Ειδικότερα, τα νέα καταστήματα θα απορροφήσουν περί τα 7 εκατ. ευρώ και η μηχανοργάνωση περίπου 1 εκατ. ευρώ, ενώ ποσό που υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε 5 εκατ. ευρώ θα διατεθεί σε άλλους τομείς. Ενα από τα βασικότερα ερωτήματα, πάντως, σχετικά με την πορεία της Σκλαβενίτης έχει να κάνει με την απόφασή της να επεκταθεί εκτός συνόρων Αττικής.

Επισήμως η αλυσίδα επιμένει να διατηρεί κλειστά τα χαρτιά της, όμως την ίδια στιγμή πληροφορίες αναφέρουν ότι η διοίκησή της έχει επενδυτικές βλέψεις και σε άλλες πόλεις της χώρας. Βέβαια, προϋπόθεση υλοποίησης αυτού του στόχου είναι η οργάνωση και λειτουργία κέντρου logistics.