Το 2007 η τάση ανάκαμψης των πωλήσεων και των αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ συνεχίστηκε, όπως προκύπτει από τους ενοποιημένους ισολογισμούς των 10 μεγαλύτερων ομίλων τους, οι οποίοι καλύπτουν περίπου το 85% του δυναμικού του κλάδου. Οι πωλήσεις και τα καθαρά κέρδη τους μεταβλήθηκαν θετικά κατά 9,38% και 15,15% αντίστοιχα. Η αύξηση του μικτού κέρδους, ύψους 10,72%, κινήθηκε στην ίδια κατεύθυνση, ενώ θετική μεταβολή 0,24% παρουσίασε και ως ποσοστό επί των πωλήσεων. Ωστόσο, το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 11,11%, πράγμα όχι υγιές, αφού έτσι εξανεμίζεται η θετική μεταβολή του περιθωρίου μικτού κέρδους. Η ανάλυση των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων του κλάδου συνολικά θα δημοσιευθούν στην ετήσια έκδοση της Comcenter "Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ 2008", η οποία κυκλοφορεί τον Οκτώβριο.

Οι πωλήσεις

Η μέση μεταβολή των πωλήσεων των 10 μεγαλύτερων ομίλων και εταιρειών του κλάδου το 2007 ανήλθε στο 9,38%. Μεταξύ τους οι διαφορές είναι μεγάλες και σημαντικές, με μεγαλύτερη τη μεταβολή της Ι. & Σ. Σκλαβενίτης ΑΕ (14,77%). Ωστόσο, οι μεγάλες μεταβολές είναι επηρεασμένες από τις εξαγορές και τα νέα καταστήματα. Στην Αφοί Βερόπουλοι ΑΕ (ενοποιημένος ισολογισμός), για παράδειγμα, ένα μέρος της μεταβολής ύψους 10,05% οφείλεται στις δύο εξαγορές και στην ίδρυση ενός νέου καταστήματος στο Βελιγράδι. Τις μικρότερές μεταβολές είχαν ο όμιλος Ατλάντικ (3,40%) και η Dia Hellas (3,63%). Και οι δύο κατέληξαν σε ζημιογόνο αποτέλεσμα.

Το μικτό περιθώριο κέρδους

Το 2007 η μέση μεταβολή του μικτού κέρδους, ύψους 10,72%, σε απόλυτα μεγέθη κινήθηκε στην ίδια κατεύθυνση με τη μεταβολή των πωλήσεων, την οποία υπερέβη κατά 1,34%. Θετική μεταβολή 0,24% παρουσίασε και ως ποσοστό επί των πωλήσεων. Σε απόλυτα μεγέθη η μεταβολή ανήλθε σε 153,3 εκατ. ευρώ.

Η βελτίωση αυτή διαμορφώθηκε παρά την πίεση του ανταγωνισμού. Προφανώς, οι προμηθευτές πιέστηκαν να επωμιστούν ένα μέρος του κόστους, δίνοντας την ευκαιρία στον κλάδο να πάρει μια μικρή ανάσα. Παρά τα όσα λέγονται και γράφονται, υπάρχουν ακόμα τα περιθώρια να προσεγγισθεί μια ικανοποιητική απόδοση ανάλογη των ευρωπαϊκών αλυσίδων.

Το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων

Σε απόλυτους αριθμούς, το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων παρουσίασε μεταβολή 15,15% (ήτοι αύξηση κατά 19,5 εκατ. ευρώ) και ως ποσοστό επί των πωλήσεων 0,09% -μεταβολή ασήμαντη για έναν όγκο πωλήσεων που καλύπτει σχεδόν το 50%-55% της καταναλωτικής δαπάνης στα άμεσα καθημερινά είδη πρώτης ανάγκης. Επί σειρά ετών το μέσο καθαρό αποτέλεσμα είναι καθηλωμένο κάτω του 2%, με διαχρονικές διακυμάνσεις γύρω στο 1,50%-1,80%.

Η μακροχρόνια καθήλωση στις μικρές αποδόσεις είναι που σηματοδοτεί τις παθογένειες του κλάδου, οι οποίες επί δεκαετίες δεν ξεπεράστηκαν, καθιστώντας τον ευπαθή έναντι των εγχώριων και διεθνών κλυδωνισμών.

Μεταξύ των 10 μεγαλύτερων του κλάδου, την μεγαλύτερη θετική μεταβολή έχουν η Αφοί Βερόπουλοι με 170,78%, και ακολουθεί η Α-Β Βασιλόπουλος με 64,36%. Μεγάλες αρνητικές μεταβολές είχαν η Ατλάντικ (-1.709%) με ζημιά 8,1 εκατ. ευρώ και η Dia (-157%) με ζημιά -2,9 εκατ. ευρώ.

Το πλήρες κείμενο δημοσιεύεται στο τεύχος 375 του περιοδικού “σελφ σέρβις” (εκδόσεις Comcenter).