις φουσκωμένες τιμές στη λιανική. Σχετικώς επιχειρήσαμε συγκρίσεις με τα συμβαίνοντα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, για παράδειγμα, οι ακριβότερες τιμές στην Ελλάδα της Lidl –μοναδικού πλέον hard discounter στη χώρα– κατά 15% σε σχέση με την Ιταλία και κατά 30% σε σχέση με τη Γερμανία, αν μη τι άλλο δείχνουν ότι και οι εγχώριοι ανταγωνιστές του discount είναι επίσης ακριβότεροι.

Πρόκειται στην ουσία για την αιτία που τα ελληνικά Lidl έγιναν ο βασικός συντελεστής ανάπτυξης της κερδοφορίας των ευρωπαϊκών Lidl. Το αντίστοιχο συμπεραίνεται και από τις συγκρίσεις της πολιτικής πολλών προμηθευτικών πολυεθνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Συνεπώς το σύστημα, όπως είναι δομημένο στη χώρα, δεν είναι ανταγωνιστικό. Την τελευταία δεκαετία προ της κρίσης ο επιχειρηματικός μας κόσμος βολεύτηκε από τη μεγέθυνση της ζήτησης, λόγω της συμμετοχής των μεταναστών και της έκρηξης του δανεισμού. Δεν αναγκάστηκε να κυνηγήσει τη μείωση κόστους. Τώρα, όμως, ο κόμπος έφτασε στο χτένι.

Οι ευθύνες της κεντρικής διοίκησης όσον αφορά στην αύξηση του κόστους των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, είναι δεδομένες. Τις ξέρουμε και πολεμούμε συστηματικά τις αιτίες. Εξάλλου, η απελευθέρωση των επαγγελμάτων λειτουργεί σε ανάλογη κατεύθυνση.

Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν έχουμε καθόλου καλή διαχείριση logistics στη χώρα μας προσδιορίζει έναν επίσης σημαντικό συντελεστή ανάπτυξης του κόστους στην Ελλάδα. Κι η απελευθέρωση των δημόσιων χερσαίων μεταφορών δεν αρκεί από μόνη της να αντισταθμίσει το κόστος του υδροκεφαλισμού της εγχώριας εμπορικής δραστηριότητας –δηλαδή, το κόστος του να επιστρέφουν κενά φορτίου στην πλειονότητά τους τα φορτηγά τροφοδοσίας από την περιφέρεια στο Λεκανοπέδιο.

Εθνική στρατηγική logistics-ηλεκτρονικής δικτύωσης
σελφ σέρβις: Πάντως, ο νόμος είναι πολλαπλά δεσμευτικός σε όσα αφορούν στη δυνατότητα logistics συνεργειών μεταξύ διαφορετικών εταιρειών στις δημόσιες, αλλά κυρίως στις ιδιωτικές μεταφορές.

Στέφανος Κομνηνός: Έστω ότι απελευθερώνουμε τις ιδιωτικές μεταφορές -και εξετάζουμε ένα τέτοιο σενάριο, μελετώντας τις σχετικές προτάσεις των επιχειρήσεων-, το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει μεταφορικό έργο από την περιφέρεια προς το κέντρο, με συνέπεια την αύξηση του κόστους! Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, σχεδιάζουμε, σε συνεργασία με το ECR Hellas κι άλλους φορείς σχετικούς με τα logistics, μια εθνική στρατηγική για την εφοδιαστική αλυσίδα στη χώρα, κάτι που ουδέποτε ως τώρα υπήρξε. Στόχος μας είναι οι εξοικονομήσεις κόστους των logistics να περάσουν στην κατανάλωση.

Ήδη το Υπουργείο Μεταφορών χειρίζεται το ζήτημα του σχεδιασμού εμπορευματικών σταθμών ανά τη χώρα. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης προκηρύξαμε ένα έργο κρατικής χρηματοδότησης 20 εκ. ευρώ, με κεφαλαιακή συμμετοχή των τραπεζών στο ύψος των 40 εκ. ευρώ.

