Το 2010 ήταν ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αλλά και για το λιανεμπόριο τροφίμων γενικότερα. Ήταν η πρώτη χρονιά που οι συνολικές λιανικές πωλήσεις των ειδών παντοπωλείου (groceries), ξεπέρασαν τις λιανικές πωλήσεις των υπόλοιπων καταναλωτικών ειδών (non-groceries), δίνοντας στον κλάδο του λιανεμπορίου τροφίμων τη θέση του πρωταγωνιστή του εμπορίου για την εθνική οικονομία. Τι δείχνει, όμως, η σε βάθος ανάλυση των στοιχείων;

Αναλυτικά, οι λιανικές πωλήσεις ειδών παντοπωλείου (καταστήματα λιανεμπορίου τροφίμων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, παντοπωλεία, περίπτερα, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, οπωροπωλεία κλπ) έφτασαν τα 25,3 δισ. ευρώ1, ξεπερνώντας τις πωλήσεις των υπόλοιπων ειδών, οι οποίες έφτασαν μόλις τα 23,84 δισ. ευρώ. Τα αντίστοιχα ποσά για το 2009 ήταν 26,5 και 26,7 δισ. ευρώ. Δηλαδή, οι πωλήσεις ειδών παντοπωλείου μειώθηκαν κατά 4,3% και των λοιπών ειδών κατά 10,8%. Σημειώνεται πως τα στοιχεία αυτά αφορούν στο 2010, κατά τη διάρκεια του οποίου η οικονομική ύφεση θεωρείται μικρότερη αυτής του 2011.

Συγκεκριμένα, όμως, για τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ο κύκλος εργασιών εξελίχθηκε με αντίθετο πρόσημο. Ο κύκλος εργασιών των 74 αλυσίδων σούπερ μάρκετ, που εξετάζονται στη φετινή ετήσια έκδοση Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ, εμφάνισε αύξηση κατά 0,89%, δηλαδή κατά 83,2 εκατ. ευρώ, φτάνοντας στα 9,44 δισ. ευρώ. Οι 10 μεγαλύτερες επιχειρήσεις2 κατέγραψαν λίγο μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο, κατά 1,10% φτάνοντας στα 7,74 δισ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει το 82,32% των πωλήσεων του δείγματος (ακριβώς ίδιο ποσοστό με το 2009). Οι 74 αλυσίδες σούπερ μάρκετ το 2010 συνολικά αντιπροσωπεύουν το 37,3% της ελληνικής αγοράς ειδών παντοπωλείου (grocery retail market).

Αν σε αυτά τα ποσά προστεθούν και οι πωλήσεις από τις λοιπές αλυσίδες σούπερ μάρκετ που δεν δημοσίευσαν οικονομικές καταστάσεις (όπως η Lidl, η Μάκρο, η Ατλάντικ, η Aldi κλπ), τότε εκτιμάται ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών των αλυσίδων σούπερ μάρκετ φτάνει τα περίπου 11 δισ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει το 43,4% της συνολικής ελληνικής αγοράς.

Το ποσοστό αυτό εξηγεί εν μέρει και την παρατηρούμενη αύξηση του κύκλου εργασιών. Όπως δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό αυτό είναι το χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, όπως δείχνουν τα στοιχεία, η ελληνική αγορά ακολουθεί την ευρωπαϊκή τάση με τα μη ειδικευμένα καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ) να καταλαμβάνουν μεγαλύτερα μερίδια αγοράς. Η τάση αυτή γίνεται ακόμα εντονότερη λόγω της οικονομικής ύφεσης και την ανάγκη για οικονομίες κλίμακας, η οποία προκύπτει από τη δημιουργία μεγαλύτερων αλυσίδων.

