Πληροφορίες από διαφορετικές πηγές της αγοράς αναφέρουν τις τελευταίες ημέρες ότι επίκειται συμφωνία της Αφοί Βερόπουλοι με την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Τροφίνο για "κάποιας μορφής συνεργασία", χωρίς να διασαφηνίζεται αν πρόκειται για εξαγορά (λογικά το πιθανότερο) ή μετοχική συνεργασία.

Η Τροφίνο διαθέτει συνολικά 12 καταστήματα στην Αττική, τα περισσότερα εξ αυτών της τάξης των 400-500 τμ, και προσωπικού συνολικά περίπου 150 ατόμων. Ο κύκλος εργασιών της το 2006 ανήλθε σε 21,1 εκατ. ευρώ, έναντι 20,9 εκατ. ευρώ το 2005, ενώ τα καθαρά της αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν στα 34.970 ευρώ, έναντι ζημιών -29.611 ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Αντίστοιχα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου Βερόπουλος το 2006 ανήλθε στα 770,5 εκατ. ευρώ, έναντι 732,40 εκατ. ευρώ το 2005, ενώ τα καθαρά του κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 4 εκατ. ευρώ έναντι 2,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Το δίκτυο καταστημάτων Βερόπουλος στο τέλος του 2006 αριθμούσε 164 μονάδες.

Μετά την πρόσφατη εξαγορά της αλυσίδας Παπαγεωργίου από την Σκλαβενίτης, παράγοντες του κλάδου ανέμεναν σύντομα την εκδήλωση επιθετικών κινήσεων εκ μέρους των ισχυρών αλυσίδων στο πλέον ευάλωτο τμήμα του μικρομεσαίου δυναμικού των επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ, δηλαδή αυτό που δραστηριοποιείται στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας και κυρίως στην Αττική. Αναμένεται συνέχεια…