Σκοπός του είναι η χρηματοδότηση της δημιουργίας εκείνων των προϋποθέσεων εκ μέρους αυτών που έχουν την τεχνογνωσία, μεταξύ των προμηθευτών της μικρομεσαίας εμπορικής επιχείρησης, που θα εγγυηθούν τις οικονομίες κλίμακος στο μεταφορικό κόστος, χωρίς να εκτίθεται η μικρομεσαία επιχείρηση σε υπερ-αποθεματοποίηση ή έλλειψη στοκ. Μέσα στο καλοκαίρι αναμένουμε την ανταπόκριση των τραπεζών για την εκκίνηση του προγράμματος.

Τέλος, στο πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου συγκροτούμε τμήμα, με αντικείμενο τα logistics, αλλά και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ειδικά σε σχέση με το τελευταίο σημειώστε ότι, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, δημιουργούμε ένα πρόγραμμα για την πλήρη εφαρμογή των ηλεκτρονικών τιμολογίων, δεδομένου ότι, όπως εκτιμούμε, η καθιέρωσή τους σε όλες τις συναλλαγές θα απαλλάξει τις εμπορικές επιχειρήσεις από ένα ετήσιο διοικητικό κόστος της τάξης των 500 εκ. ευρώ.

Συνοψίζοντας, φρονούμε ότι μια εθνική στρατηγική για το εμπόριο σήμερα πρέπει, πρώτον, να απαλλάξει την αγορά από την παρουσία του κράτους εκεί που δεν χρειάζεται, δεύτερον, να ενισχύει τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της αγοράς προς όφελος της ανταγωνιστικότητας των εμπορικών επιχειρήσεων και, τρίτον, να τους δίνει το έναυσμα για οικονομίες κλίμακος, βάσει λογικών δικτύωσης.


Αποκαθίστανται οι έλεγχοι στην περιφέρεια
Στέφανος Κομνηνός:
«Ο πρόσφατος νόμος για τον ανταγωνισμό προβλέπει την ίδρυση περιφερειακών διευθύνσεων ελέγχου πλάι στις αιρετές διοικήσεις των περιφερειών της χώρας. Μιλώ για επτά γενικές γραμματείες, συνδεδεμένες διοικητικά με τις υπό σύσταση σήμερα διευθύνσεις ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Επί της ουσίας πρόκειται για την επαναφορά, με σύγχρονη μορφή, ενός θεσμικού πλαισίου το οποίο ατόνησε από τα μέσα της δεκαετίας του ’90, όταν δηλαδή η νομαρχιακή διοίκηση έγινε αιρετή, με συνέπεια την αποσπασματικότητα ή την απώλεια των ελέγχων στην περιφέρεια. Αποκαθιστούμε, λοιπόν, τα πράγματα με τη δέουσα μέριμνα».

Αγορανομικός Κώδικας με… Βιβλία Ιχνηλασιμότητας
Στέφανος Κομνηνός:
«Φαντάζομαι ότι ως την έκδοση του περιοδικού σας θα έχει ήδη υπογραφεί η διάταξη που αντικαθιστά την επιβολή περιθωρίων κέρδους στα οπωροκηπευτικά (τόσο στη χονδρική, όσο και στη λιανική) με την εφαρμογή του συστήματος ιχνηλασιμότητας. Το νέο σύστημα, στη θέση του παλαιού που οδηγούσε σε… εικονικές τιμές εις βάρος των παραγωγών, καλύπτει δύο ανάγκες.

Αφενός της ασφάλειας και της υγιεινής των προϊόντων από το χωράφι ως τον καταναλωτή και αφετέρου, της διαφάνειας στην τιμολόγηση των προϊόντων. Γιατί τώρα ο αγρότης θα καταγράφει στο Βιβλίο Ιχνηλασιμότητας που υποχρεούται να τηρεί «τι, πότε, πόσο και σε ποιον» πουλά, ενώ ο κωδικός κάθε παρτίδας της παραγωγής του θα συνοδεύει το προϊόν στο τιμολόγιο και στο τελάρο του, είτε στο κατάστημα είτε στη λαϊκή. Με τέτοιου είδους διαδικασίες απλοποίησης θα μπορεί η Γενική Γραμματεία Εμπορίου να έχει μια έγκυρη εικόνα για το τι πραγματικά συμβαίνει και δη, βάσει στοιχείων ηλεκτρονικά επεξεργάσιμων».