Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, ιδιαίτερα μετά την επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και τις αναλήψεις μετρητών το 2015, ο ρυθμός χρήσης των καρτών πληρωμών από τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές καταγράφεται σταθερά αυξητικός. Η εφαρμογή κάθε χρηματοοικονομικής καινοτομίας που βασίζεται στην πρόοδο της τεχνολογίας μπορεί να οδηγήσει σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα, νέες εφαρμογές, διαδικασίες ή νέα προϊόντα, με σημαντική επίδραση στον χρηματοπιστωτικό τομέα και την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, επισημαίνεται στο δελτίο της επισκόπησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος.

Tέτοιες υπηρεσίες είναι ασφαλώς οι υπηρεσίες πληρωμών με τη χρήση καρτών και ηλεκτρονικών τραπεζικών μεταφορών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ο συνολικός αριθμός των ενεργών καρτών πληρωμών σε κυκλοφορία στο τέλος του 2018 ανήλθε στα 17,869 εκατομμύρια, έναντι 17,159 εκατομμυρίων το 2017, 14,987 το 2016, 14,034 το 2015 και 13,216 εκατομμυρίων το 2014. Από αυτές το 84% είναι χρεωστικές κάρτες και το υπόλοιπο πιστωτικές.

Ο αριθμός των τερματικών (POS) από 219.071 το 2015 έφτασε τα 564.751 το 2018, ενώ ο συνολικός αριθμός των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών το 2018 ανήλθε σε 924 εκατομμύρια από 720 εκατομμύρια συναλλαγές το 2017, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση 28%. Από τις συναλλαγές αυτές μόνο τα 110 εκατομμύρια (12%) αφορούσαν πιστωτικές κάρτες, επιβεβαιώνοντας την πτωτική τους πορεία από το 2015 και μετά (13% το 2017, 15% το 2016 και 16% το 2015).

Ακολούθως, η συνολική αξία των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών ανήλθε στα 65 δισ. ευρώ το 2018 έναντι 60 δισ. ευρώ το 2017 ( αύξηση 8%), 55 δισ. το 2016 και 53 δισ. το 2015. Η συνολική μέση αξία των συναλλαγών ανά κάρτα αυξήθηκε από 3.666 ευρώ το 2017 σε 3.768 ευρώ το 2018 ή κατά 3%. Στις συναλλαγές ανά κάρτα παρατηρήθηκε ότι ο μέσος αριθμός συναλλαγών το 2018 ήταν αυξημένος κατά 20%, αφού ανήλθε στις 54 από τις 45 συναλλαγές το 2017. Επιπλέον, η μέση αξία ανά συναλλαγή συνέχισε την πτωτική πορεία της και το 2018. Συγκεκριμένα κατήλθε στα 70 ευρώ από τα 82 ευρώ το 2017 και τα 108 ευρώ το 2016, εξέλιξη που επιβεβαιώνει την αυξανόμενη χρήση της κάρτας για συναλλαγές μικρής αξίας. Προς επίρρωση αυτού, σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε το δίκτυο καρτών cardlink, οι 3 στις 10 συναλλαγές είναι έως 10 ευρώ, το 15% των συναλλαγών είναι αξίας μικρότερης από 5 ευρώ, το 5% μικρότερης από 2 ευρώ, ενώ το 60% των συνολικών συναλλαγών είναι ανέπαφες.

Επίσης, η εν λόγω έρευνα διαπίστωσε πως το 28% (σε αξία) των συνολικών αγορών λιανικής στην Ελλάδα γίνεται μέσω ηλεκτρονικών καρτών (πάνω από 40% στην ΕΕ), ενώ ενδιαφέρον είναι πως το 25% των νέων τερματικών (2017/2018) παραμένουν ανενεργά, πράγμα που δείχνει από τη μια πλευρά την ανεπαρκή προσαρμογή και την τεχνολογική και ψηφιακή υστέρηση μιας μερίδας επιχειρήσεων και από την άλλη την προσπάθεια φοροδιαφυγής.

