Αν και η χρήση 2009 φαντάζει… μακρινή μετά τις κοσμογονικές αλλαγές και ανακατατάξεις που έχει επιφέρει στην ελληνική αγορά και στην καταναλωτική συμπεριφορά η υπαγωγή της χώρας στον Μηχανισμό Στήριξης, οι επενδυτικές κινήσεις του προηγούμενου χρόνου αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η μετέπειτα πορεία των επιχειρήσεων του κλάδου.

Οι επενδυτικές επιλογές των αλυσίδων σούπερ μάρκετ καθορίζουν όχι μόνο την ικανότητά τους να διέλθουν της κρίσης με τις μικρότερες δυνατές απώλειες, αλλά μπορούν να προσδιορίσουν, σε σημαντικό βαθμό τις προοπτικές ανάπτυξης και τα προσεχή μερίδια αγοράς τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ισολογισμών των 78 επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ που εξετάσθηκαν και αναλύθηκαν στην πρόσφατη έκδοση της ετήσιας μελέτης Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ 2010, οι επενδύσεις ανήλθαν σε 295,18 εκατ. ευρώ, προ αποσβέσεων. Οι επενδύσεις αυτές αντιπροσωπεύουν άνω του 90% του συνολικού τζίρου του κλάδου, που ανήλθε σε 10,46 δισ. ευρώ.

Το γεγονός ότι μόνον 7 από τις 78 υπό εξέταση εταιρείες δημοσιεύουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ ή IAS/IFRS), δυσχεραίνει -ελλείψει στοιχείων- τον ακριβή υπολογισμό των διενεργηθεισών νέων επενδύσεων κάθε μίας εκ των αλυσίδων.

Παρά ταύτα, είναι δυνατός ο έμμεσος υπολογισμός τους, ως εξής: α) Αρχικά, από το σύνολο παγίου ενεργητικού με 31/12/2008 αφαιρείται το σύνολο των αποσβέσεων της χρήσης 2009 – έτσι υπολογίζεται η αξία (κατά προσέγγιση), στην οποία θα διαμορφωνόταν το πάγιο ενεργητικό, εξαιρουμένων τυχόν νέων επενδύσεων. β) Από το σύνολο παγίου ενεργητικού με 31/12/2009, αφαιρείται το μέγεθος που υπολογίστηκε στο προηγούμενο βήμα, με τη διαφορά να αποτελεί την προ αποσβέσεων μεταβολή παγίου ενεργητικού, δηλαδή την προσθήκη νέων παγίων (νέες επενδύσεις).

Βέβαια, η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιεί τις αποσβέσεις της χρήσης 2009 -που περιλαμβάνουν αποσβέσεις και για νέο-αποκτηθέντα πάγια, εντός της χρήσης- για να υπολογίσει τον εκτός νέων παγίων ρυθμό απόσβεσης του παγίου ενεργητικού κατά τη διάρκεια της χρήσης 2009. Όμως, με μοναδική πηγή πληροφόρησης τις οικονομικές καταστάσεις κατά ΕΓΛΣ, αποδίδει τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια.

Επενδύσεις 329,93 εκατ. ευρώ από 68 αλυσίδες
Σε 68 αθροίζονται οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, οι οποίες πραγματοποίησαν (θετικές) νέες επενδύσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης 2009, συνολικής αξίας 329,93 εκατ. ευρώ, η οποία αντιστοιχεί στο διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό 13,42% της συνδυασμένης αξίας του παγίου ενεργητικού τους με τέλος 2008. Στις 10 πρώτες σε αξία νέων επενδύσεων αλυσίδες, αντιστοιχούν 282,10 εκατ. ευρώ ή το 85,50% του συνόλου νέων επενδύσεων στη χρήση 2009, των συγκεκριμένων 68 υπό εξέταση εταιρειών.

