Η SingularLogic επαναπιστοποιήθηκε από την Bureau Veritas Certification για τα Διαχειριστικά Συστήματα ISO 9001, ISO 14001 και ISO 27001.