Σταθεροποιητική ήταν η τάση των τιμών ραφιού στα σούπερ μάρκετ το 2011, με πραγματική μείωση του μέσου δείκτη τιμών, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΙΕΛΚΑ, που παρουσιάζει τα πρώτα αποτελέσματα της ανάλυσης έρευνας, σχετικά με την εξέλιξη των τιμών του κλάδου το 2011.

Kατά τους ερευνητές ο συνολικός μέσος ετήσιος δείκτης τιμών του ΙΕΛΚΑ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος το 2010 και το 2011, με μία ελάχιστη αύξηση κατά 0,37% πέρυσι. Αντίθετα, ο δείκτης που σταθμίζεται, ώστε να μην περιλαμβάνει τις αυξήσεις του ΦΠΑ εμφανίζει μία σημαντική μείωση κατά 1,6% (ο ΦΠΑ αυξήθηκε συνολικά κατά 4% -από 9% σε 13% και από 19% σε 23%-, σταδιακά από τον Απρίλιο του 2010 έως τον Ιανουάριο του 2011).

Η προσπάθεια των προμηθευτών και των σούπερ μάρκετ για μείωση των τιμών, όπως σημειώνεται στην έρευνα, αποκτά μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 3,33% από το 2010 στο 2011, ενώ ο διεθνής δείκτης πρώτων υλών τροφίμων και ποτών αυξήθηκε από το 2010 στο 2011 κατά 19,34% (Πηγή: Index Mundi).

Ειδικότερα, ο γενικός δείκτης του κλάδου των σούπερ μάρκετ εμφανίζει τάση πραγματικής μείωσης των τιμών, καθώς παρά τις αυξήσεις του ΦΠΑ κατά 4% και τις ανοδικές τάσεις του πληθωρισμού, αυξήθηκε σε διάστημα 24 μηνών μόλις κατά 2,12%.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αντίστοιχος δείκτης, που σταθμίζεται ώστε να μην περιλαμβάνει τις αυξήσεις του ΦΠΑ, ήταν πτωτικός συνολικά την εξεταζόμενη περίοδο και μειώθηκε κατά τη διετία 2010-2011 κατά 1,34%.

Αύξηση μόλις 0,21%
Ειδικότερα το 2011 η τάση ήταν έντονα σταθεροποιητική: Σε σχέση με τον Ιανουάριο 2011, ο γενικός δείκτης στο τέλος του έτους παρουσίασε αύξηση μόλις κατά 0,21%. Στις επιμέρους κατηγορίες των προϊόντων τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν τα αλκοολούχα ποτά, με τον αντίστοιχο δείκτη να μειώνεται κατά 3,55% από τις αρχές ως τα τέλη του έτους.

Σημαντική μείωση, επίσης, σημείωσαν τα είδη καθαριότητας και υγιεινής κατά 1,33%. Αύξηση παρουσίασε ο δείκτης τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών κατά 1,66% κυρίως ως αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης των πρώτων υλών περίπου κατά 20%.

Στο σχήμα 1 φαίνεται η σύγκριση του δείκτη οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων του ΙΕΛΚΑ με τους δείκτες της ΕΛΣΤΑΤ, που περιλαμβάνουν κι άλλα σημεία πώλησης προϊόντων στις μετρήσεις τους.

Όπως φαίνεται, ο δείκτης του οργανωμένου λιανεμπορίου (σούπερ μάρκετ) είχε σημαντικά χαμηλότερη πορεία από τους αντίστοιχους συνολικούς δείκτες και αυξήθηκε μόλις κατά 0,21%, όταν ο δείκτης της ΕΛΣΤΑΤ για τα είδη διατροφής και τα μη αλκοολούχα ποτά αυξήθηκε κατά 3,21% και ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή, κατά 3,15%. Υπενθυμίζεται ότι οι έρευνες του ΙΕΛΚΑ βασίζονται στα πρωτογενή δεδομένα που παρέχει το Παρατηρητήριο Τιμών (www.e-prices.gr) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του ΥΠΑΑΝ.