 Πίνακας: Σύνολο επενδύσεων επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ 2009 (σε χιλ. ευρώ)

 Επωνυμία  
 Καρφούρ Μαρινόπουλος ΑΕ  48.817
 ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ  59.385
 Ι. & Σ. Σκλαβενίτης ΑΕΕ  -13.882
 Αφοί Βερόπουλοι ΑΕΒΕ  22.777
 Μετρό ΑΕΒΕ  43.743
 Διαμαντής Μασούτης ΑΕ ΣΜ  62.632
 Ατλάντικ Σούπερ Μάρκετ ΑΕ  5.882
 Μάκρο Κας & Κάρυ ΧΑΕΕ ΑΕ  -5.851
 Πέντε ΑΕΕ  13.765
 Dia Hellas ΑΕ  8.753
 Σύνολο 10 εταιρειών  246.020
 Γενικό σύνολο: 78 Εταιρείες  295.180

Στην κορυφή του σχετικού καταλόγου, φιγουράρει η Μασούτης (62,63 εκατ. ευρώ νέων επενδύσεων), την οποία ακολουθούν η ΑΒ Βασιλόπουλος (59,39 εκατ. ευρώ), η Καρφούρ Μαρινόπουλος (48,82 εκατ. ευρώ) και η Μετρό (43,74 εκατ. ευρώ). Η Μασούτης, μεταξύ άλλων, το 2009 ξεκίνησε τη δημιουργία εφοδιαστικού κέντρου 35 εκατ. ευρώ στο Καβαλάρι Θεσσαλονίκης, ενώ εξαγόρασε και το 100% της Πασχαλίδης ΑΕΕ, που πρόλαβε και απορρόφησε πέρυσι με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού 30/9/2009. Η ΑΒ Βασιλόπουλος, μεταξύ άλλων, δημιούργησε εννέα νέα καταστήματα εντός του 2009, ενώ η κορυφαία σε πωλήσεις Καρφούρ Μαρινόπουλος (2009: 1,93 δισ. ευρώ) άνοιξε δέκα νέα ιδιόκτητα καταστήματα Carrefour Μαρινόπουλος, ένα κατάστημα 5’ Μαρινόπουλος και 3 νέα υπέρ μάρκετ Carrefour.

Από διαφορετική σκοπιά, η αξία νέων επενδύσεων 2009 ως προς το σύνολο παγίου ενεργητικού με τέλος 2008, έλαβε τη μέγιστη τιμή της στις περιπτώσεις των Ζεύξη (251,23%), OK! Anytime Markets (194,88%), Μπαλάσκας (168,30%), Εύβοια Μάρκετ (149,69%) και Πειραϊκόν (85,50%). Στον αντίποδα, βρέθηκαν οι Κ. Παναγιωτίδης (0,27%), Extra Πρώτα & Φθηνά (0,93%) και Σικυών (0,94%).


Αρνητικές επενδύσεις 34,75 εκατ. ευρώ από 10 αλυσίδες
Σε 10 -εκ των 78 υπό εξέταση- αθροίζονται οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ που κατέγραψαν αρνητικές επενδύσεις το 2009, αθροιστικής αξίας 34,75 εκατ. ευρώ. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα, ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες απείχαν εξ ολοκλήρου από τη διενέργεια νέων επενδύσεων, μόνον ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο ρυθμός απόσβεσης/διάθεσης/καταστροφής του παγίου ενεργητικού ήταν ταχύτερος του ρυθμού αναπλήρωσης/προσθήκης του.

Οι δέκα αυτές αλυσίδες ήταν, κατά σειρά αξίας από-επένδυσης, οι εξής: Σκλαβενίτης (-13,88 εκατ. ευρώ), Market In (-13,00 εκατ. ευρώ), Μάκρο (-5,85 εκατ. ευρώ), Λιάσκος (-810 χιλ. ευρώ), Χαρά (-391 χιλ. ευρώ), Γ. Δήμας (-380 χιλ. ευρώ), Αφροδίτη (-218 χιλ. ευρώ), Ξυνός (-125 χιλ. ευρώ), Επαγγελματική Ένωση Παντοπωλών Θεσσαλονίκης «Ήλιος» (-82 χιλ. ευρώ) και Γεωργάκος (-11 χιλ. ευρώ). Η κατάταξη των εταιρειών μεταβάλλεται σημαντικά, αν διενεργηθεί με βάση το ποσοστό παγίου ενεργητικού με τέλος 2008, το οποίο συνιστά η προ αποσβέσεων αποκλιμάκωση του συνολικού παγίου ενεργητικού τους: Μάρκετ Ιν (53,49%), Λιάσκος (42,96%), Γ. Δήμας (26,21%), Χαρά (22,01%), Μάκρο (7,90%), «Ήλιος» (6,35%), Αφροδίτη (-5,30%), Γεωργάκος (3,43%), Σκλαβενίτης (2,37%) και Ξυνός (1,15%).

