Μέση εξοικονόμηση €390, δηλαδή στο 12,9% της συνολικής αξίας αγορών, επέφεραν για το μέσο νοικοκυριό το 2022 οι προσφορές και εκπτώσεις στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Τα παραπάνω κατέδειξε η ετήσια πανελλήνια έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Δεκεμβρίου 2022 και Ιανουαρίου 2023.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι παραμένει μεγάλη η εξοικονόμηση τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από το 2014 και μετά.
Οι Έλληνες καταναλωτές, στην προσπάθεια τους να εξοικονομήσουν χρήματα, κυνηγούν όλο και περισσότερο τις προσφορές και εκπτώσεις που παρέχουν τα σούπερ μάρκετ σε συνεργασία με τους προμηθευτές μέσα από πρακτικές «έξυπνων αγορών» και αποκομίζουν σημαντικά οφέλη.

Οι «έξυπνες αγορές» μπορούν δυνητικά να εξισορροπήσουν την πίεση των ανατιμήσεων για τη συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών, σύμφωνα με ένα από τα συμπεράσματα του ΙΕΛΚΑ. Ταυτόχρονα, δυνητικά οι προσφορές και οι εκπτώσεις εξισορροπούν τη μέση μείωση όγκου κατανάλωσης στο μέσο καλάθι του σούπερ μάρκετ που δείχνει να σταθεροποιείται τους τελευταίους μήνες, ως αποτέλεσμα της δεδομένης μείωσης της αγοραστικής δύναμης του μέσου Έλληνα καταναλωτή.

Σε ποσοστό 52%, οι Έλληνες καταναλωτές θεωρούν ότι «οι προσφορές και οι εκπτώσεις στα καταστήματα του οργανωμένου λιανεμπορίου τους βοηθούν στην αντιμετώπιση των ανατιμήσεων».

Βαίνει μειούμενο το «κυνήγι» των προσφορών και των εκπτώσεων
Το 2017, τις προσφορές και τις εκπτώσεις στα σούπερ μάρκετ «κυνηγούσε» το 74% των ερωτώμενων, το 2021 είχε διαμορφωθεί σε 58% και αυξήθηκε σε 63% το 2022. Αυξάνεται, επίσης, η επίδραση που έχουν οι προσφορές και οι εκπτώσεις στην επιλογή καταστήματος. Το ποσοστό των καταναλωτών που επέλεγε κατάστημα με κύριο λόγο τις προσφορές είχε μειωθεί από 63% το 2017 σε 41% το 2021, για να αυξηθεί το 2022 στο 51%: Η διάθεση προϊόντων σε τιμές ευκαιρίας αποτελεί σημείο διαφοροποίησης ανάμεσα στις αλυσίδες.

Πάντως, σε παρόντα χρόνο, η μειοψηφία του καταναλωτικού κοινού (43%) δηλώνει ότι προτιμά περισσότερες προσφορές παρά χαμηλές τιμές (44% το 2021, 57% το 2017). Αυτό το κομμάτι του κοινού θεωρεί ότι μέσω της αναζήτησης και επιλογής προσφορών και εκπτώσεων έχει τη δυνατότητα τόσο για μεγαλύτερες εξοικονομήσεις, όσο και για προσαρμογή σε εξατομικευμένες ανάγκες εξοικονόμησης χρημάτων. Από την άλλη πλευρά όμως, ένα σημαντικό κομμάτι των καταναλωτών προτιμά περισσότερο τις χαμηλότερες τιμές.

Τα οφέλη από τις προσφορές και τις εκπτώσεις
Η μέση εξοικονόμηση φαίνεται ότι ανέρχεται σε 13%, ποσοστό σταθερό σε σχέση με τα αμέσως προηγούμενα έτη, αλλά αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία. Η αξία των ενεργειών βαίνει αυξανόμενη σε ετησία βάση την τελευταία δεκαετία, με εξαίρεση το 2016, όταν υπολειτούργησαν δύο εκ των τότε σημαντικότερων αλυσίδων σούπερ μάρκετ της χώρας (Βερόπουλος και Carrefour Μαρινόπουλος).

Το όφελος από τις προσφορές και εκπτώσεις στην τρέχουσα δεκαετία είναι πολύ σημαντικότερο από το αντίστοιχο της προηγούμενης δεκαετίας, εξαιτίας της αύξησης της δαπάνης των νοικοκυριών σε είδη παντοπωλείου. Συνολικά, η μέση εξοικονόμηση ανά νοικοκυριό εκτιμάται σε περισσότερα από €3.000 την τελευταία οκταετία. Η συνολική αξία που έχει δοθεί σε βάθος δεκαετίας ξεπερνά τα 12 δισ. ευρώ.

Η πλειοψηφία του καταναλωτικού κοινού εξοικονομεί τουλάχιστον 10% της αξίας των αγορών τους. Μόλις το 10% νιώθει ότι δεν εξοικονομεί τίποτα. Τρεις στους πέντε ερωτηθέντες (ποσοστό 60%) δηλώνει ότι εξοικονομεί πάνω από 10% της συνολικής αξίας αγορών. Πρόκειται για ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά, που όμως αντικατοπτρίζουν πόσο σημαντικό είναι το όφελος που αποκομίζει το μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτών.

Εξάλλου, τα ποσοστά είναι αντίστοιχα του επιπέδου των ανατιμήσεων που καταγράφονται τους τελευταίους μήνες και δείχνουν ότι οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα με «έξυπνες αγορές» να μετριάσουν το επιπλέον κόστος.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter