Και μόνο η φράση "μηχανοργάνωση στα περίπτερα" ίσως ακούγεται σε κάποιους ως παράδοξο. Παρά ταύτα, επιβεβαιώνεται στην πράξη ότι κατάλληλα σχεδιασμένες λύσεις, όπως το Kiosk Manager και το Sabin Suite της Solvi ΑΕ, αποτελούν πλέον αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας των μικρών σημείων λιανικής πώλησης.

Η Solvi AE είναι μια εταιρεία πληροφορικής που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη λογισμικού για κάθετες αγορές (μικρή λιανική, video club, κλπ), την ανάπτυξη κατά παραγγελία εξειδικευμένου λογισμικού και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα πληροφορικής & management consulting. Το Retail Technology είχε την ευκαιρία να καταγράψει τις απόψεις του κ. Αριστείδη Τριανταφυλλάκη, διευθύνοντα συμβούλου της εταιρείας, σχετικά με τις λύσεις της εταιρείας που αφορούν στα μικρά σημεία του ελληνικού λιανεμπορίου και τους προμηθευτές τους.

Retail Technology: Ποιες είναι οι πιο σημαντικές ανάγκες οργάνωσης της λειτουργίας των μικρών σημείων λιανικής πώλησης, και πώς οι εφαρμογές που προτείνει η εταιρεία σας απαντά σε αυτές; Με ποιους τρόπους το Kiosk Manager αλλά και το Sabin Suite καθιστούν ευκολότερη την καθημερινή εργασία του ιδιοκτήτη ή του εργαζόμενου σε ένα τέτοιο σημείο εντατικής λιανικής;

Αριστείδης Τριανταφυλλάκης: ‘Ενα σημείο λιανικής πώλησης (περίπτερο, mini market κλπ) είναι μια επιχείρηση με αποθήκη, ταμείο και πολλές καθημερινές συναλλαγές, οι οποίες μάλιστα είναι σημαντικά περισσότερες απ’ ότι σε αρκετές -κατ’ ευφημισμό- μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, οι πιο σημαντικές ανάγκες οργάνωσης της λειτουργίας αυτών των σημείων λιανικής πώλησης είναι η ταχύτητα εκτέλεσης των καθημερινών συναλλαγών, σε συνδυασμό με την ευκολία χρήσης του προγράμματος, καθώς και η ευκολία διαχείρισης της αποθήκης, δηλαδή νέες παραλαβές και παραγγελίες. Το Kiosk Manager, καθώς είναι ειδικά σχεδιασμένο για περίπτερα και για λειτουργία σε οθόνη αφής, επιτρέπει την ταχύτατη εκτέλεση των καθημερινών συναλλαγών με πάρα πολύ απλό και διαισθητικό τρόπο. Παράλληλα, μέσω του SABIN suite είναι δυνατή η δημιουργία αυτόματης παραγγελίας για αποστολή προς το υπολογιστικό σύστημα του προμηθευτή, χωρίς να είναι απαραίτητη η μεσολάβηση του ιδιοκτήτη.

R.T: Πιστεύετε ότι οι μικρές αυτές επιχειρήσεις μπορούν να υιοθετήσουν μεθόδους και, κατά συνέπεια, εφαρμογές πληροφορικής που θα τους επιτρέψουν να οργανώσουν αποτελεσματικά τις συναλλαγές τους με τους πελάτες αλλά και τους προμηθευτές τους;

Α.Τ.: ‘Οπως ήδη ειπώθηκε, οι επιχειρήσεις αυτές μόνο μικρές δεν μπορούν να θεωρηθούν, δεδομένου ότι, για παράδειγμα, οι πωλήσεις ανά έτος είναι συγκρίσιμες με αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. ‘Ισως είναι χρήσιμο να σημειώσουμε ότι ένα τυπικό σημείο λιανικής πώλησης αυτού του είδους φιλοξενεί πάνω από 1.000 κωδικούς (προϊόντα) και συναλλάσσεται με πάνω από 10 προμηθευτές σε σχεδόν καθημερινή βάση. Επιπλέον, εκτιμάται ότι σε ένα περίπτερο εκτελούνται ετησίως πάνω από διακόσιες χιλιάδες συναλλαγές. Επομένως, η ανάγκη μηχανοργάνωσης καθίσταται κάτι περισσότερο από αναγκαία.

