Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά με το μεγαλύτερο deal εξαγοράς των τελευταίων ετών στον κλάδο του οργανωμένου λιανεμπορίου, αυτό της απόκτησης από τη Σκλαβενίτης του δικτύου πωλήσεων -στην ελληνική επικράτεια- της Αφοί Βερόπουλοι.

Ήδη η αρμόδια διεύθυνση της ανεξάρτητης αρχής διερευνά την υπόθεση. Το σελφ σέρβις επιχειρεί να ρίξει φως στον φάκελο της εξαγοράς, παρουσιάζοντας όλα τα ενδεχόμενα για το πώς θα μπορούσε να καταλήξει η συμφωνία μετά την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Οι πρώτες πληροφορίες, λοιπόν, αναφέρουν ότι από τις 14 Μαΐου, οπότε γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή η εν λόγω επιχειρηματική συγκέντρωση, έως τις αρχές Ιουλίου η ανεξάρτητη αρχή συνέχιζε να συλλέγει στοιχεία σχετικά με την υπόθεση, με την προοπτική αρχικώς να αποφανθεί εάν θα την εξετάσει στο πλαίσιο της μέσης διάρκειας χρόνου, που διερευνά κάθε συγκέντρωση, ώστε να εκδώσει απόφαση εντός 105 ημερών από την ημερομηνία της γνωστοποίησής της, ή θα περάσει και σε δεύτερη φάση διερεύνησης.

Στη δεύτερη περίπτωση ο νόμος δίνει περιθώριο στην Επιτροπή Ανταγωνισμού να καταλήξει στην ετυμηγορία της μετά την πάροδο 165 ημερών ή, αν το κρίνει σκόπιμο, εντός 225 ημερών. Με άλλα λόγια, ο νόμος εξασφαλίζει στην ανεξάρτητη αρχή δύο ακόμα δίμηνα για την εξέταση σε βάθος κάθε διαθέσιμου στοιχείου. Στη περίπτωση έγκρισης της συγκέντρωσης εντός 105 ημερών η απόφαση της Επιτροπής αναμένεται να εκδοθεί περί τις 20 Αυγούστου, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η έκδοσή της αναμένεται είτε στα τέλη του Οκτωβρίου είτε στα τέλη του έτους. Αν μέχρι τότε η ανεξάρτητη αρχή δεν αποφανθεί, η επιχειρηματική συγκέντρωση θεωρείται ότι έχει τη σιωπηρή έγκρισή της. Νομικοί παράγοντες αναφέρουν ότι το βασικότερο στοιχείο που θα καθορίσει τον απαιτούμενο χρόνο για τη διερεύνηση της υπόθεσης θα είναι ο βαθμός συγκέντρωσης της αγοράς στην Αττική και ειδικότερα σε περιοχές όπου τα δύο δίκτυα εμφανίζουν υψηλά μερίδια αγοράς.

Η πιθανότητα ενστάσεων
Μια από τις πλέον ενδιαφέρουσες παραμέτρους της υπόθεσης είναι οι καταθέσεις στελεχών της αγοράς και ανταγωνιστών των δύο εταιρειών. Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι η Επιτροπή μπορεί να καλέσει εκπροσώπους της αγοράς για την κατάθεση των απόψεών τους. Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρουν πληροφορίες του σελφ σέρβις, έχει ήδη αποστείλει σχετικές κλήσεις προς όλες τις μεγάλες εταιρείες του ανταγωνισμού, προκειμένου να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και τις τυχόν ενστάσεις τους για το εγχείρημα.

Οι θέσεις που θα διατυπωθούν ίσως κρύβουν μικρές εκπλήξεις, στον βαθμό, βέβαια, που ο ανταγωνισμός αναδείξει, με νομικούς όρους, τους πιθανούς κινδύνους για τα συμφέροντά του από την υπερσυγκέντρωση της αγοράς σε τοπικό επίπεδο, υποχρεώνοντας την Επιτροπή να απαιτήσει από τους συμμετέχοντες στο νέο επιχειρηματικό σχήμα τη μερική τροποποίηση της συμφωνίας τους, ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο της τυχόν δεσπόζουσας θέσης του σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της κλαδικής αγοράς.

Πάντως, οι νομικοί παράγοντες δηλώνουν ότι «σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος της Ανεξάρτητης Αρχής είναι προληπτικός και ο εμπλουτισμός του φακέλου με καταθέσεις στελεχών της αγοράς έχει καταρχήν στόχο την ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή σε συνεργατικό πλαίσιο, ώστε ο ελεγκτής να αντιληφθεί τον σκοπό της επιχειρηματικής συγκέντρωσης. Συνεπώς, τίθεται θέμα ελέγχου όχι παραβάσεων, αλλά του business plan των δύο εταιρειών», μας ειπώθηκε χαρακτηριστικά. Εφόσον, πάντως, πεισθεί η Επιτροπή ότι τίθεται τοπικά ζήτημα υπερσυγκέντρωσης μεριδίων στον ανταγωνισμό του κλάδου, δύναται να ζητήσει από τις εμπλεκόμενες αλυσίδες είτε να κλείσουν καταστήματά τους είτε να τα πωλήσουν σε ενδιαφερόμενους ανταγωνιστές τους είτε να προτείνουν άλλες εναλλακτικές λύσεις.