Ομόφωνα θετική γνωμοδότηση έλαβε από τη Μητροπολιτική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η Σκλαβενίτης για τη σχεδιαζόμενη επέκταση του κέντρου αποθήκευσης και διανομής της στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Η εγκατάσταση βρίσκεται στο 21,5ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κιλκίς, σε εκτός σχεδίου περιοχή, συνολικής επιφάνειας 174.232 τετραγωνικών μέτρων, και αποτελεί το κεντρικό κέντρο αποθήκευσης και διανομής της Σκλαβενίτης στην Π.Ε. Θεσσαλονίκη, που προμηθεύει όλα τα καταστήματα της εταιρείας στη Βόρεια Ελλάδα. Εντός του συγκεκριμένου οικοπέδου πρόκειται να ανεγερθεί κτίριο (κτιριακή επέκταση) που θα αποτελεί χώρο αποθήκευσης προϊόντων και η επιφάνεια κάλυψής του θα είναι 3.863 τ.μ., η επιφάνεια δόμησής του θα είναι 3.044,45 τ.μ., ενώ ο όγκος του θα είναι 39.788,90 κυβικά μέτρα.

Το νέο κτίριο θα είναι διαστάσεων 44,27 x 68,77 μέτρων, με συνολική επιφάνεια δόμησης 3.044,45 τ.μ. και ύψος 11 τ.μ.. Στην πρόσοψη του κτιρίου θα κατασκευαστεί ημιυπαίθριος χώρος επιφάνειας 818,55 τ.μ., ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων.

Αύξηση δυναμικότητας στα 222.047 κυβικά μέτρα
Στην εγκατάσταση αποθηκεύονται τρόφιμα ξηρού φορτίου και υπό ψύξη, είδη ευρείας κατανάλωσης και διαρκών αγαθών. Η δυναμικότητα ως προς τον όγκο αποθηκευμένων προϊόντων είναι 192.564,941 κυβικά μέτρα, ενώ εξ αυτών τα 50.116,15 κ.μ. είναι το ψυκτικό φορτίο που υπάρχει στην επιχείρηση. Η δυναμικότητα ως προς τον όγκο αποθηκευμένων προϊόντων μετά την κτιριακή επέκταση θα ανέρχεται στα 222.047,14 κ.μ., εκ των οποίων τα 50.116,15 κ.μ. θα είναι το ψυκτικό φορτίο, δηλαδή η επέκταση αφορά μόνο στην αποθηκευτική ικανότητα ξηρού φορτίου, η οποία θα αυξηθεί κατά 29.482,16 τ.μ., από τα 142.448,83 τ.μ. στα 171.930,99 τ.μ..

Η μοναδική προϋπόθεση που θέτει η επιτροπή
Με βάση τα παραπάνω, και καθώς κατά τη διάρκεια της προθεσμίας δημοσιοποίησης της Μελέτης Περιβαλλοντικων Επιπτώσεων του θέματος δεν εκφράστηκαν εγγράφως αντιρρήσεις ενδιαφερόμενων πολιτών ή φορέων, η Μητροπολιτική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έκρινε ότι μετά την κτιριακή επέκταση
στη λειτουργία της εγκατάστασης δεν θα υπάρξει καμία μεταβολή, πέραν της αύξησης της αποθηκευτικής ικανότητας, και εισηγείται θετικά για τη Μελέτη Περιβαλλοντικων Επιπτώσεων, θέτοντας ως μοναδική προϋπόθεση να επικαιροποιηθεί η άδεια της υφιστάμενης γεώτρησης, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία επικαιροποίησης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter