Δυο διαγωνισμοί έχουν αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα της ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες ΑΕ) για την έκδοση και προμήθεια διατακτικών σίτισης για τους εργαζομένους της σε ΗΣΑΠ, μετρό και τραμ. Ειδικότερα, ο ένας διαγωνισμός, εκτιμώμενης αξίας 3.504.324 ευρώ, είναι ανοιχτός για υποψήφιους οικονομικούς φορείς που βάσει καταστατικού λειτουργούν ως σούπερ μάρκετ, ο δεύτερος διαγωνισμός, εκτιμώμενης αξίας 420.000 ευρώ, διεξάγεται με τη διαδικασία της απευθείας πρόσκλησης για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης.

Η πρόσκληση και στις δύο περιπτώσεις αφορά την έκδοση και προµήθεια διατακτικών τροφής σε ηλεκτρονική µορφή (έξυπνες κάρτες-προπληρωµένες κάρτες), που θα είναι αορίστου χρόνου και θα ενεργοποιούνται, είτε σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστηµα είτε ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του αναδόχου. Οι κάρτες θα επαναφορτίζονται, ενώ δίδεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους της ΣΤΑΣΥ να επωφελούνται σε περίπτωση ισχύος συστήματος ποντοδοσίας ή προωθητικών ενεργειών. Ο ανάδοχος και στους δύο διαγωνισμούς υποχρεούται να δίνει τη δυνατότητα εξαργύρωσης των διατακτικών και διάθεσης των αντίστοιχων προϊόντων στους δικαιούχους εργαζόμενους της ΣΤΑΣΥ, μέσω τουλάχιστον εκατό καταστημάτων εντός του νομού Αττικής. Για τον ανοιχτό διαγωνισμό η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 1η Αυγούστου, ενώ για την πρόσκληση προς την ΕΥΣ η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ήταν η 14η Ιουλίου. Η διάρκεια της σύμβασης είναι δωδεκάμηνη.