Αναμενόμενη η διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών
Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας του ΙΟΒΕ ως προς το επίπεδο χρήσης των καρτών πληρωμής στην Ελλάδα την περίοδο 2015-2017, παρατηρήθηκε ότι, αν και συνέκλινε σημαντικά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, παραμένει συγκριτικά χαμηλό. Ενδεικτικά η χρήση καρτών ως ποσοστό της ιδιωτικής κατανάλωσης παραμένει 14,8 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Στην ίδια έρευνα αναφέρεται πως η μεγαλύτερη αξία των συναλλαγών με κάρτες το 2017 εντοπίστηκε σε κλάδους του λιανικού εμπορίου (46,8%), σούπερ μάρκετ (16,6%), πρατήρια υγρών καυσίμων (10,3%), υπηρεσίες διαμονής (5%), κατασκευές (4,9%), ταχυδρομεία (2,5%), πληρωμές φόρων (2%), στοιχήματα (2%), φαρμακεία (1,6%) και υπηρεσίες επαγγελματιών (1,1%). Ειδικότερα, οι μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ αναγνωρίζουν την εκτεταμένη χρήση των καρτών από τους πελάτες τους ακόμα και για αγορές μικρής αξίας, εκτιμώντας πως στο άμεσο μέλλον η χρήση τους θα διευρυνθεί. Άλλωστε, στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπεται κατ’ ουσίαν η υποχρέωση χρήσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών τουλάχιστον στο 30% του πραγματικού εισοδήματος ενός εκάστου φορολογούμενου, πράγμα που, όπως αναμένεται, θα αυξήσει περαιτέρω σε αριθμό και αξία τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Επίσης, το επίπεδο χρήσης των καρτών πληρωμής είναι μεγαλύτερο στα αστικά κέντρα Αθηνών και Θεσσαλονίκης σε σχέση με την περιφέρεια, όμως στην περιφέρεια ο ρυθμός αύξησης της χρήσης τους είναι υψηλότερος. Ακολούθως, με βάση το επάγγελμα, η υψηλότερη μέση μηνιαία δαπάνη, που εξυπηρετείται με κάρτες πληρωμής, παρατηρείται στους αυτοαπασχολούμενους και στα επιχειρηματικά στελέχη (653 και 600 ευρώ αντίστοιχα), ενώ η χαμηλότερη στους οικονομικά μη ενεργούς. Ανά ηλικιακή ομάδα και φύλο οι τάσεις στη χρήση των καρτών αντικατοπτρίζουν εισοδηματικές ιδιαιτερότητες και καταναλωτικές προτιμήσεις των συγκεκριμένων ομάδων.

Εξαιτίας του έντονου ανταγωνισμού των τραπεζών το ποσοστό προμήθειας έχει κατέλθει στο επίπεδο του 0,8%, ενώ οι διακυμάνσεις του σχετίζονται με το μέγεθος και την οικονομική δραστηριότητα της κάθε εταιρείας. Αξίζει όμως να σημειωθεί πως ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το 2015, σχετικά με τον καθορισμό των ορίων για τις προμήθειες των τραπεζών στις πληρωμές με κάρτες, ορίζει ως ανώτατα όρια το 0,3% της αξίας της συναλλαγής με πιστωτική κάρτα και το 0,2% με χρεωστική.

Εν κατακλείδι η εφαρμογή και χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών γενικά και των καρτών ειδικότερα δείχνει πως η επιβεβλημένη χρήση τους το καλοκαίρι του 2015 έγινε η αφορμή για τη συνεχώς διευρυνόμενη αποδοχή τους από την ελληνική κοινωνία. Η ευκολία, η άνεση, η δυνατότητα συνεχών ελέγχων και η ασφάλεια από περιστατικά απάτης (0,01% το 2018) που προσφέρουν, είναι παράγοντες που εγγυώνται την αύξηση της χρήσης τους. Αρνητικές παράμετροι είναι τα υψηλά όρια στις σχετικές προμήθειες των τραπεζών και οι ελλείψεις ή αβλεψίες του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας τους.