Ένας άλλος λόγος για τον οποίο στα στοιχεία του Πανοράματος παρουσιάζεται αύξηση των πωλήσεων είναι η μη συμμετοχή στο δείγμα των 74 αλυσίδων της αλυσίδας Ατλάντικ, η οποία οδηγήθηκε σε πτώχευση και δεν δημοσίευσε ισολογισμό. Η κατάρρευση της εν λόγω αλυσίδας «απελευθερώνει» σταδιακά έναν τζίρο αξίας τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ (562 εκατ. ευρώ το 2009) προς τους υπόλοιπους ανταγωνιστές, μερικοί εκ των οποίων επενδύουν σταδιακά σε καταστήματα της πτωχευμένης αλυσίδας ενισχύοντας τα μερίδιά τους. Στοιχεία για το 9μηνο του 2010 ανέφεραν πωλήσεις της Ατλάντικ 220 εκατ. ευρώ έναντι 417,4 του 2009, αντικατοπτρίζοντας έτσι τη βαθμιαία αποκλιμάκωση των πωλήσεών της. Σε αυτά τα ποσά θα πρέπει να προστεθεί και η στρατηγική έξοδος της Aldi από την ελληνική αγορά.

Πέρα από αυτούς τους δύο παράγοντες που διαμορφώνουν τα στοιχεία για την πορεία του κλάδου θα πρέπει να συνυπολογιστούν λοιπές θετικές ή αρνητικές τάσεις, όπως η μείωση της καταναλωτικής δαπάνης των ελληνικών νοικοκυριών, η στροφή προς φθηνότερα προϊόντα για την κάλυψη των ίδιων αναγκών (πχ προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας), αλλά και οι επιπτώσεις της επιπλέον φορολογίας (π.χ. στα αλκοολούχα ποτά). Για παράδειγμα, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας είναι συνήθως φθηνότερες επιλογές, οι οποίες όμως δεν έχουν χαμηλότερο περιθώριο κέρδους για τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Οδηγούν έτσι σε πιο χαμηλές πωλήσεις σε αξία, αλλά σε αντίστοιχη ή υψηλότερη κερδοφορία.

Η ύφεση λοιπόν αντικατοπτρίζεται στο ποσοστό αύξησης των πωλήσεων κατά 0,89%, ποσοστό χαμηλότερο από αυτό που θα μπορούσε να είναι υπό άλλες συνθήκες, οπότε θα αντικατόπτριζε την πραγματική δυναμική του κλάδου.


Το 2011
Όσον αφορά στο 2011, ακόμα δεν υπάρχουν διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, πέρα από συγκεκριμένα δημοσιεύματα για αποτελέσματα 6μήνου και 9μήνου, τα οποία όμως δεν είναι επαρκή, καθώς δεν αφορούν σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν παρόμοια τάση με το 2010, δηλαδή αύξηση της τάξης του 1%.

Αναμένεται, δηλαδή, οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, λόγω της υψηλότερης ανταγωνιστικότητας σε σχέση με τα άλλα σημεία πώλησης, να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους, απορροφώντας και τα μερίδια των επιχειρήσεων που αποχωρούν από την αγορά (Ατλάντικ, Aldi), αναπληρώνοντας έτσι τις πιέσεις που υφίστανται λόγω της ύφεσης.

Βέβαια, όλα θα κριθούν στο τελευταίο κρίσιμο τρίμηνο του έτους. Αν εξαιρεθούν οι κατά παράδοση μεγαλύτερες πωλήσεις της εορταστικής περιόδου (περίπου 10%-12% των ετήσιων πωλήσεων) τα οικονομικά αποτελέσματα αναμένεται να φέρουν τη σφραγίδα των δυσμενών πολιτικοοικονομικών εξελίξεων.

Υπό πίεση τα θετικά περιθώρια κέρδους
Αναφορικά με την κερδοφορία του κλάδου, οι 74 αλυσίδες σούπερ μάρκετ που εξετάστηκαν στο πλαίσιο του Πανοράματος εμφάνισαν καθαρά προ φόρων κέρδη 22,73 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 84,21% σε σχέση με το 2009 (145,56 εκατ. ευρώ), ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε καθαρό περιθώριο κέρδους 0,24%. Βέβαια, αυτή η μείωση είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της σημαντικής μείωσης των αποτελεσμάτων των Καρφούρ Μαρινόπουλος και της Dia. Αν δεν ληφθούν υπόψη οι δύο αυτές εταιρείες, τότε οι υπόλοιπες 72 αλυσίδες εμφανίζουν κέρδη 139,32 εκατ. ευρώ (1,92% περιθώριο), μειωμένα κατά 6,37% σε σχέση με το 2009.