R.T.: Ποια είναι τα πιο συνήθη προβλήματα που αντιμετωπίσατε μέχρι σήμερα στην προσπάθεια προώθησης των εφαρμογών που έχετε αναπτύξει, και με ποιον τρόπο τα ξεπεράσατε;

Α.Τ.: Στην προσπάθεια μηχανοργάνωσης των περιπτέρων το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε αφορούσε στην εγκατάσταση του εξοπλισμού, λόγω του πολύ περιορισμένου χώρου. Και αυτό, ωστόσο, το επιλύσαμε με την προμήθεια PoS λύσεων, όπου οθόνη και υπολογιστής είναι μαζί.

Χειροπιαστά αποτελέσματα

R.T.: Εκτός από τη διευκόλυνση στην καθημερινή εργασία όσων απασχολούνται στα μικρά σημεία εντατικής πώλησης, ποιοι “χειροπιαστοί” παράγοντες της λειτουργίας τους βελτιώνονται με τη χρήση των εφαρμογών που προωθείτε; Με βάση τους παράγοντες αυτούς, μπορεί να προσδιοριστεί η περίοδος απόσβεσης της επένδυσης;

Α.Τ.: Τα κυριότερα οφέλη από τη μηχανοργάνωση του περιπτέρου είναι αφενός ο ακριβής έλεγχος ταμείου και συναλλαγών ανά βάρδια και αφετέρου ο έλεγχος αποθήκης και ο συνακόλουθος προγραμματισμός των παραγγελιών, έτσι ώστε να περιορισθούν αισθητά τα προβλήματα που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Με βάση τα πλεονεκτήματα αυτά, η περίοδος απόσβεσης της επένδυσης υπολογίζεται σε περίπου ένα εξάμηνο.

R.T.: Πώς αντιμετωπίζουν οι εταιρείες προμήθειας των μικρών σημείων λιανικής πώλησης τη μηχανοργάνωσή τους, και πώς αυτή διευκολύνει τη συνεργασία μαζί τους; Πόσο εύκολη είναι η διασύνδεση των εφαρμογών σας με τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα που αυτές διαθέτουν, και πώς επιτυγχάνεται η αμοιβαία ενημέρωση;

Α.Τ.: Οι προμηθευτές αντιμετωπίζουν τη μηχανοργάνωση των μικρών σημείων λιανικής πώλησης κυρίως ως ένα αποτελεσματικό μέσο για την αμοιβαία μείωση ορισμένων λειτουργικών εξόδων που σχετίζονται με το κύκλωμα παραγγελιοληψίας. Συγκεκριμένα, μέσω του συστήματος SABIN suite της εταιρείας μας είναι δυνατή η διασύνδεση του Kiosk Manager με το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα του προμηθευτή, με σκοπό την τοποθέτηση μιας παραγγελίας ή/και την αυτόματη αναπλήρωση των αποθεμάτων σε επόμενο στάδιο. Η δυσκολία υλοποίησης αυτού του εγχειρήματος εξαρτάται από το τι θέλουμε κάθε φορά να πετύχουμε. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η λύση που διαθέτουμε μπορεί να παραμετροποιηθεί για το πληροφοριακό σύστημα κάθε προμηθευτή.

Μια δυναμική αγορά

R.T.: Υπάρχουν ανταγωνιστικές λύσεις στη συγκεκριμένη αγορά, και ποια κατά τη γνώμη σας είναι τα σημεία υπεροχής των δικών σας προτάσεων σε σύγκριση με αυτές;

Α.Τ.: Στη συγκεκριμένη αγορά, όπως και σε κάθε άλλη, υπάρχουν διαφόρων ειδών ανταγωνιστικές λύσεις. Από τη μία πλευρά, υπάρχουν τα προγράμματα εμπορικής διαχείρισης γενικού σκοπού που μπορούν μεν να εφαρμοσθούν στην περίπτωση του περιπτέρου αλλά δεν έχουν σχεδιασθεί και αναπτυχθεί ειδικά για την συγκεκριμένη αγορά. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν πολύ λίγα εξειδικευμένα προγράμματα εμπορικής διαχείρισης περιπτέρου, σε σύγκριση με τα οποία η δική μας πρόταση υπερέχει συνοπτικά στα εξής σημεία:

