Η SingularLogic με ανακοίνωσή της προσκαλεί στην πιλοτική λειτουργία μίας νέας on line συνεργατικής πλατφόρμας, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Έργου CloudTeams (Collaborative Software Development Framework based on Trusted, Secure Cloud-based Pool of Users), με σκοπό να διευκολύνει κατά τη διαδικασία ανάπτυξης των εφαρμογών τους προγραμματιστές να έρχονται σε επαφή με την κοινότητα των χρηστών, αξιολογώντας τους και παρέχοντάς τους σχόλια για εφαρμογές, εύκολα και άμεσα.

Η πλατφόρμα, που απευθύνεται σε εταιρείες/ομάδες ανάπτυξης εφαρμογών, καθώς και σε απαιτητικούς χρήστες, κατά τη διάρκεια της πιλοτικής της λειτουργίας θα είναι ανοικτή στη διεύθυνση https://www.cloudteams.eu. «Η διάδραση γίνεται με τρόπο που σέβεται απόλυτα τα προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτικότητα του κάθε χρήστη», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.