Ειδικά για την περίπτωση της Σκλαβενίτης, επισημαίνεται, ότι οι αγορές (νέες επενδύσεις) και πωλήσεις ενσωμάτων παγίων, όπως και κάποιες περιορισμένες καταστροφές αυτών από τυχαία (ασφαλισμένα) γεγονότα, είχαν ως τελικό αποτέλεσμα οι ενσώματες ακινητοποιήσεις της εταιρείας να παραμείνουν αμετάβλητες στο τέλος 2009, στο επίπεδο των 403 εκατ. ευρώ. Την υποχώρηση του αθροιστικού παγίου ενεργητικού της εταιρείας -εκ των κορυφαίων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, με πωλήσεις 1,15 δισ. ευρώ το 2009- προκάλεσε, κυρίως, η διάθεση ακινητοποιήσεων συνολικής αξίας 17,63 εκατ. ευρώ στην παρελθούσα χρήση, χαρακτηριζόμενων ως επενδυτικά γήπεδα-οικόπεδα.

Η περίπτωση της Market In -η οποία στο τέλος 2009 ενέπιπτε στις διατάξεις του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920- είναι ιδιάζουσα, καθώς η Market In της χρήσης 2009 αποτελεί τη μετονομασθείσα πρώην Daily Orange ΑΕΕΤ, η οποία στην παρελθούσα χρήση απορρόφησε τον κλάδο εμπορίας της πρώην Market In του 2008. Πρακτικά, οι χρήσεις 2009 και 2008 της Market In δεν είναι συγκρίσιμες.

Ασώματες ακινητοποιήσεις: 62,95% της καθαρής προσθήκης παγίου ενεργητικού
Τα οικονομικά μεγέθη που ενσωματώνει το σύνολο παγίου ενεργητικού των υπό εξέταση αλυσίδων σούπερ μάρκετ –ήτοι, έξοδα εγκατάστασης, ασώματες και ενσώματες ακινητοποιήσεις και συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις– δεν συμμετέχουν εξίσου στην τελική του αξία.

Στο σύνολο των 78 αλυσίδων, στο τέλος του 2009, τα έξοδα εγκατάστασης συνιστούσαν μόλις το 0,35% (από 0,37% το 2008) του παγίου ενεργητικού τους, οι ασώματες ακινητοποιήσεις το 10,81% (από 10,87%), οι ενσώματες ακινητοποιήσεις το 78,59% (από 79,12%) και οι συμμετοχές κλπ το 10,60% (από 10,01%). Η μεγαλύτερη συμμετοχή στην καθαρή -μετά από αποσβέσεις- μεταβολή παγίου ενεργητικού 105,94 εκατ. ευρώ των 78 αλυσίδων, προήλθε από τις ενσώματες ακινητοποιήσεις (62,95%), όμως ως σημαντική αξιολογείται και η συνεισφορά των συμμετοχών, σε ποσοστό 28,17%.

Την πρώτη πεντάδα των εταιρειών με τη μεγαλύτερη μεταβολή της αξίας λογαριασμού συμμετοχών το 2009 -πάντα σε σύγκριση με το 2008- συνιστούν κατά σειρά οι αλυσίδες Εύβοια Μάρκετ (+3.260,79%), OΚ! Anytime Markets (+270,59%), Κασίμης (+176,80%), Μπαλάσκας (+104,57%) και ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός (+88,99%). Οι ασώματες ακινητοποιήσεις -λογισμικό και υπεραξία επιχειρήσεων- των 78 αλυσίδων, συμμετείχαν με 8,88% στην καθαρή προσθήκη παγίου ενεργητικού 2009.