Επιστολή με την οποία ενημερώνονταν οι δικηγόροι των λιανέμπορων να μην παραστούν στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπή Ανταγωνισμού (22/3/2007) είχε αποσταλεί πριν μέρες στα νομικά τμήματα των εμπλεκόμενων εταιρειών. Όπως ανέφεραν δημοσιογραφικές πληροφορίες, κύκλοι της Επιτροπής, απευθυνόμενοι προς τις μικρές επιχειρήσεις, άφηναν να διαφανεί πως θα τους δοθεί η ευκαιρία να υπογράψουν “δηλώσεις μετανοίας”, ώστε να έχουν ευνοϊκή αντιμετώπιση σε ό,τι αφορά στις ποινές. Να σημειωθεί ότι κάποιες από τις εταιρείες έχουν προχωρήσει σε ενστάσεις, τόσο για την ακολουθούμενη διαδικασία, όσο και επί της ουσίας, ενώ η Vivartia έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας θέτοντας θέμα αναστολής εφαρμογής του νέου Κανονισμού της Ανεξάρτητης Αρχής, καθώς και ακύρωσής του.

Οι εμπλεκόμενες εταιρείες αναμενόταν να δηλώσουν για μία ακόμη φορά πως υπάρχει θέμα αναρμοδιότητας της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο να εξετάσει τον συγκεκριμένο φάκελο, όπως και θέμα νομιμότητας της διαδικασίας και των κανόνων, βάσει των οποίων εκδικάζεται η υπόθεση, κάτι που αποτελεί βασικό στοιχείο των ενστάσεών τους.