Το αποτύπωµά της σε µία πόλη όπου µέχρι τώρα έχει περιορισµένη παρουσία, τα Ιωάννινα, επεκτείνει η Σκλαβενίτης µε τη σχεδιαζόµενη εξαγορά εννέα από τα έντεκα συνολικά καταστήµατα της αλυσίδας SEP Markets Παπαδόπουλος. Οι δύο πλευρές, σύµφωνα µε πληροφορίες, βρίσκονται στο τελικό στάδιο των διαπραγµατεύσεων για την επίτευξη συµφωνίας, η οποία αναµένεται σύντοµα και θα φέρει υπό την οµπρέλα της Σκλαβενίτης εννέα καταστήµατα στα Ιωάννινα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι 160 εργαζόµενοι στα καταστήµατα που θα εξαγοραστούν θα παραµείνουν στις θέσεις τους, µε προοπτική και για δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Σηµειωτέον ότι σήµερα η µεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ µάρκετ της χώρας διαθέτει µόνο δύο καταστήµατα στην πόλη της Ηπείρου.

Το ρεκόρ τζίρου του 2016
Η SEP Markets είναι µία οικογενειακή επιχείρηση την οποία «τρέχει» η τρίτη γενιά της οικογένειας Παπαδοπούλου, που δραστηριοποιείται στο χώρο του εµπορίου από το 1925, µε επικεφαλής τον Σίµο Παπαδόπουλο. Στα µέσα της προηγούµενης δεκαετίας η αλυσίδα αναπτύχθηκε ταχύτατα, µε τον τζίρο της να αυξάνεται από τα 5,6 εκατ. ευρώ το 2013 στα 8,9 εκατ. ευρώ το 2014, στα 14,1 εκατ. ευρώ το 2015 και στα 18,6 εκατ. ευρώ το 2016. Ωστόσο, αυτή ήταν και η υψηλότερη επίδοση που πέτυχε στην ιστορία της η αλυσίδα, καθώς έκτοτε ο κύκλος εργασιών της κινείται σε ελαφρώς χαµηλότερα επίπεδα, ενώ το 2019 «άγγιξε» εκ νέου το ρεκόρ, φτάνοντας τα 18,5 εκατ. ευρώ.

Οι «αστερίσκοι» του ελεγκτή
Στη διάρκεια του 2020, χρονιά την οποία αφορούν οι πιο πρόσφατα δηµοσιευµένες οικονοµικές της καταστάσεις, η SEP Markets ακολούθησε αντίθετη πορεία σε σχέση µε το σύνολο του κλάδου των σούπερ µάρκετ, που ευνοήθηκε από το σοκ της πανδηµίας, και έχασε ποσοστό 5% του τζίρου της, αν και εµφάνισε αυξηµένα κέρδη σε σχέση µε το 2019, της τάξεως των 20.900 ευρώ. Ωστόσο, ο ισολογισµός της εταιρείας για το 2020 περιελάµβανε σειρά παρατηρήσεων από τον ορκωτό ελεγκτή, καθώς το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είχε καταστεί µικρότερο του µισού του µετοχικού της κεφαλαίου, ενώ το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της εταιρείας υπερέβαινε τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων κατά 1,19 εκατ. ευρώ περίπου, «µε αποτέλεσµα να υπάρχει η πιθανότητα να µην είναι σε θέση να αποπληρώσει µέρος των συµβατικών της υποχρεώσεων». Με την πώληση των εννέα από τα έντεκα καταστήµατά της, η SEP Markets αναµένεται να µπορέσει να διασφαλίσει τη βιώσιµη λειτουργία της και να εστιάσει σε νέους τοµείς δραστηριότητας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter