Τρεις παρεμβάσεις θεσμικού χαρακτήρα ζητά από την Κυβέρνηση ο κ. Σπύρος Ζησιμόπουλος, πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μέσω της Εκθεσης Πεπραγμένων 2006-2007 της ανεξάρτητης διοικητικής αρχής, ώστε αυτή να καταστεί πιο ευέλικτη και αποτελεσματική στις παρεμβάσεις της. Στην Εκθεση επισημαίνεται ότι μετά την ολοκλήρωση του έργου της αρχής στις υποθέσεις των γαλακτοκομικών, του καφέ, της μπίρας, των καλλυντικών, των κατεψυγμένων και των απορρυπαντικών, στο στόχαστρο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού μπαίνουν οι αγορές των οικοδομικών υλικών, των μεταφορών και των τραπεζικών υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, δίνεται η υπόσχεση για θεαματική άνοδο στο εξής της απόδοσης της Επιτροπής.

Ειδικότερα ο κ. Ζησιμόπουλος προτείνει:

  • Να καταργηθεί η προθεσμία των έξι συν δύο μηνών που προβλέπει ο νόμος για την έκδοση αποφάσεων επί καταγγελιών. Η προθεσμία αυτή υποχρεώνει πολλές φορές της Επιτροπή να διερευνά υποθέσεις σε χρόνους ταχύτερους απ’ ότι θα επιθυμούσε, ενώ ενδεχόμενη καταστρατήγησή της επιτρέπει στους καταγγέλλοντες να προσφεύγουν στα Διοικητικά Δικαστήρια, απαιτώντας αποζημιώσεις για τη μη εφαρμογή του νόμου. Ηδη έχουν υπάρξει υποθέσεις για τις οποίες επιδικάσθηκαν πρόστιμα σε βάρος της Επιτροπής, τα οποία υποχρεώθηκε να καταβάλει.
  • Να καταργηθεί η διάταξη που προβλέπει την υποχρεωτική γνωστοποίηση στην Επιτροπή των συμπράξεων. Πρόκειται για ρύθμιση που, ενώ είχε καταργηθεί μερικώς με παλαιότερη τροποποίηση του νόμου περί προστασίας του ανταγωνισμού, επανεντάχθηκε στο ισχύον πλαίσιο πριν από περίπου δύο χρόνια. Η εφαρμογή τής εν λόγω διάταξης επιβαρύνει σημαντικά το έργο της Επιτροπής, αφού τα μέλη της καλούνται πολύ συχνά να εξετάσουν συμβάσεις συμπράξεων για καθαρά τυπικούς λόγους, αφήνοντας την ίδια στιγμή στην “τύχη” τους άλλες, πολύ σημαντικές, υποθέσεις.
  • Να αναγνωριστούν τα όρια της διακριτικής ευχέρειας που θα μπορεί να έχει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ώστε να πραγματεύεται υποθέσεις που κατ’ εξοχήν αφορούν στο δημόσιο συμφέρον και όχι προσωπικές ή απλές εταιρικές διενέξεις. Οπως επισημαίνεται από στελέχη της Επιτροπής, μέχρι σήμερα η αρχή υποχρεούται να εξετάζει υποθέσεις που επί της ουσίας δεν αφορούν στο δημόσιο συμφέρον ή έστω συνολικά σε έναν κλάδο της εθνικής οικονομίας, αλλά σε αντιδικίες μεταξύ επιχειρήσεων, η τελική έκβαση των οποίων, όποια κι αν είναι, δεν επιδρά στο σύνολο ή σε ένα σημαντικό μέρος της αγοράς. Αυτό, λοιπόν, το οποίο ζητείται από την Επιτροπή είναι να οριοθετηθεί σαφώς η διακριτική της ευχέρεια, ώστε οι παρεμβάσεις της να καταστούν γενικού και όχι ειδικού ενδιαφέροντος.

Στο στόχαστρο οικοδομή, μεταφορές, τράπεζες

Στο μεταξύ, στην έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ανταγωνισμού ο πρόεδρός της ανοίγει τα χαρτιά του και σε ό,τι αφορά τις επόμενες υποθέσεις, με τις οποίες θα ασχοληθεί η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Ομως τονίζει χαρακτηριστικά, αφού η Επιτροπή ολοκληρώσει τις μεγάλες έρευνες με τις οποίες ασχολείται σήμερα -αφορούν στους κλάδους των γαλακτοκομικών, του καφέ, της μπίρας, των καλλυντικών, των κατεψυγμένων και των απορρυπαντικών-, θα στραφεί στις αγορές των οικοδομικών υλικών, των μεταφορών και των τραπεζικών υπηρεσιών.

Ειδικότερα για την αγορά των τραπεζών σημειώνεται πως ήδη την Επιτροπή απασχόλησαν δύο υποθέσεις, μια για το σύστημα Δίας και μια δεύτερη για τις διατραπεζικές προμήθειες.

Υπόσχεση για θεαματική απόδοση έργου

Στην Εκθεση Πεπραγμένων ο κ. Ζησιμόπουλος κάνει, τέλος, έναν απολογισμό του τελευταίου 12μήνου δράσης της Επιτροπής, επισημαίνοντας ότι μέχρι να ξεσπάσει το σκάνδαλο στην υπόθεση της αγοράς των γαλακτοκομικών, η Επιτροπή Ανταγωνισμού παρουσίαζε μια άνω του 50% αύξηση του αριθμού των αποφάσεών της σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. «Ως εκ τούτου, αυτό που θα πρέπει να συγκρίνει κανείς για την υπό εξέταση χρονική περίοδο είναι λιγότερο οι ποσοτικές επιδόσεις της Αρχής όσο η ικανότητα του θεσμού να βγαίνει αλώβητος από σοβαρές δυσκολίες που έβαλαν σε δοκιμασία τις αντοχές και την αξιοπιστία του», σημειώνει ο κ. Ζησιμόπουλος στην Εκθεση Πεπραγμένων, προσθέτοντας πως η αγορά πρέπει πλέον να περιμένει θεαματική άνοδο της απόδοσης της Επιτροπής.