Έναν πολύ θετικό ισολογισμό για τη χρήση του 2009 δημοσίευσε -εν μέσω δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας- η Ι. & Σ. Σκλαβενίτης ΑΕΕ, αποδεικνύοντας ότι διατηρεί τη δυναμική της στον κλάδο παρά την κάμψη της αγοράς του. Η αλυσίδα συνεχίζει φέτος το πλάνο ανάπτυξης του δικτύου της. Στα μέσα του Ιουλίου εγκαινίασε το νέο κατάστημά της στην Καλλιθέα, από το οποίο αναμένει σημαντική τόνωση τζίρου και ενίσχυση των μεριδίων της.

Η εταιρεία το 2009, μια πραγματικά πολύ δύσκολη χρονιά, έκλεισε με αυξημένο τζίρο κατά 5,9% στα 1,153 δισ. ευρώ από 1,088 δισ. ευρώ το 2008, πετυχαίνοντας στο ίδιο διάστημα αυξημένα καθαρά προ φόρων κέρδη κατά 41% στα 22,559 εκατ. ευρώ από 15,967 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Στο ίδιο διάστημα τα μικτά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν στα 286,804 εκατ. ευρώ, επίσης αυξημένα έναντι των 269,019 εκατ. ευρώ το 2008, ενώ αυξημένα ήταν και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, που διαμορφώθηκαν στα 52,547 εκατ. ευρώ, έναντι 48,249 εκατ. ευρώ την προηγούμενη εταιρική χρήση. Το 2009 τα κέρδη μετά από φόρους της Σκλαβενίτης ανήλθαν σε 11,995 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι των 10,761 εκατ. ευρώ το 2008, ενώ αυξημένο ήταν και το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρείας, που έφθασε στο ποσό των 652,645 εκατ. ευρώ από 644,443 εκατ. ευρώ την προηγούμενη εταιρική χρήση.

Σημειώνουμε ακόμα ότι οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της αλυσίδας μειώθηκαν πέρυσι στα 290,198 εκατ. ευρώ από 312,111 εκατ. ευρώ το 2008. Σύμφωνα πάντα με τον ισολογισμό της εταιρείας, το κλείσιμο της περυσινής χρήσης τη βρήκε να απασχολεί 7.031 εργαζόμενους από 7.025 που ήταν στις 31 Δεκεμβρίου του 2008, ενώ από στοιχεία της προκύπτει ότι με την προσθήκη δυο νέων σημείων πώλησης στο δίκτυό της εντός του 2009, με έδρες στο Πικέρμι και στη Βάρη, ο συνολικός αριθμός των καταστημάτων ανήλθε στα 72.

Η θετική πορεία των βασικών μεγεθών της Σκλαβενίτης βασίσθηκε στην επιμονή της διοίκησής της να διατηρεί σε ανταγωνιστικό επίπεδο τις τιμές του δικτύου και να διασφαλίζει σε υψηλό επίπεδο τις παρεχόμενες υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό εξαιρετικά υψηλή πιστότητα των πελατών της. Ανάλογη στρατηγική ακολουθεί η εταιρεία και φέτος, γεγονός που επιτρέπει στη διοίκησή της να αισιοδοξεί ότι η χρονιά θα κλείσει ανοδικά σε ό,τι αφορά το τζίρο της παρά τις αντιξοότητες της περιόδου.

Επενδυτική αυτοσυγκράτηση
Η αλυσίδα συνεχίζει φέτος το επενδυτικό της πλάνο, σχετικά με την επέκταση του δικτύου της, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο νέο κατάστημά της στην Καλλιθέα, το οποίο εγκαινιάστηκε στις 14 Ιουλίου. Το εν λόγω κατάστημα αναμένεται ότι θα συνδράμει σε μεγάλο βαθμό στην τόνωση του τζίρου της εταιρείας και κατ’ επέκταση στη διατήρηση και, ενδεχομένως, στην ενίσχυση των μεριδίων της στον κλάδο της οργανωμένης λιανικής, ο οποίος μήνα με το μήνα δέχεται συχνότερα και με μεγαλύτερη ένταση τα «πυρά» κρίσης.

Το νέο Σκλαβενίτης στην Καλλιθέα έχει έκταση περί τα 12.000 τμ και είναι οργανωμένο κατά τη λογική του υπέρ μάρκετ. Στεγάζεται στο κτίριο όπου στο παρελθόν λειτουργούσε η ιστορική ελληνική εταιρεία Ιζόλα. Λόγω του μεγάλου όγκου των εγκαταστάσεών του, απαιτήθηκε η διάθεση σημαντικών κεφαλαίων. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο υλοποίησης στρατηγικών κινήσεων στο διάστημα που ακολουθεί, η διοίκηση της Σκλαβενίτης εμφανίζεται εξαιρετικά συγκρατημένη, θεωρώντας ότι η περίοδος δεν προσφέρεται για σημαντικά επενδυτικά ανοίγματα. Στο πλαίσιο αυτό, όπως φαίνεται, δεν θα υλοποιηθεί άμεσα το σχέδιο σχετικά με την απόκτηση οικοπέδου, με σκοπό την ανέγερση εταιρικού κέντρου logistics.