Δεν θα προχωρήσουν σε ανατιμήσεις οι λιανέμποροι λόγω των αυξήσεων που αποφάσισε η ΔΕΗ στα τιμολόγιά της, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το 2008, αφού η επίδρασή τους στο ενεργειακό κόστος των δικτύων πώλησης δεν αναμένεται μεγαλύτερη του 0,05% έως 0,10% επί του ετήσιου τζίρου τους. Ωστόσο, θα υποχρεωθούν άμεσα να προχωρήσουν σε αυξήσεις τιμών στον βαθμό που, εξαιτίας των νέων τιμολογίων της ΔΕΗ, οι προμηθευτές τους αναπροσαρμόσουν τις τιμές χονδρικής. Σημειώνεται ότι οι πλέον ενεργοβόρες εγκαταστάσεις των σούπερ μάρκετ είναι οι ανοικτοί καταψύκτες, οι οποίοι συντηρούν τα τρόφιμα σε θερμοκρασίες -18 με -22 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του επομένου έτους οι αλυσίδες θα διαμορφώσουν άποψη για την πραγματική επιβάρυνση που θα υπάρξει στα λειτουργικά τους έξοδα. Εφόσον διαπιστώσουν ότι οι επιπτώσεις από τις αυξήσεις στο ρεύμα δεν θα είναι οι αναμενόμενες, θα προχωρήσουν σε λελογισμένες ανατιμήσεις από το 2009. Αμεσα, ωστόσο, το λιανεμπόριο θα προχωρήσει σε αυξήσεις τιμών, εφόσον εξαιτίας των νέων τιμολογίων της ΔΕΗ οι προμηθευτές προβούν σε αναπροσαρμογές των τιμών χονδρικής.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το ενεργειακό κόστος είναι το δεύτερο μεγαλύτερο έξοδο που αντιμετωπίζουν οι αλυσίδες σε ετήσια βάση, με μεγάλη, όμως, διαφορά από το πρώτο, που είναι οι αμοιβές του προσωπικού, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστά που κυμαίνονται από 7% έως και 12% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών μιας αλυσίδας. Το ενεργειακό κόστος αντιστοιχεί περίπου στο 1% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών τους. Οπως εκτιμάται, οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ μόλις μετά βίας θα αυξήσουν το ποσοστό αυτό κατά 0,05% έως 0,10%.

Οι καταψύκτες “φουσκώνουν” τους λογαριασμούς

Οι πλέον ενεργοβόρες εγκαταστάσεις των σούπερ μάρκετ είναι οι ανοικτοί καταψύκτες, οι οποίοι συντηρούν τα τρόφιμα σε θερμοκρασίες -18 με -22 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται, ενώ στο εξωτερικό έχουν σταδιακά επικρατήσει οι καταψύκτες με πόρτες, στην Ελλάδα οι καταναλωτές για ψυχολογικούς και μόνο λόγους προτιμούν τους ανοικτούς καταψύκτες, θεωρώντας ότι η πόρτα του κλειστού καταψύκτη λειτουργεί αποτρεπτικά στις αγορές τους. Αντίθετα, στις μονάδες cash carry, όπου οι επαγγελματίες-πελάτες τους δεν επηρεάζονται από τέτοιους παράγοντες, οι καταψύκτες είναι κλειστοί, με αποτέλεσμα το ενεργειακό κόστος να είναι σε αισθητά μικρότερο, σε σύγκριση με εκείνο των καταστημάτων λιανικής.