Μερική μείωση των πωλήσεων - υποχώρηση της κερδοφορίας το 2000

Οι πωλήσεις της εγχώριας βιομηχανίας ζυμαρικών το 2000 παρουσίασαν ελαφρά πτώση της τάξης του 2,02%, σε σχέση με το 1999, και διαμορφώθηκαν στα 26 δισ. δρχ., έναντι των 26,5 δισ. δρχ. της προηγούμενης χρονιάς. Τα μικτά κέρδη-έσοδά της στην ίδια περίοδο εμφανίζουν μείωση 10,86%, διαμορφούμενα στα 7,2 δισ. δρχ., έναντι 8,1 δισ. δρχ. το 1999, σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων των βιομηχανιών του κλάδου από την STAT BANK.

Επίσης, το μικτό περιθώριο κέρδους της βιομηχανίας ζυμαρικών παρουσίασε ελαφρά κάμψη και διαμορφώθηκε στο 27,98% το 2000. Όμως, ελαφρά αύξηση παρουσιάζουν τα ίδια κεφάλαια, ανερχόμενα στα 18,8 δισ. δρχ., έναντι 18,6 δισ. δρχ. το 1999, ενώ οι υποχρεώσεις των εταιρειών παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες. Η δανειακή επιβάρυνσή τους σημείωσε οριακή μείωση και διαμορφώθηκε σε 53,25%.

Αύξηση και στην εγχώρια παραγωγή

Το μέγεθος της εγχώριας παραγωγής ζυμαρικών το 1999 ανήλθε σε 125.000 τόνους, παρουσιάζοντας αύξηση 3,3%, σε σχέση με το 1998. Η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση ζυμαρικών εκτιμάται ότι ανήλθε στους 97.400 τόνους το 1999, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 2% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η ελαφρά άνοδος της κατανάλωσης την τελευταία τριετία αποδίδεται στην ανάπτυξη της αγοράς του catering, το μερίδιο της οποίας -επί του συνόλου της αγοράς των ζυμαρικών- εκτιμάται σε 20%-21% το 1999 και σε 18%-19% το 1998.

Το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κατανάλωσης καλύπτεται από τα εγχωρίως παραγόμενα ζυμαρικά -η ελληνική παραγωγή κάλυψε το 86,2% της εγχώριας κατανάλωσης το 1999, έναντι 86,9% το 1998. Η εισαγωγική διείσδυση εμφανίζει ελαφρά αύξηση την τελευταία τριετία, καλύπτοντας το 13,8% της συνολικής κατανάλωσης. Οι εισαγωγές ζυμαρικών που πραγματοποιήθηκαν από την εγχώρια βιομηχανία του κλάδου εκτιμάται ότι το 1999 κάλυψαν το 51%-52% των συνολικών εισαγόμενων ποσοτήτων. Το υπόλοιπο καλύφθηκε από τις εισαγωγές των εμπορικών επιχειρήσεων και των σούπερ μάρκετ.

Οι εξαγωγές των ζυμαρικών αποκτούν βαθμιαία αυξανόμενη σημασία για τον κλάδο, αφού από 7.146 τόνους που εξήχθησαν το 1990, το 1999 εξήχθησαν 41.000 τόνοι.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη για τη διετία 2000-2001, η εγχώρια αγορά ζυμαρικών προβλέπεται ότι θα εμφανίσει σχετική σταθερότητα, με ελαφρώς ανοδική τάση, παρουσιάζοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της παραγωγής κατά 1%-2%.