Τα μεγαλύτερα καθαρά αποτελέσματα εμφάνισε η Άλφα Βήτα Βασιλόπουλος με 49,44 εκατ. ευρώ (ελαφρώς μειωμένα κατά 2,87% σε σχέση με τα 50,91 εκατ. ευρώ του 2009). Στη δεύτερη θέση στη σχετική λίστα βρίσκεται η Σκλαβενίτης με σημαντική ενίσχυση των κερδών της, από 22,56 εκατ. ευρώ σε 30,65 εκατ. ευρώ (+35,87%) και στη τρίτη θέση η Μετρό με 16,98 εκατ. ευρώ (αρκετά αυξημένα σε σχέση με το 2009 κατά 12,11%). Η Σκλαβενίτης πέτυχε και τη μεγαλύτερη αύξηση καθαρών κερδών σε αξία 8,09 εκατ. ευρώ.

Την ακολούθησαν η Μετρό με επιπλέον 1,83 εκατ. ευρώ και η Αφροδίτη με 1,11 εκατ. ευρώ, η οποία πέτυχε να ξεπεράσει τις περυσινές ζημιές 1,10 εκατ. ευρώ και να παρουσιάσει κέρδη αξίας 15 χιλ. ευρώ. Τον μεγαλύτερο δείκτη καθαρών αποτελεσμάτων παρουσίασε η Ντέιλι Όραντζ με 6,18%, παρουσιάζοντας κέρδη 112 χιλ. ευρώ σε σχέση με τις μικρές ζημιές του 2009.

Από τις 10 μεγαλύτερες επιχειρήσεις 3 κατάφεραν να καταγράψουν άνοδο στον σχετικό δείκτη. Πρόκειται για τη Σκλαβενίτης με άνοδο κατά 0,62% στο 2,57%, τη Μετρό με άνοδο κατά 0,24% στο 2,51% και την Αφοί Βερόπουλοι με άνοδο κατά 0,01% στο 0,27%.


Διαχρονική εξέλιξη
Το διάγραμμα 1 δείχνει τη διαχρονική τάση των βασικών δεικτών κερδοφορίας σύμφωνα με τις εκδόσεις του Πανοράματος των τελευταίων τριών ετών. Η τάση είναι πτωτική για το λειτουργικό και το καθαρό κέρδος και αυξητική για το μεικτό κέρδος. Το μεικτό κέρδος έχει αυξηθεί κατά 0,69% ενώ το καθαρό κέρδος έχει μειωθεί κατά το υπερδιπλάσιο 1,57%.

Αυτό το άνοιγμα της ψαλίδας ανάμεσα στους δείκτες καταδεικνύει την αύξηση των λειτουργικών εξόδων, αλλά και την αύξηση του κόστους δανεισμού. Τα λειτουργικά έξοδα αυξάνονται κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών πρώτων υλών (ηλεκτρικό, πετρέλαιο) και της επέκτασης των δικτύων των αλυσίδων (οι επενδύσεις αυτές δεν έχουν προλάβει να κεφαλαιοποιηθούν ακόμη σε κερδοφορία), ενώ η αύξηση του κόστους δανεισμού είναι συνολικό φαινόμενο για την ελληνική οικονομία λόγω της οικονομικής ύφεσης. Η αύξηση του μεικτού κέρδους συγκεκριμένα είναι αποτέλεσμα και της αύξησης που σημειώνεται τα τελευταία χρόνια στις πωλήσεις προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

 Πίνακας: Οι εταιρείες με τα μεγαλύτερα μεγέθη & δείκτες πωλήσεων και κερδοφορίας (ποσά σε χιλ. ευρώ)