  • Τα προϊόντα Kiosk Manager και SABIN Suite είναι τα μόνα στην ελληνική αγορά πιστοποιημένα για την τεχνολογική τους αρτιότητα από τη Γενική Γραμματεία ‘Ερευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως αποτέλεσμα υλοποίησης διετούς επενδυτικού σχεδίου. 
  • Το κόστος απόκτησης της άδειας χρήσης του προγράμματος είναι ιδιαίτερα ελκυστικό σε σχέση με τον ανταγωνισμό, χωρίς κρυφές χρεώσεις και χωρίς ημερομηνία λήξης. 
  • Τα προϊόντα υποστηρίζονται από ομάδα επιστημόνων πληροφορικής με πιστοποιημένες γνώσεις στην ανάπτυξη λογισμικού.

R.T.: Ποιος είναι ο αριθμός των εγκαταστάσεων που έχετε υλοποιήσει μέχρι σήμερα, και σε τι ποσοστό της συνολικής αγοράς των μικρών σημείων λιανικής πώλησης αυτός αντιστοιχεί; Ποιοι είναι οι στόχοι που έχετε θέσει για την καινούργια χρονιά;

Α.Τ.: Μέχρι στιγμής, έχουμε υλοποιήσει επιτυχώς και χωρίς το παραμικρό πρόβλημα πάνω από είκοσι μεμονωμένες εγκαταστάσεις, πανελλαδικά. Για τη καινούρια χρονιά ο στόχος είναι για πάνω από 100 νέες μεμονωμένες εγκαταστάσεις, δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε διαπραγμάτευση για ομαδικές εγκαταστάσεις με διανομείς και προμηθευτές του χώρου.

Η Solvi AE (www.solvi.gr), η οποία ιδρύθηκε το 2004 ως spin-off της ΓΓΕΤ (Γενική Γραμματεία ‘Ερευνας και Τεχνολογίας), έχει μετοχικό κεφάλαιο άνω των 600.000 ευρώ και απασχολεί περίπου 10 μόνιμους υπαλλήλους και εξωτερικούς συνεργάτες. Το Kiosk Manager (www.kioskmanager.gr), το εξειδικευμένο λογισμικό που έχει αναπτύξει η εταιρεία για τα μικρά σημεία λιανικής πώλησης, είναι προϊόν εκτεταμένης και ενδελεχούς έρευνας των απαιτήσεων της συγκεκριμένης αγοράς και βασίζεται σε πραγματικές απαιτήσεις των ανθρώπων του κλάδου. Πρόκειται για μια εφαρμογή ανεπτυγμένη εξ ολοκλήρου σε περιβάλλον Microsoft .NET Framework και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Microsoft SQL Server 2005 Express. Αξίζει να σημειωθεί ότι το λογισμικό διατίθεται με έτοιμη βάση δεδομένων, συνεχώς εμπλουτιζόμενη, η οποία περιλαμβάνει αρκετές χιλιάδες κωδικούς ειδών. Από τις λοιπές εφαρμογές που έχει αναπτύξει η εταιρεία ξεχωρίζουν τα SABIN Suite και SABIN Portal, δύο συστήματα λογισμικού υλοποίησης και διαχείρισης δεδομένων, που εκμεταλλεύονται την αρχιτεκτονική data warehouse για να παρουσιάσουν την πληροφορία μέσω web. Το SABIN (www.sabin.gr) συνδέεται με το Kiosk Manager δημιουργώντας το περιβάλλον SABIN Suite Kiosk, το οποίο υποστηρίζει την πληροφοριακή ενοποίηση προμηθευτών και τελικών σημείων πώλησης.

(Η συνέντευξη δημοσιεύτηκε στο τεύχος 35 (Δεκέμβριος 2007 – Ιανουάριος 2008) του περιοδικού Retail Technology)