Business plan διάρκειας 12–18 μηνών έχει καταρτίσει η Α Β Βασιλόπουλος για την προσαρμογή της Τροφό στα δεδομένα της μητρικής εταιρείας, ενώ τα κεφάλαια τα οποία θα επενδυθούν σε πρώτη φάση, το πρώτο δωδεκάμηνο δηλαδή, θα πλησιάσουν τα 10 δισ. δραχμές.

Business plan διάρκειας 12–18 μηνών έχει καταρτίσει η Α Β Βασιλόπουλος για την προσαρμογή της Τροφό στα δεδομένα της μητρικής εταιρείας, ενώ τα κεφάλαια τα οποία θα επενδυθούν σε πρώτη φάση, το πρώτο δωδεκάμηνο δηλαδή, θα πλησιάσουν τα 10 δισ. δραχμές.

Με άλλα λόγια η Τροφό θα απορροφήσει το σύνολο σχεδόν των κεφαλαίων που σχεδίαζε να επενδύσει η Α Β Βασιλόπουλος το 2001 για την ανάπτυξή της. Παράγοντες της εταιρείας ανοίγοντας τα χαρτιά τους σχετικά με το μέλλον της Α Β Βασιλόπουλος, της δεύτερης πλέον σε όγκο πωλήσεων εταιρείας του κλάδου, με ετήσιο τζίρο 245 δισ. δραχμών, δήλωναν ειδικότερα για την Τροφό πως πρώτο μέλημά τους θα είναι η μερική απορρόφησή της, η οποία στην πράξη συνεπάγεται τη μετατροπή ορισμένων καταστημάτων της Τροφό σε Α Β Βασιλόπουλος. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, τα αρχικά σχέδια προβλέπουν πως κάποια από τα καταστήματα θα παραμείνουν στην αγορά ως Τροφό, αν και σύμφωνα με τους ίδιους οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ακόμη ληφθεί.

Μιλώντας γενικότερα για την πολιτική που θα ακολουθήσουν σχετικά με τη μετεξέλιξη της Τροφό τόνιζαν ότι η δουλειά που απαιτείται θα είναι πολύμηνη, ενώ ως απώτερο σκοπό της θα έχει τη ριζική αλλαγή της φιλοσοφίας που χαρακτηρίζει την εξαγορασθείσα εταιρεία, η οποία απέχει πολύ από τη φιλοσοφία και το γενικότερο στήσιμο των μονάδων της Α Β Βασιλόπουλος. Αντίθετα, η ΕΝΑ, όπου κι εκεί θα υπάρξουν αλλαγές, θα παραμείνει ως εταιρεία. Πάντως τα στελέχη της Α Β Βασιλόπουλος βλέπουν ως μια πρόκληση την ανάπτυξη της εταιρείας και στις χονδρεμπορικές πωλήσεις, όπου μέχρι σήμερα η αλυσίδα δεν διαθέτει ουσιαστική παρουσία.

Οι προκλήσεις

Ως πρόκληση αντιμετωπίζουν και τη Βουλγαρία, όπου, όπως είναι γνωστό, ο όμιλος της Τροφό είχε πραγματοποιήσει επενδύσεις, ενώ σχεδίαζε και νέα επιχειρηματικά ανοίγματα. Στο θέμα αυτό ουσιαστικές αναμένονται οι παρεμβάσεις και στο μέλλον, ενώ στο στάδιο των αναλύσεων βρίσκεται η αίτηση την οποία είχε καταθέσει η Τροφό για την εισαγωγή της στο ΧΑΑ.

Πάντως, όπως επισημαίνουν κύκλοι της Α Β Βασιλόπουλος, τα πρώτα κεφάλαια τα οποία θα διατεθούν για την Τροφό θα προέλθουν από τα κονδύλια του 2001, που αφορούσαν στην ανάπτυξη της εταιρείας μέσω νέων καταστημάτων, η οποία όμως δεν θα σταματήσει. Ουσιαστικά θα γίνει πιο “επιλεκτική”, καθότι η αλυσίδα με την εξαγορά που πραγματοποίησε απέκτησε παρουσία σε αρκετά σημεία της χώρας, εκτός των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, όπου ήδη λειτουργεί μονάδες της. Όσο για το ενδεχόμενο αναζήτησης νέων κεφαλαίων, από την Α Β Βασιλόπουλος αναφέρεται ότι αυτά θα προέλθουν από εσωτερικό δανεισμό και το cash flow της εταιρείας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και ο τρόπος με τον οποίο σχολιάζεται από στελέχη της αλυσίδας το ενδεχόμενο εξαγοράς και νέας εταιρείας, όπως ακούστηκε ως φήμη στην αγορά ότι μελετά η Α Β Βασιλόπουλος. “Ο… ασθενής θα πρέπει να παίρνει ένα–ένα τα χάπια του και αφού διαπιστώσει την αποτελεσματικότητά τους να προχωρεί στα επόμενα”, ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Eιδικότερα για την Τροφό υπογράμμιζαν ότι στους απαιτούμενους χρόνους υλοποίησης των όποιων επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία έγκρισης της εξαγοράς από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η Α Β Βασιλόπουλος έχει ήδη προβεί στη γνωστοποίηση των δύο εξαγορών στις οποίες προχώρησε –Τροφό και ΕΝΑ– και τώρα αναμένει την έγκριση της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής προκειμένου να θέσει σε εφαρμογή τα μεγαλόπνοα σχέδιά της.