 Μέγεθος/δείκτης  Επωνυμία  Ποσό/δείκτης
 Κύκλος εργασιών  Καρφούρ Μαρινόπουλος ΑΕ  1.875.672
 Μεικτό κέρδος  Καρφούρ Μαρινόπουλος ΑΕ  391.717
 Μεικτό περιθώριο κέρδους  Διαμαντής Μασούτης ΑΕ Σ/Μ  29,15%
 Λειτουργικό κέρδος  Άλφα Βήτα Βασιλόπουλος ΑΕ  56.975
 Λειτουργικό περιθώριο κέρδους  Παναγιωτάς Β. ΑΕ  5,86%
 Καθαρό κέρδος  Άλφα Βήτα Βασιλόπουλος ΑΕ  49.443
 Καθαρό περιθώριο κέρδους  Ντέιλι Όραντζ ΑΕ Εμπορίας Τροφίμων  6,18%
 EBITDA  Άλφα Βήτα Βασιλόπουλος ΑΕ  133.150
 Δείκτης EBITDA  Ντέιλι Όραντζ ΑΕ Εμπορίας Τροφίμων  14,28%

 Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έκδοσης Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ 2011

Σε γενικές γραμμές φαίνεται πρώτον πως οι αλυσίδες μειώνουν τα περιθώρια κέρδους τους απορροφώντας τα επιπλέον κόστη και δεύτερον, πως οι επενδύσεις του κλάδου δεν έχουν κεφαλαιοποιηθεί ακόμα σε πωλήσεις. Πέρα από αυτούς τους παράγοντες, σημαντικό ρόλο παίζουν και οι αποσβέσεις του κλάδου. Ενδεικτικά για το 2010, ο δείκτης καθαρού κέρδους προ αποσβέσεων ήταν 1,95%, έναντι του 0,24% μετά αποσβέσεων.

Στα χρηματοοικονομικά, προκειμένου να μετρηθεί αντικειμενικότερα η κερδοφορία, χωρίς τις επιδράσεις των τραπεζικών χρηματοροών, της φορολογίας και της διαφορετικής δομής κεφαλαίου, χρησιμοποιείται ο δείκτης EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization-Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων).

Το πλεονέκτημα αυτού του δείκτη είναι ότι είναι ιδανικός για τη σύγκριση όχι μόνο επιχειρήσεων που έχουν κέρδη, αλλά και επιχειρήσεων με ζημιές, καθώς απεικονίζει όχι την καθαρή ζημία, αλλά τη δυνητικότητα μιας επιχείρησης να έχει κέρδη. Ο δείκτης EBITDA των 74 αλυσίδων το 2010 ήταν 2,55% έναντι 5,17% 2009, με 60 από τις επιχειρήσεις να έχουν θετικό δείκτη έναντι 67 το 2009. Καταδεικνύονται με αυτόν τον τρόπο οι πιέσεις που δέχονται οι αλυσίδες από την κρίση, αλλά και η μέχρι τώρα πραγματική δυνατότητα της πλειονότητας των επιχειρήσεων να αντεπεξέλθουν σε αυτές και να εμφανίσουν κέρδη.

Συμπερασματικά
Η συνολική εικόνα του κλάδου των σούπερ μάρκετ είναι ενδεικτική της αντοχής που επιδεικνύει στην ύφεση. Η αντοχή αυτή όμως δοκιμάζεται συνεχώς και από τις αλλαγές στην αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών, και, φυσικά, από το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον, χωρίς αυτό να σημαίνει πως όλοι οι χρηματοοικονομικοί δείκτες θα εξελιχθούν με το ίδιο πρόσημο.

Κλείνοντας, θα μπορούσαμε να πούμε πως ο κλάδος μέχρι τώρα αντιμετωπίζει επιτυχώς τα «ταραγμένα νερά» της εποχής, χάρη στις γερές βάσεις του. Όπως θα μπορούσαμε να πούμε, υιοθετώντας το μότο της πόλης των Παρισίων, ο κλάδος «fluctual nec mergitur» (κλυδωνίζεται αλλά δεν βυθίζεται).

1 Τα ποσά των πωλήσεων στο κείμενο δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
2 Πρόκεται για τις εταιρείες: Καρφούρ Μαρινόπουλος ΑΕ, Άλφα Βήτα Βασιλόπουλος ΑΕ, Ι. & Σ. Σκλαβενίτης ΑΕΕ, Αφοί Βερόπουλοι ΑΕΒΕ, Μετρό ΑΕΒΕ, Διαμαντής Μασούτης ΑΕ Σ/Μ, Πέντε ΑΕΕ, Dia Hellas ΑΕ, Αρβανιτίδης ΑΕΕΕ, ΕΝΑ Ενοποιημένες Αγορές.